Slovensko stále nie je členom Európskej vesmírnej agentúry

05. 03. 2019

Členmi Európskej vesmírnej agentúry je dvadsaťdva krajín, avšak Slovensko nie je. Presne o rok nám vyprší štatút takzvanej spolupracujúcej krajiny. Skupina mladých vedcov vyzvala v otvorenom liste ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, aby odpovedalo, či sa bude Slovensko uchádzať o členstvo v tejto organizácii.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(4. 3. 2019; Rádio Slovensko; K veci; 18.18; Soňa Weisová)

Soňa Weissová, moderátorka: „Vysiela svojich kozmonautov na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS a vyvíja pre ňu zásobovaciu vesmírnu loď. Prevádzkuje rakety, ktoré vynášajú kozmické družice na obežnú dráhu. Podieľa sa na tom dvadsaťdva európskych krajín, no Slovensko v Európskej vesmírnej agentúre stále chýba. Presne o rok vyprší štatút takzvanej spolupracujúcej krajiny Slovensku. Budeme sa uchádzať o členstvo v organizácii. Skupina mladých vedcov vyzvala v otvorenom liste ministerstvo školstva, aby odpovedalo, či budeme mať záujem. Aký proces by potom viedol k tomu, aby nás agentúra prijala a čo by to znamenalo? Otázky na iniciátora výzvy Mateja Poliačeka.“

Matej Poliaček, iniciátor výzvy: „Dobrý deň.“

Soňa Weissová: „Presne o rok teda vyprší Slovensku päťročné obdobie, počas ktorého s Európskou vesmírnou agentúrou spolupracuje. Členmi agentúry, ako sme už spomínali, je dvadsaťdva krajín, no Slovensko nie. Ak by sme sa o to členstvo chceli uchádzať, aké kritériá musíme spĺňať na to, aby sme sa tam dostali? Alebo ide len o formálnu záležitosť?“

Matej Poliaček: „V prvom rade myslím, že je treba zistiť, či v rozpočte sa nájdu peniaze, ktorými by sa to členstvo dalo zaplatiť. Potom samozrejme je v záujme Slovenska, aby tie peniaze sa dali čerpať, aby existovali firmy a infraštruktúra, ktoré by proste vedeli s týmito peniazmi narábať. Ale samozrejme je to o tom úspešne teraz ukončiť teraz ukončiť ten štatút toho spolupracujúceho štátu a potom sa rozhodnúť, že ako ďalej. Že či teda fakt ísť po tom plnom členstve, alebo sa teda uchádzať o zase nejakú inú formu.“

Soňa Weissová: „A je to len na našom rozhodnutí, že my keď si podáme prihlášku, tak nás automaticky Európska vesmírna agentúra prijme? Alebo musíme spĺňať nejaké kritériá, musíme vedieť napríklad zabezpečiť teda ako ste spomenuli tie financie na beh alebo na nejakú vesmírnu infraštruktúru?“

Matej Poliaček: „Ten členský príspevok, ktorý tam figuruje, tak ten je stanovený priamo agentúrou a ten sa vyrátava z HDP krajiny. Je tam nejaký povinný príspevok, ktorý musí Slovensko platiť. Čiže nie je to len formalita na papieri. Samozrejme je tam nejaký finančný záväzok. Krajiny potom samozrejme môžu ešte prispievať ďalšími inými príspevkami na dobrovoľné programy. Napríklad sú to lety pilotované do vesmíru, čiže … astronauti a podobne. Ale to však samozrejme v tomto základe nefiguruje.“

Soňa Weissová: „Vy ste v liste vyzvali ministerku školstva Martinu Lubyovú, a teda ministerstvo školstva, aby odbornej aj laickej verejnosti oficiálne priblížilo tú súčasnú situáciu a plány spolupráce s vesmírnou agentúrou. My sme tiež oslovili rezort s otázkou, či sa budeme uchádzať teda o členstvo. Priamu odpoveď sme nedostali, ale vypočujme si odpoveď teda hovorkyne Andrey Pivarčiovej.“

Andrea Pivarčiová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Tretia etapa spolupráce sa predpokladá po roku 2021 v závislosti od pripravenosti slovenskej vesmírnej infraštruktúry, ktorá má vzniknúť spoluprácou decíznej sféry a akademického a priemyselného sektora. Ďalším potrebným východiskom bude koncepcia vesmírnych aktivít Slovenskej republiky, ktorá by mala byť predložená ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu na najbližšom rokovaní rady vlády pre vedu, techniku a inovácie v roku 2019. Taktiež je potrebné identifikovať relevantné oblasti a zabezpečiť udržateľné financovanie slovenských vesmírnych aktivít.“

Soňa Weissová: „Pán Poliaček, čiže ministerstvo školstva naznačilo niečo podobné, ako ste hovorili vy. Kde vidíte možno tie relevantné oblasti, teda priestor na trhu, ktorý by sa mohol slovenský vesmírny priemysel uplatniť?“

Matej Poliaček: „Vesmír nie sú len, ako sa to tak popularizuje, že rakety a astronauti. Treba si uvedomiť, že je to fakt multidisciplinárne odvetvie, ktoré zapája veľké množstvo rôznych sektorov a rôznych odvetví. Takže v mojom ponímaní aspoň teda na Slovensku máme dosť silný softvérový základ, v ktorom by sa našlo podľa mňa veľmi veľa aplikácií. Či už je to spracovanie satelitných dát, alebo nejakých technologických pokrokoch, ktoré by sme vedeli použiť aj vo vesmírnom sektore.“

Soňa Weissová: „Aj vy sám pracujete vo firme, ktorá sa venuje na Slovensku vesmírnemu výskumu. Akým spôsobom, možno keby sme sa pozreli do praxe, sťažuje vesmírny výskum to, že naša krajina ešte nie je členom ESA?“

Matej Poliaček: „V tomto štádiu je to ešte celkom v poriadku, pretože stále máme prístup k tým projektom PECS, čo je teda program pre európske spolupracujúce štáty. Čiže stále existujú tie PECS výzvy, cez ktoré sa firmy môžu angažovať aj spolupracovať s ESA. Skôr by som videl problém v tom, že ak by sa nenašiel spôsob, ako v nejakej spolupráci pokračovať a toto je v podstate aj jeden z hlavných motivátorov nášho listu, tam potom by už sa nedalo v podstate s ESA moc spolupracovať, nedalo by sa participovať ani na týchto PECS projektoch, ani na tých väčších projektoch. Takže hlavne ide o to proste nestratiť nejakú tú formu spolupráce. ESA poskytuje každoročne veľké množstvo tréningových kurzov. Sú tam všetky stáže a podoktorandské pozície a množstvo ďalších vecí, ktorým sa ten vesmírny sektor … danej krajine vyvíjať, aj keď možno ešte nie je tak pripravený. Už teraz ako spolupracujúci štát napríklad nemáme prístup k tréningovým kurzom. Tie sú uzamknuté len pre členské krajiny. Ale ako spolupracujúci štát napríklad máme prístup k stážam či už študentským, alebo absolventským, alebo postdoktorandským pozíciám. Ale napríklad nemáme stále prístup k pracovným ponukám na trvalý pracovný pomer. Takže je to myslím si, že relevantné aj pre širšiu verejnosť v tom, že sa nemôže uchádzať o takéto pozície, ktoré by aj krajinu v tom vesmírnom sektore posunuli ďalej dopredu.“

Soňa Weissová: „Vedeli by ste možno vyčísliť, že čo by nám to členstvo mohlo priniesť? Existujú nejaké také tvrdé dáta?“

Matej Poliaček: „Zvyklo sa hovoriť, že za každý dolár, čo sa investuje do vesmíru, tak sa vracajú na zem štyri. ESA mala minulý rok trošku konzervatívnejší odhad, že za každé euro, ktoré Európa investuje do vesmírneho sektoru, tak sa jej vrátia dve. A je to potom aj o tom … kapitáli, o tom know-how, o tom presne o tých tréningoch, o tých stážach a o tom výskume. Čiže to sú nevyčísliteľné výsledky zase, ktoré sa nedajú dať do peňazí.“

Soňa Weissová: „Čo konkrétne môže to členstvo priniesť bežnému človeku, ktorý sa o ten výskum príliš nezaujíma? Prečo by mala verejnosť možno podporiť to naše členstvo vo vesmírnej agentúre?“

Matej Poliaček: „Z takých tých by som povedal jednoznačných benefitov, z ktorých si možno ani človek neuvedomuje, ktoré si užíva každý deň ako napríklad je navigácia, alebo teda monitorovanie Zeme satelitmi, z ktorých dát vieme vyvodiť veľké množstvo výsledkov, tak je to podľa mňa sú to jednak pracovné miesta. Sú to jednak celkový rast ekonomiky a tých pracovných miest opäť by som zdôraznil, že to nie sú len astronauti alebo konštruktéri rakiet, ale zase celý ten inžiniersky proces vyžaduje veľké množstvo ďalších prídavných úkonov a odvetví a tak ďalej.“

Soňa Weissová: „Ešte by ma zaujímalo, že vy vlastne v tom liste píšete, že v investíciách do vesmírneho priemyslu podľa vás teda Slovensko výrazne zaostáva za svojimi európskymi partnermi. V rokoch 2015 až 2020 sme sa zaviazali, že vyčleníme na slovenské vesmírne projekty sedem a pol eur. Vedeli by ste možno povedať, koľko investujú krajiny V4 respektíve iné krajiny?“

Matej Poliaček: „Určite sme nenarážali na výšku investície, pretože ako som spomínal, tie sú odvádzané od HDP, hlavne teda ešte teraz v našom štádiu, kedy sme spolupracujúci štát, tak náš príspevok je nižší. Presne to je z toho dôvodu, aby sme sa vedeli do toho členstva nejako rozbehnúť.“

Soňa Weissová: „Rozumiem tomu správne, že my sme teraz v tej druhej fáze spolupracujúcej krajiny a tá tretia fáza by bola už teda to plnohodnotné členstvo. Ale o to my musíme požiadať, hej?“

Matej Poliaček: „Áno, áno.“

Soňa Weissová: „A teraz otázka je, že či o to ministerstvo školstva požiada alebo nie?“

Matej Poliaček: „Z nášho uhla pohľadu skôr ide o to vyzdvihnúť situáciu, ktorá by teoreticky mohla nastať, kebyže Slovensko stratí akýkoľvek kontakt s ESA a v tom prípade si myslím, že tam by sa fakt jednalo o stratu a proste … by to uškodilo. Mali sme v podstate rovnakú príležitosť byť na takej istej úrovni, ako je Česko čo sa týka vesmírneho výskumu, že veľa tej výskumnej histórie s Českom predsa ako Československo sme zdieľali, takisto množstvo úspechov. Takže neviem, či sa jednalo skôr o nejakú nevôľu, alebo skôr strach z toho, či by takýto krok mal význam.“

Soňa Weissová: „Toľko iniciátor výzvy Matej Poliaček. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.“

Matej Poliaček: „Ďakujem aj ja.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
astronómia, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač