160. výročie narodenia Aurela Stodolu

25. 04. 2019

Začiatkom mája si pripomíname stošesťdesiate výročie jeho narodenia. V stredu naňho spomínali vedci na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

logo Televíznej stanice STV 1(24. 04. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Emília Lengyelová/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Otec parných turbín, aj tak prezývajú rodáka z Liptova vedci z celého sveta. Aurel Stodola prežil celý život vo Švajčiarsku, kde získal za technický prínos najvyššie vyznamenania, aj napriek tomu na Slovensko nezabudol. Začiatkom mája si pripomíname stošesťdesiate výročie jeho narodenia. Dnes naňho spomínali vedci na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.“

Emília Lengyelová, redaktorka: „Aurel Stodola pochádzal z rodiny garbiara. Vynikal v mnohých oblastiach, najviac však v technike. Študoval na prestížnych univerzitách v Budapešti a vo Švajčiarsku, nakoniec sa usadil v Zürichu.“

Peter Samuely, podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie: „Začínal ako konštruktér turbín. Konštruoval lode, konštruoval tie spomínané turbíny, ale skonštruoval aj jedno z prvých tepelných čerpadiel, ktoré myslím si, že vo Švajčiarsku doteraz funguje.“

Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: „Celý svet sledoval jeho práce a práce jeho žiakov v oblasti plynových a parných turbín. Pokladá sa za jedného zo zakladateľov automatického riadenia.“

Emília Lengyelová: „Bol nielen vynikajúci technik a výskumník, ale aj humanista. Vo Švajčiarsku založil fond na podporu štúdia pre slabšie situovaných študentov, ktorý funguje dodnes. Na začiatku prvej svetovej vojny stál aj pri zrode funkčných protéz.“

Milan Petráš, odborník na život a diela Aurela Stodolu: „Nazval to, že je to jeho pomsta vojne. Ja sa domnievam, že to bolo na podnet brata Kornela a jeho manželky Oľgy. A ona statočná žena chodila každý deň na operačku, kde amputovali vojakom zmrzačeným končatiny. Lúčila sa s nimi aj na cintoríne. A pravdepodobne list, ktorý dostal Aurel Stodola, bol popudom.“

Emília Lengyelová: „Aurel Stodola získal najvyššie vyznamenania a hodnosti svetových vedeckých spoločností a univerzít. Veľká Británia ho odmenila najvyššou poctou, akú mohol technik získať, medailou Jamesa Watta. Obdivoval ho aj fyzik Albert Einstein.“

Milan Petráš: „Boli veľkí priatelia, obdivovatelia. A keď mal Stodola sedemdesiatku, tak napísal oslavnú ódu, je to Óda na Aurela Stodolu. Nik krajšie o ňom nikdy nenapísal.“

Emília Lengyelová: „Slovenská akadémia vied pravidelne udeľuje výskumníkom za významné činy v technických oblastiach medailu Aurela Stodolu.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač