Robotizácia vytvára nové pracovné miesta

25. 03. 2019

Roboti, ktorí nahrádzajú ľudí, sú diskutovanou témou už niekoľko rokov. Podľa prieskumu, ktorý sa uskutočnil v štyridsiatich štyroch krajinách, stále viac zamestnávateľov aj napriek zvyšujúcej sa robotizácii plánuje udržať počet zamestnancov. V nasledujúcich dvoch rokoch chce dokonca až 24 % firiem vytvoriť nové pracovné pozície.

logo Rádio Slovensko(24. 03. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; Veronika Valášková/Martin Čavajda)

Martin Čavajda, moderátor: „Roboti, ktorí nahrádzajú ľudí, sú diskutovanou témou už niekoľko rokov. Podľa prieskumu, ktorý sa uskutočnil v štyridsiatich štyroch krajinách, stále viac zamestnávateľov aj napriek zvyšujúcej sa robotizácii plánuje udržať počet zamestnancov. V nasledujúcich dvoch rokoch chce dokonca až 24 % firiem vytvoriť nové pracovné pozície.“

Veronika Valášková, redaktorka: „Rezolúcia zručností je v plnom prúde. Podľa generálnej manažérky spoločnosti, ktorá robila výskum, Zuzany Rumiz, firmy investujú do digitalizácie a presúvajú mnohé pracovné úkony na robotov. Vytvárajú tak nové pracovné miesta.“

Zuzana Rumiz, generálna manažérka výskumnej spoločnosti: „Z montéra terajšieho sa môže stať technik pre digitálnu výrobu. Áno, pracovné miesta sa budú transformovať.“

Veronika Valášková: „Až 83 % zamestnávateľov plánuje zvýšiť alebo udržať počet zamestnancov v dôsledku automatizácie. Podľa prieskumu, najviac pracovných miest vytvárajú firmy, ktoré automatizujú najrýchlejšie. Informuje riaditeľka výskumnej spoločnosti Jaroslava Rezlerová.“

Jaroslava Rezlerová, riaditeľka výskumnej spoločnosti (preklad z češtiny): „Čo znamená na druhej strane, že tá zrýchlená automatizácia rýchlo potrebuje ďalších ľudí na to, aby tie počítače, roboty udržiavali, opravovali, vylepšovali, prepájali, zaisťovali im bezpečnosť a to sú vlastne nové pozície budúcnosti.“

Veronika Valášková: „Podľa Viliama Páleníka z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, to nemôžu urobiť všetky firmy.“

Viliam Páleník, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied: „Takýto trend sa dá realizovať len vo firme, ktorá rastie, investovať do robotizácie, ale zároveň tých ľudí zamestná niekde inde.“

Veronika Valášková: „Predpokladá sa, že 35 % bude potrebovať minimálne polročné školenie. Niektoré pozície však potrebujú na zaškolenie a získanie dodatočných zručností rok a dlhšie.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač