Protónové terapeutické centrum v Ružomberku

08. 03. 2019

V protónovom terapeutickom centre v Ružomberku zatiaľ neliečili ani jedného pacienta. Slávnostne ho otvárali pred deviatimi rokmi a ako jediné na na Slovensku malo šetrnejšie ožarovať nádory.

logo Rádio Slovensko(07. 03. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Milan Velecký/Jana Balková)

Jana Balková, moderátorka: „V protónovom terapeutickom centre v Ružomberku zatiaľ neliečili ani jedného pacienta. Slávnostne ho otvárali pred deviatimi rokmi a ako jediné na Slovensku malo šetrnejšie ožarovať nádory. Na jeho prevádzku však chýbajú peniaze.“

Milan Velecký, redaktor: „Podstatou centra je urýchľovač protónov, ani po rokoch však nie je kompletný. Vysvetľuje riaditeľ protónového terapeutického centra Igor Čombor.“

Igor Čombor, riaditeľ protónového terapeutického centra: „Už málo bráni. Len výberové konanie, ktoré treba urobiť na dokúpenie komponentov, ktoré treba, aby sa ukončila montáž tohto zariadenia. Takže je to otázka dvoch – troch mesiacov a zariadenie môže byť kompletne zmontované.“

Milan Velecký: „Slávnostne ho otvorili v apríli 2010 a o rok na to sľubovali liečbu prvých pacientov. Ľahké protóny totiž šetrnejšie ožarujú a likvidujú nádory onkologických pacientov. Centru však na technickú certifikáciu chýba viac ako tristotisíc eur, ktoré pýta od rezortu školstva. Jeho hovorkyňa Andrea Pivarčiová.“

Andrea Pivarčiová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Ministerstvo školstva nemôže poskytnúť záväzný prísľub financovania, keďže v rozpočte nedisponuje finančnými prostriedkami na dofinancovanie protónového centra. Preto sme sa obrátili na ministerstvo financií so žiadosťou na navýšenie rozpočtu na rok 2019.“

Milan Velecký: „Ministerstvo financií však takúto žiadosť zatiaľ neeviduje. Aj keby peniaze na technickú certifikáciu našli, nádory by sa protónmi ožarovať nedali. Chýba medicínska časť zariadenia a aj na tú bude riaditeľ centra Igor Čombor pýtať peniaze od štátu.“

Igor Čombor: „Doteraz stál synchrotron tri a pol milióna eur. Myslím, že medicínska časť bude stáť podobne. To znamená, za šesť až sedem miliónov eur môžeme mať na Slovensku do dva a pol roka modernú protónovú terapiu.“

Milan Velecký: „Kľúčové zariadenie urýchľovač protónov je však stále vlastníctvom ruského partnera projektu.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Tlač