Veda okolo stimulov

05. 03. 2019

Slovensko pravidelne figuruje na chvoste rebríčka v podpore vedy a výskumu. Diskusia o rozdeľovaní eurofondov a spôsobe prideľovania peňazí na vedu zo štátnych stimulov.

RTVS Jednotka - logo(4. 3. 2019; RTVS Jednotka; Reportéri; 21.40; Martina Kubániová)

Martina Kubániová, moderátorka: „Slovensko pravidelne figuruje na chvoste rebríčka v podpore vedy a výskumu. O to závažnejšie dôsledky majú pre našich vedcov prešľapy pri rozdeľovaní eurofondov a peňazí z domáceho rozpočtu. Po kauze exministra školstva Petra Plavčana vzbudil vážne podozrenia aj spôsob prideľovania štátnych stimulov pod taktovkou jeho nástupkyne Martiny Lubyovej, tiež nominantky Slovenskej národnej strany. Kým technické chyby pri hodnotení projektov sú dokázateľné, v pozadí rezonujú aj indície o vybavovaní peňazí pre spriatelené firmy, čo rezort školstva odmieta. Viac v reportáži Lucie Virostkovej.“

Neuvedený: „Za danej situácie nikto netúži zverejňovať svoju tvár, pretože ktokoľvek vystúpi, že robí pre náš softvér, tak bude napadnutý.“

Neuvedený: „Ferrari začalo v garáži. Takže niekde sa začať musí.“

Neuvedený: „Tých pochybení tam je strašne veľa a to už je štatisticky nemožné.“

Martin Suchý, nadácia Zastavme korupciu: „Šesť dní pred Vianocami boli zverejnené tie zmluvy za pomerne veľký objem, dokopy 33 miliónov eur. Tie podozrivé veci tam začali vyskakovať hneď.“

Juraj Draxler, bývalý minister školstva, Úrad SAV: „Prvý signál, ktorý bol veľmi jasný bol, keď ministerstvo odmietlo hneď zverejniť hodnotenia. Ministerstvu to ukladá priamo zákon, napriek tomu ministerstvo tvrdilo, že potrebuje niekoľko týždňov na to, aby bolo schopné zverejniť, na základe čoho tieto stimuly pridelilo.“

Lucia Virostková, redaktorka: „O stimuly na výskum sa uchádzalo 46 projektov. Uspelo 30. Po zverejnení ich posudkov v polovici januára, boli vo viacerých zistené chybne spočítané body. Hodnotenia niektorých firiem, ktoré mali byť od dvoch nezávislých odborníkov, sa ukázali, ako takmer identické. Vrátane gramatických chýb.“

Martin Suchý: „Ministerstvo potom reagovalo, že vlastne konečné slovo aj tak nemali tí hodnotitelia samotní, ktorí mali byť teda náhodne losovaní za notárskeho dohľadu, ale konečné slovo mala ministerská komisia, ktorá má 11 členov a vlastne mená členov nám ministerstvo odmietlo sprístupniť.“

Lucia Virostková: „Predsedom komisie mal byť šéf sekcie vedy Marek Hajduk, členom za ministerstvo Róbert Sabo, ktorý tiež v minulosti sekcii šéfoval. Oboch sme požiadali o rozhovor, ale nedostali sme žiadnu odpoveď. Mesiac pred svojím odvolaním, práve pre nezrovnalosti v hodností stimulov, Marek Hajduk v rozhlase akékoľvek spochybnenia odmietal.“

Marek Hajduk, býv. generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR: „Celý proces pri stimuloch bol nezávislý, odborný a transparentný. Postupovali sme striktne podľa zákona.“

Lucia Virostková: „S kamerou Reportérov sme sa vybrali za zástupcami niekoľkých firiem, ktoré sa uchádzali o stimuly na výskum. Spoločnosť Navidate vo Zvolene, 3 firmy prepojené osobou Martina Babiara, firmy pri Strojárskej fakulte na Technickej univerzite v Košiciach, firma BrainTest pri Neuroimunologickom ústave SAV a napokon neúspešný žiadateľ o stimuly Multiplex DX.“

Redaktorka (archív RTVS, 4.2.2019): „Hodnotiteľ pridelil firme Navidate za všetky hodnotené oblasti projektu spolu 84 bodov. Podľa poslankyne Veroniky Remišovej, však pri celkovom súčte niekto zvýšil počet bodov vo všetkých oblastiach. Firma tak dostala namiesto 84, 94 bodov.“

Veronika Remišová, poslankyňa NR SR (OĽaNO): „Ja som presvedčená, že jednoducho ide o zjavný podvod. Na základe tohto počtu bodov, tá firma dotáciu dostala. Lebo na základe toho správneho počtu bodov by tú dotáciu nedostala.“

Martina Lubyová, ministerka školstva (SNS): „Keďže hodnotiaca osoba nechce vystúpiť a dať nám povolenie, aby sme zverejnili identitu a nechce to vysvetliť verejne, tak práve preto sme nútení podať to trestné oznámenie, aby bolo vidno, že my nič nekryjeme a že sme teda za to, aby sa to nejakým transparentným spôsobom objasnilo.“

Lucia Virostková: „Zvolenská firma Navidate má sídlo v rodinnom dome jej majiteľa, lekára Petra Schwartza. Od štátu dostala zhruba 780-tisíc eur na pasívny, optoelektronický vyhľadávací systém. My by sme sa vás chceli spýtať niečo na projekt firmy Navidate. Mohli by ste nám povedať?“

Peter Schwartz, Navidate, s.r.o: „Je to softvérová analýza obrazu, následne to prináša veľké uplatnenia pri zvýšení bezpečnosti cestnej premávky a ochrana letísk a prístavov.“

Lucia Virostková: „Tá firma vznikla iba vo februári a potom ten stimul získala v decembri. To by ste ako vedeli vysvetliť? Lebo ľudia majú aj preto také isté podozrenia.“

Peter Schwartz: „No oni môžu mať. Ale my sme sa venovali dlhodobo spracovaniu bezpečnostného softvéru, preto pred 2 rokmi v 2017 som ja ako fyzická osoba vykúpil know-how a patenty v Českej republike, na existujúce české riešenia a tie sme potom konvertovali do civilnej sféry v roku 2018. Cestou zo Španielska sme sa v septembri dozvedeli, že vyšla táto výzva, tak sme si povedali, napíšeme to. Napísali sme a sme uspeli, to je celé.“

Lucia Virostková: „Ak ste už mali nejaké rokovania so zahraničím, tak už musela existovať nie? Tá firma. Ak to bolo teda pod týmto menom.“

Peter Schwartz: „Rokovali so mnou, ako s osobou, pretože ja som nositeľom patentov a know-how a druhá vec je, že to sú tak citlivé, bezpečnostné záležitosti, že predstavte si, že ste banka, tak či si dáte na svoju webstránku, že kto vám zaobstaráva bezpečnostný softvér a safety riešenia.“

Lucia Virostková: „Ako si teda vy vysvetľujete celú túto kauzu okolo stimulov? Lebo práve firma Navidate bola jedna z tých, u ktorej malo dôjsť k najväčším manipuláciám pri hodnotení tohto projektu.“

Peter Schwartz: „Ja si to nijako nevysvetľujem. My sme podpísali zmluvu, pracujeme a my na to nemáme ani nijaký dosah, ani nijaké informácie. V princípe, kto chce nás vidieť v akom svetle, tak nás vidí. To je všetko.“

Martin Suchý: „Keby išlo len o jeden prípad, tam by bolo pochopiteľné, že mohol to byť nejaký preklep alebo omyl. Ale tieto body nesedia vlastne pri viacerých firmách, pri niektorých vo všetkých 4 kategóriách, čiže to nasvedčuje ako keby tie body tam mali byť nejakým spôsobom napasované, aby tá firma skončila na správnom mieste.“

Lucia Virostková: „V Košiciach sídli biomedicínska spoločnosť DB Biotech. 4 milióny eur získala už v prvej várke stimulov v roku 2010. Tento rok jej rezort školstva odobril 2 projekty základného výskumu v oblasti rakoviny krčka maternice a sklerózy multiplex.“

Tomáš Dobranský, vedecký riaditeľ DB Biotech: „Problém Slovenska je pomerná zaostalosť vo vede a výskume. Tá hodnotiteľská obec je problém. Ak ste vonku niekde, tak projekt HPV proteomiky vám bude hodnotiť odborník na proteomiku virálnych ochorení. Máme tu takých? Neviem. Máme tu pár expertov, s ktorými spolupracujeme, tí to nemôžu hodnotiť, lebo spolupracujeme, to je konflikt, no a kto nám to ohodnotí? Veď toto je vážny problém, čo ja vidím.“

Peter Tkáč, riaditeľ DB Biotech: „Ako máte možnosť vidieť, sme reálne fungujúca firma, ktorá vyrába, predáva produkty do celého sveta. Táto celá kauza nám určite nepomohla.“

Martin Suchý: „Konečný užívateľ výhod je Martin Babiar, ktorý jednak v minulosti sedel s Andrejom Dankom v pochybnej firme SBS Dynasty. Získal najväčší objem peňazí, preto hneď nám z toho vyskočil, dokopy až 4 milióny. Sú to 3 firmy.“

Lucia Virostková: „Andrej Danko cez hovorcu vyhlásil, že sa s Martinom Babiarom nestretol 15 rokov. Vybavovanie stimulu cez neho alebo SNS odmieta aj jeho obchodný partner.“

Peter Tkáč: „Osobne si myslím, že tam nie sú žiadne kontakty, nakoľko poznám to pozadie a to zákulisie. Myslím, že tam nie sú žiadne kontakty. Futurum je, žiadateľom, my sme spoluručiteľ organizácie. Futurum, pokiaľ viem, vytvára nové pracovisko výskumu a vývoja v rámci projektu HPV v skratke, my v rámci toho projektu HPV rozširujeme pracovisko výskumu, vývoja.“

Lucia Virostková: „Ale vy ste s nimi prepojení.“

Peter Tkáč: „Áno, to je fakt. Tomu sa nebránime, samozrejme.“

Lucia Virostková: „A tam to nebolo akože ako podmienka? Že by to nemali tí istí ľudia, tie isté spoločnosti?“

Peter Tkáč: „Nie, nie, nie. To nebolo nikde v podmienkach výzvy, ani v podmienkach samotnej žiadosti projektu.“

Martin Suchý: „Tá tretia firma, má spoluriešiteľskú firmu Gas Tech a táto firma je tiež prepojená na pána Babiara personálne a zaujímavé je, že napríklad dve z týchto jeho firiem v minulosti majú sídlo na rovnakej adrese, kde v minulosti bol Hotel Jalta a na tento hotel Babiar v minulosti poberal dotácie z eurofondov na rozvoj cestovného ruchu. Ešte vlastne v roku 2015 podpisoval dodatok k tejto zmluve a dopadlo to tak, že v roku 2017 v lete hotel zatvorili.“

Lucia Virostková: „Tretia podporená firma Martina Babiara, Futurum Dynameis, by mala sídliť podľa registra v Košiciach. Našli sme však len jej schránku. S vlastnícky prepojenou firmou Gas Tech, bude podľa projektu skúmať emisie v poľnohospodárstve. Martina Babiara sa nám v sídlach jeho firiem zastihnúť nepodarilo. Telefón nedvíhal a na SMS nereagoval.“

Neuvedená: „Oni tu nemajú priestory. Oni sídlia v Michalovciach.“

Juraj Draxler: „Problém je práve v tej účelovosti. Pokiaľ chodia rôzne šumy akademickým prostredím, že niekto dostáva odporúčania, aby sa do projektu spojil s určitou firmou a potom má šancu získať tie prostriedky, je to nešťastné, vedie to opäť k tomu, že klesá aj rešpektovanosť ministerstva, klesá dôvera v celý systém, že tu máme vlastne nejaké nastavenie mentálne na to, aby sme podporovali reálny výskum reálnych akademikov.“

Lucia Virostková: „Na projekty viacerých prepojených firiem získali stimuly aj vedci na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.“

Jozef Živčák, biomedical engineering, dekan Strojníckej fakulty TUKE: „Jeden sa zaoberá skúmaním alebo vývojom nových typov materiálov, ktoré budú a mali by byť biokompatibilné pre aplikáciu do ľudského tela a druhý projekt sa zaoberá bioreaktorom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou implantológie ako takej. Ako človek, ktorý pracuje zhruba 40 rokov vo výskume, je mi ľúto, že takéto kauzy sa tu dejú, pretože nesmieme pochovať a nesmieme dovoliť pochovať vedu na Slovensku.“

Lucia Virostková: „Majiteľom firmy Biomedical Engineering so stimulom za milión eur, je priamo dekan Strojníckej fakulty. Spoluriešiteľom druhého projektu s dotáciou 1 300 000 eur, je firma Enbicore. Šéfa katedry biomedicínskeho inžinierstva na výskum využívajú infraštruktúru univerzity, podporenú z Eurofondov. Nejde o konflikt záujmov?“

Jozef Živčák: „Vytváram výskum a výsledky tohto výskumu sa snažím implementovať do praxe. A prax, to je presne tá firma, ktorú ste spomínali, konkrétne Biomedical Engineering, ktorej som súčasťou, lebo sme ju spolu založili.“

Lucia Virostková: „No akú úlohu s tej celej štruktúre má teda firma Enbicore, ktorej ste konateľom?“

Radovan Hudák, Enbicore, katedra biomedicínskeho inžinierstva SF TUKE: „Je to partner projektu a vlastne táto firma zabezpečuje tú bio stránku, tzn. Združuje expertov z oblasti regeneratívnej medicíny, tkanivového inžinierstva, ale aj z oblasti senzoriky a dopĺňa vlastne chýbajúce kapacity u tých ostatných riešiteľov.“

Lucia Virostková: „V registri sa píše, že má jedného zamestnanca. Čiže nejak ináč s nimi spolupracuje s tými expertami?“

Radovan Hudák: „Nie. Zamestnancov, práve toto berieme, ako výzvu. My sme totiž žiadali už niekoľkokrát projekty, neboli sme úspešní dlhé roky a teraz konečne po dlhých rokoch sa nám podaril projekt, kde to berieme, ako výzvu a nový štart. Ja si nemyslím, že je problém v tom, že firma nemala žiadneho zamestnanca alebo má jedného alebo nemá žiadne obraty. Pokiaľ dokáže vytvoriť personálnu infraštruktúru, pokiaľ dokáže z projektu nakúpiť technickú infraštruktúru a pokiaľ má jednoznačne zadefinovaný zámer svojho výskumu a vývoja, ako to robiť, ak si myslím, že môže dokázať veľmi zaujímavé výstupy.“

Jozef Živčák: „Ja nemám čas, ani priestor, na žiadne vydumanky. Na žiadne kvačky, na žiadne ťahy. A keď ste sa pýtali, no pozrite, to všetko boli inžinieri. Keď ste sa pýtali, že mňa na ministerstve predsa za tých 40 rokov musia poznať. A ja, keď som dostal projekt, človek za tú dobu má ten svoj fortieľ. Pozriem a vidím, aké má atribúty, koľko má. Dnes sme nastavili tak veci, že sa môžem pochváliť, že sme naučili tých ľudí tie projekty robiť.“

Lucia Virostková: „Technické chyby pri hodnotení stimulov viacerí úspešní žiadatelia odmietli komentovať. V prípade košickej spoločnosti Solmea, išlo napríklad o úplné rovnaké posudky nezávislých hodnotiteľov. Mohli ísť o časový sklz na Ministerstve školstva. Zaznelo mimo kameru. Peniaze na stimuly pritom prichádzali zo schváleného rozpočtu. A samotnú schému už v marci v Košiciach prezentoval Martin Šponiar, zo sekcie vedy. Práve jeho meno sa neskôr spojilo s manipuláciami s posudkami. Na našu snahu o kontakt nereagoval. Podobne, ako ministerstvo na otázku načasovania schémy. Pol milióna eur na vytvorenie nového pracoviska pri Neuroimunologickom ústave SAV, pod vedením profesora Michala Nováka, získala firma BrainTest, ktorú založila bývalá ekonómka ústavu.“

Michal Novák: „Prečo sme radi, že sme dostali BrainTest? Lebo za posledných päť rokov sme nedostali nič. 80 percent tohto, čo vidíte, je tvrdou drinou cez zahraničné granty.“

Zuzana Revická, BrainTest, s.r.o: „Určite to nebolo tak, že za týmto účelom teraz zriadime. Ale by som povedala, že keby to aj tak bolo, malo by to zmysel. Pretože, ako by ten ústav dostal peniaze?“

Juraj Draxler: „To, k čomu tu dochádza, je to, že bohužiaľ v tom prostredí v tejto chvíli nie je dosť peňazí na normálny akademický výskum. Čo vedie k tomu, že akademické pracoviská sa snažia zúfalo nájsť iné zdroje.“

Peter Filipčík, Neuroimunologický ústav SAV: „My môžeme osloviť investorov, ktorí sú k dispozícií, ale my nie sme ešte tak ďaleko, aby sme im povedzme ponúkli, pretože investor pravdepodobne by chcel mať už hotový produkt. Skorá diagnostika a liečba takto ťažkých ochorení, o ktorých hovoríme, nie je k dispozícii. Na túto tému sa samozrejme hľadajú investori veľmi, veľmi ťažko.“

Michal Novák: „Ja som … najväčších konzorcií na svete… vidím ten mechanizmus. A vidím, tam sa tiež robí politika. Keď tam nemáte niekoho veľmi spriazneného, veľmi ťažko dostanete … teda, že to máte vyšľapané. Máme veľký hendikep, napríklad proti čechom, ktorí si vážia kultúru, vážia si vzdelanie, majú to v sebe. A preto aj ich ústavy, napríklad on si nemusí vylobovať prístroj. On má štandardne niekoľko miliónov korún na nákup techniky. A tak to dostane. Ale keď on musí o to všetko bojovať, koľko mu zostane sily na tú tvorivosť?“

Lucia Virostková: „Práve fakt, že pri schválených stimuloch vo veľkej miere nešlo o reálne prepojenie biznisu a vedy, najviac kritizuje Pavol Čekan, zo spoločnosti Multiplex DX. Neúspešný žiadateľ o stimul v hodnote 1 300 000 eur.“

Pavol Čekan, Multiplex DS: „Náš priemyselný výskum bol výskum na nový diagnostický test pre onkologických pacientov a vlastne išlo, ako keby o tú prvú polovicu, čiže o technologickú validáciu testu.“

Peter Kilián, Multiplex DX: „Ja som tú výzvu vždy chápal tak, že ten žiadateľ, to znamená tá súkromná firma, musí vedieť preukázať, že má tú kapacitu urobiť výskum. A nemôže ako keby tú vedeckú kapacitu alebo tú vedeckú kredibilitu čerpať čiste len z toho akademického prostredia.“

Pavol Čekan: „Vy nemôžte vyhrať Start Up Worlds, kde je naozaj medzinárodná porota bez toho, aby ste nemal naozaj inovačný, biznisový a implementačný potenciál. Jednoducho bez tohto to nejde.“

Peter Kilián: „Tým, že sa stále predstavitelia ministerstva snažia tvrdiť, že žiaden problém tu neexistuje a že všetci si na nich vymýšľajú nejakú špinu, tak sa len zamotávajú, lebo tých pochybení tam je strašne veľa a to už je štatisticky nemožné.“

Pavol Čekan: „Aj štát by mal na to dbať, že zvýšiť konkurencieschopnosť našich malých, stredných firiem, nielen v rámci nášho regiónu, ale byť konkurencieschopný naozaj aj na tej európskej a svetovej scéne.“

Peter Kilián: „Sme napadli to naše hodnotenie, lebo si myslíme, že to bolo neférové a že to proste bolo minimálne nespravodlivé, neštandardné a malo by to byť prehodnotené.“

Lucia Virostková: „Na sekcii vedy, nariadila vo veci prideľovania stimulov ministerka školstva interný audit. Jeho výsledky má rezort poskytnúť Najvyššiemu kontrolnému úradu do konca apríla.“

Zuzana Petková, nadácia Zastavme korupciu: „Ťažko povedať, že by som mala nejaké informácie, že by som mohla ukázať priamo na ministerku, skôr si myslím, že ten systém tu fungoval už roky takto a že tí ľudia, ktorí naňho dozerali, tak si jednoducho mysleli, že tak, ako sa nám to prepieklo po minulé roky, že sme prihrali rôznym spôsobom tie stimuly svojim ľuďom, tak, že sa im to prepečie aj tento rok a že sa na to nikto takto podrobne nepozrie.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda, výskum, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač