Osýpky sa vracajú aj do rozvinutých štátov

11. 03. 2019

Osýpky sa vracajú aj do rozvinutých štátov. Za posledný rok bolo v Európskej únii najviac nakazených vo Francúzsku (2 913), Grécku (2 293), Taliansku (2 517), Rumunsku (1 087) a Česku (202). 

logo Televíznej stanice STV 1(10. 03. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Iveta Gombošová /Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Osýpky sa vracajú aj do rozvinutých štátov. Za posledný rok bolo v Európskej únii najviac nakazených vo Francúzsku (2 913), Grécku (2 293), Taliansku (2 517), Rumunsku (1 087) a Česku (202). Mimo Únie bol vysoký výskyt ochorenia na Ukrajine. Do veľkej miery za to môže odmietanie očkovania. Na internete sa šíria zavádzajúce informácie o vakcínach, ktoré údajne spôsobujú autizmus. Vedci z Dánska to v opakovanej štúdií vyvrátili, a to na vzorke vyše šesťstotisíc detí.“

Iveta Gombošová, redaktorka: „V novo predstavenej štúdii dánskeho odborníka Anderse Hviida sa uvádza, že vakcína MMR proti osýpkam, mumpsu a rubeole nijako nezvyšuje riziko autizmu. Jeho tím sledoval šesťstopäťdesiatsedemtisíc detí narodených v Dánsku v rokoch 1999 až 2010. Autizmus počas pravidelných kontrol zistili u šesťtisíc päťstosedemnásť detí. Odborníci však upozorňujú na to, že autizmus u týchto detí mohol byť už pred očkovaním.“

Anders Hviid, autor štúdie (text v obraze, zdroj: Annals of Internal Medicine): „Symptómy predchádzali očkovaniu a diagnóza bola stanovená až po vakcinácii.“

Iveta Gombošová: „Záver štúdie teda znie, že neexistuje nič relevantné, čo by podporilo hypotézu zvýšeného ohrozenia autizmom po očkovaní MMR vakcínou, a to naprieč celou populáciou dánskych detí. Vakcíny, ktorými očkujú tamojšie deti, sú aj u nás.“

Magdaléna Jurkemiková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv: „Vakcíny, ktoré sa používajú na Slovensku, sú registrované prostredníctvom takzvaných európskych registrácií, a to znamená, že ich výrobný proces aj zloženie sú totožné vo všetkých európskych krajinách.“

Iveta Gombošová: „V jednej MMR vakcíne sú tri vírusy – osýpky, mumps a ružienka. Klinické skúšanie totiž potvrdilo ich podobnosť, a teda sa mohli spojiť do jednej dávky.“

Titiana Betáková, Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV: „Vakcína obsahuje veľmi malé množstvo tohto vírusu, plus tento vírus je oslabený. Čiže sa bude len veľmi málinko slabo veľmi pomalinky replikovať v tých našich bunkách. Čiže imunitný systém vlastne má čas ho rozpoznať, vytvoriť protilátky, čo vlastne potrebujeme, a potom ho vlastne následne zlikviduje.“

Iveta Gombošová: „Zloženie každej vakcíny je popísané v príbalovom letáku. Okrem samotného vírusu sa tam nachádza viacero pomocných látok, ktoré zabezpečujú napríklad to, aby vakcína zostala stabilná.“

Miroslava Snopková, farmaceutka, Farmaceutická fakulta UK: „Tieto pomocné látky samé o osebe nemajú žiaden účinok, ale ovplyvňujú účinok toho vírusu, ktorý tam je v tej oslabenej forme. Nemôžu byť v žiadnom prípade toxické.“

Iveta Gombošová: „Lekári neodporúčajú pichnúť vakcínu deťom s poruchou imunity, preto je dôležité, aby bolo minimálne deväťdesiatpäť percent populácie zaočkovanej. Je to totiž hranica, kedy aj nezaočkované deti chráni pred vírusmi kolektívna imunita.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
virológia

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač