Správa Európskej komisie o stave našej krajiny

01. 03. 2019

V závere správy Európskej komisie o stave našej krajiny sa uvádza, že Slovensku sa ekonomicky darí, zaostávame však v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj. 

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(27. 2.2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; Karolína Lacová, Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Slovensku sa ekonomicky darí, zaostávame však v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj. Taký je záver správy Európskej komisie o stave našej krajiny. Problémy vidí hlavne v tom, že nedobiehame vyspelejšie ekonomiky. Veľké rezervy máme aj v čerpaní eurofondov.”

Karolína Lacová, redaktorka: „Doteraz nás k európskemu priemeru približovala relatívne lacnejšia pracovná sila a investovanie napríklad do automobilového priemyslu. Vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko hovorí, že to viac stačiť nebude.”

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie: „Do budúcnosti sa ukazuje, že ďalší pokrok bude možný len, keď sa výrazne zlepší situácia vo vzdelávaní, v príprave ľudí a tak isto v adaptácii vlastne na tie nové podmienky, predovšetkým čo sa týka teda oblasti robotizácie a IT automatizácie.”

Karolína Lacová: „Ekonóm Slovenskej akadémie vied Viliam Páleník tvrdí, že správa Európskej komisie situáciu v krajine hodnotí objektívne."

Viliam Páleník, ekonóm SAV: „Makroekonomický vývoj je v súčasnosti na Slovensku dobrý, rast HDP je dobrý, klesá nezamestnanosť, klesá aj produkcia, ale na druhej strane komisia správne pomenovala, zostáva problém dlhodobej nezamestnanosti a regionálnych rozdielov, marginalizovaných rómskych komunít.”

Karolína Lacová: „Ľudmila Majláthová zo Zastúpenia Európskej komisie dopĺňa, že Slovensko má pred sebou veľa domácich úloh.”

Ľudmila Majláthová, Zastúpenie Európskej komisie: „Kľúčové na naštartovanie toho nového modelu rastu sú investície do výskumu, vývoja a inovácií.”

Karolína Lacová: „Slovensko však európske peniaze nedokáže dostatočne využiť. Analytik INEKO Ján Kovalčík v tom vidí viacero problémov, od nadmernej byrokracie, ktorú vyžaduje Brusel aj Slovensko, až po nedostatočné projekty a dočerpávanie na poslednú chvíľu.”

Ján Kovalčík, analytik INEKO: „Namiesto toho, aby tu boli nejaké proste, že nejaký vejár potrieb, ktoré sa snažíme financovať z rôznych zdrojov a eurofondy majú byť jedným z nich, tak tu ako keby to niekedy bežalo úplne naopak, hej, že tak tu máme nejaké eurofondy pre Slovensko, tak akože čo by sme za to mohli.”

Karolína Lacová: „Bližšie odporúčania pre krajiny zverejní európska komisia v máji. Karolína Lacová, RTVS.”

Publikované z monitoringu Slovania Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač