Nájdi v sebe vedca – podujatie SAV pre žiakov

05. 04. 2019

Rozhovor s Martinom Noskom, vedúcim divízie mikroštruktúr povrchov a rozhraní SAV o akcii Nájdi v sebe vedca. Slovenská akadémia vied zorganizovala 3. ročník podujatia, v rámci ktorého navštívia žiaci 2. stupňa základnej školy niektoré ústavy akadémie, aby videli reálne prácu vedca a zistili, ako veda okolo nás ovplyvňuje svet a nás všetkých.

RTVS Jednotka - logo(3. 4. 2019; RTVS Jednotka; Ranné správy; 07.30; Martina Jančeková)

Martina Jančeková, moderátorka: „Dnes sa na pôde Slovenskej akadémie vied koná 3. ročník akcie Nájdi v sebe vedca, v rámci ktorej navštívia žiaci 2. stupňa základnej školy niektoré ústavy akadémie, aby videli reálne prácu vedca a zistili, ako veda okolo nás ovplyvňuje svet a nás všetkých. O tejto akcii budeme hovoriť s Martinom Noskom, dobré ráno. Priblížite nám tento projekt, o čo ide v akcii Nájdi v sebe vedca?“

Martin Nosko, vedúci divízie mikroštruktúr povrchov a rozhraní SAV: „Dobré áno. V akcii Nájdi v sebe vedca ide predovšetkým o to, aby sme priniesli, aby sme ukázali deťom, respektíve žiakom 2. stupňa základnej školy, že veda je zaujímavá, že tá veda je všade okolo nás a bez tej vedy by nebol pokrok, v akom žijeme, že aj práca vedca môže byť zaujímavá.“

Martina Jančeková: „Čo je cieľom, zameraním, pretože po troch rokoch už máte iste ciele, ktoré by ste radi splnili. Čo je cieľom teda tohto projektu?“

Martin Nosko: „Cieľom tohto projektu je to, aby tie deti začali tú vedu vnímať, aby sa zvýšil záujem o prírodné a technické vedy, čo by následne ovplyvnilo ich správny výber strednej školy a následne by mohli pokračovať v štúdiu na vysokej škole a stať sa aj doktorandami, robiť kvalitný výskum, vývoj na Slovensku a posúvať v podstate krajinu a spoločnosť dopredu.“

Martina Jančeková: „Tak zrejme tam bol spočiatku taký popud, že týchto ľudí nie je veľa, alebo že ich záujem o vedu je slabý. Ako to vnímate, aký je záujem súčasných mladých ľudí, nezláka ich skôr tá komerčná sféra, kde môžu po vysokej škole zarobiť oveľa viac ako vedci?“

Martin Nosko: „Ono je to ťažko povedať. V princípe ich isto zláka tá komerčná sféra, ako som aj povedal, aj u nás klesá záujem o to doktorandské štúdium napriek tomu, že to je zaujímavé štúdium, dá sa veľa naučiť a posúvať sa dopredu. Ale častokrát tie finančné možnosti tých inštitúcií nie sú také, aké sú v tej súkromnej sfére, takže myslím si, že prednostne idú do tej komerčnej sféry.“

Martina Jančeková: „Čiže hlavným problémom sú peniaze a čo vidíte pre to, aby sa to mohlo zlepšiť, aby sme tých mladých viac prilákali k vede a výskumu?“

Martin Nosko: „Aby sa to mohlo zlepšiť, bolo by fajn, aby tie deti si v prvom rade už uvedomili, ako na tých základných školách, že tá veda je potrebná, je všade okolo nás a bez nej to nejde. Že tvrdou prácou jedine môžeme byť na tom lepšie.“

Martina Jančeková: „O to sa snažíte aj v rámci akcie Nájdi v sebe vedca. Čo teda dnes, ktoré ústavy budú môcť žiaci navštíviť?“

Martin Nosko: „Dnes navštívia žiaci od 5. do 8. triedy základných škôl rôzne ústavy. Navštívia Ústav polymérov, kde budú môcť nahliadnuť do sveta plastov. Zistia, aký je rozdiel medzi plastami, medzi polymérmi, kde všade je možné tie polyméry využiť a takisto si aj budú môcť vyrobiť vlastný plast.“

Martina Jančeková: „Ale určite aj ďalšie ústavy, ktoré sú také zaujímavejšie pre ne, na čo viac reflektujú, sú to tie plasty, o ktorých sa v súčasnosti veľa hovorí, alebo nejaká psychológia, alebo srdce, mozog, medicína?“

Martin Nosko: „Ono je to v princípe urobené tak, že každý z tých ročníkov je naviazaný na učebné osnovy. Čiže piataci sú v rámci technickej výchovy na Ústave polymérov, šiestaci navštívia Ústav materiálov a mechaniky strojov v rámci fyziky, kde im povieme podrobnejšie o materiáloch vo všeobecnosti, do väčšej hĺbky o kovoch, o ich vlastnostiach a využití. A tiež im ukážeme možnosti pozorovania mikroštruktúry materiálov. Potom siedmaci navštevujú ústavy Centra experimentálnej medicíny, kde práve vniknú do tajov srdca, do tajov celého srdcovo-cievneho systému, ako je dôležité sa o srdce správne starať nielen čo sa týka životosprávy, ale aj pohybu, aby bolo schopné napumpovať do pľúc čo najviac krvi a človek bude vitálny.“

Martina Jančeková: „Ako to hodnotia učitelia, vedia potom tieto skúsenosti aplikovať aj vo svojich učebných osnovách, zaradiť to do výučby?“

Martin Nosko: „V princípe, či to vedia zaradiť do výučby je ťažko povedať, každopádne ohlasy na projekt sú pozitívne aj zo strany učiteľov, hlavne kvôli tomu, že je to naviazané na učebné osnovy, čiže tí žiaci v praxi uvidia tie jednotlivé témy, že ako oni ich vidia, len si neuvedomujú, že všade je fyzika, všade je chémia, všade je tá biológia a všetko v podstate je všade okolo nás.“

Martina Jančeková: „Ako reagujú žiaci a na čo najviac? Robili ste si aj dotazníky v tomto smere a čo z nich vyšlo?“

Martin Nosko: „Čo sa týka dotazníkov, robili sme dotazníky spokojnosti,  Z tých dotazníkov vyšlo, že v princípe žiakom sa akcia páči, najviac sa im však páčia tie pasáže, kde môžu oni interagovať. To znamená, že už počas úvodných prednášok sú vedení k tomu, aby interagovali, aby odpovedali na otázky a takisto ich strašne baví, keď môžu tie pokusy robiť sami, keď sa môžu fakt na tú chvíľu stať vedcami.“

Martina Jančeková: „To je vždy najlepšie také to zážitkové vyučovanie, by som povedala. Ale v rámci tých dotazníkov zisťujete akúsi vedeckú gramotnosť detí? Čo ste zistili?“

Martin Nosko: „Čo sa týka vedeckej gramotnosti, to je dotazník druhý. Tam ide o komplexnú štúdiu toho, ako sú deti v škole učené a či vedia pochopiť dôsledok toho konania. To znamená, že oni už vedia vedecky myslieť na tých základných školách, to sme zistili, ale majú veľký problém vysvetliť prečo tak rozmýšľajú.“

Martina Jančeková: „To ich zrejme bude treba ešte dlho učiť, to je aj úloha vedcov. Máte inšpirácie aj v zahraničí, existujú tam podobné projekty?“

Martin Nosko: „Čo sa týka zahraničia, nevieme o tom, že by existovali podobné projekty. Projekt sme vlastne vymýšľali niekoľko mesiacov s kolegami z vybraných ústavov, no a začali sme to robiť. Takže momentálne vedomosti nemáme.“

Martina Jančeková: „A aké sú teda vaše ambície, kam chcete tento projekt potiahnuť?“

Martin Nosko: „Ono by bolo fajn, zatiaľ pracujeme len s jednou školou, jedna sa o školu Pavla Marcelyho v Bratislave. No a tam teda žiaci chodia systematicky od 5. do 8. ročníka. Chceme porovnať výsledky vedeckej gramotnosti so školou, ktorá je v rebríčku hodnotená rovnaká, či je tam nejaký rozdiel, či vôbec my im niečo dávame. A vízia do budúcnosti je taká, aby bolo možné poňať všetky školy, pokiaľ to dá zmysel, nielen vybranú školu.“

Martina Jančeková: „Ďakujem za rozhovor.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Iné

Tlač