Úspech slovenských vedcov v Sudáne

11. 03. 2019

Slovenskí archeológovia dosiahli mimoriadny úspech v africkom Sudáne. V doteraz neprebádanej lokalite objavili sochu starú približne dva a pol tisíc rokov. Je to dôkaz, že staroveký Egypt sa rozprestieral aj v tejto oblasti.

logo Televíznej stanice STV 1(08. 03. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Katarína Wildová /Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Slovenskí archeológovia dosiahli mimoriadny úspech v africkom Sudáne. V doteraz neprebádanej lokalite objavili sochu starú približne dva a pol tisíc rokov. Je to dôkaz, že staroveký Egypt sa rozprestieral aj v tejto oblasti.”

Katarína Wildová, redaktorka: „Spoločný projekt orientalistov a archeológov Slovenskej akadémie vied sa začal minulý rok. Vedci sa zamerali na oblasť vzdialenú približne tristopäťdesiat kilometrov od hlavného mesta Sudánu. Táto lokalita je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO."

Veronika Dubcová, archeologička, Ústav orientalistiky SAV: „(?), čo je teda ten dnešný Sudán bol odjakživa v jadre pozornosti panovníkov egyptských, pretože sem jednak poriadali rôzne výpravy, jednak tu zakladali mestá, chrámy a kultové centrá.”

Katarína Wildová: „Túto doteraz nepreskúmanú oblasť sa naši archeológovia rozhodli prebádať. Cieľom výpravy bolo nájsť pozostatky starovekého osídlenia. To sa im čiastočne podarilo, vďaka objavu torza sochy z čiernej žuly.”

Veronika Dubcová: „Mala pravdepodobne tvar sediaceho buď panovníka, alebo nejakého božstva. Čo je samozrejme veľmi významný nález a jednoznačne dokladá to, že niekde v blízkosti či už bližšej, alebo ďalekej sa nachádzala kamenná dielňa, pretože táto socha vlastne nebola dokončená.”

Katarína Wildová: „Archeológovia sa domnievajú, že v okolí nálezu môžu byť ďalšie dôkazy o starovekom Sudáne. Takéto objavy krajine pomáhajú rozvíjať cestovný ruch.”

Veronika Dubcová: „Je potrebné, aby tieto informácie na jednej strane prispievali k znalostiam tejto krajiny. Na druhej strane v podstate aj tie pamiatky boli zviditeľňované a aby bolo možné napríklad ich dorekonštruovávať a zachovávať aj pre ďalšie generácie.”

Katarína Wildová: „Slovenskí bádatelia sa plánujú do Afriky vrátiť a pokračovať v objavovaní histórie starovekého Sudánu a Egypta.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač