Španielsko a Slovensko: Mozgové bunky sa rodia aj v starobe

08. 04. 2019

Vedci zistili, že zlyhávanie krátkodobej pamäti spôsobuje nízky stav mladých mozgových buniek. Dobrou správou je, že tieto mladé bunky sú schopné rozvíjať sa aj u ľudí v staršom veku.

logo TV JOJ(06. 04. 2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Anton Adamčík /Ľuboš Sarnovský)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Vedci zistili, že zlyhávanie krátkodobej pamäti spôsobuje nízky stav mladých mozgových buniek. Dobrou správou je, že tieto mladé bunky sú schopné rozvíjať sa aj u ľudí v staršom veku. Otázkou ale je, čo týmto bunkám najviac škodí. Dlho sa tvrdilo, že alkohol.“

Anton Adamčík, redaktor: „Je nepochybné, že alkohol likviduje mozgové bunky a ako prvé mu padnú za obeť slabé a poškodené. Alkoholy teda akýsi predátor mozgových buniek. Dosť dlho sa predpokladalo, že po narodení človeka sa vyvinie určitý počet mozgových buniek a tie sa potom vekom postupne míňajú.“

doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD: „S tým, že …, ktoré postupne odumierajú a vlastne všetky tie problémy sú spôsobené týmto.“

Anton Adamčík: „Alkohol pri nadmernom pití mozgové bunky poškodzuje a stres zas proces ich odumierania urýchľuje.“

doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD: „Pri nejakom strese vždycky ako prvé odumiera to, čo je už predtým poškodené.“

Anton Adamčík: „Lenže vedci už pred desiatkou rokov prišli s hypotézou, že počet mozgových buniek sa predsa len obnovuje. Španielski výskumníci však až teraz dodali dôkazy, a to z pitvy mozgov nebožtíkov, ktorú urobili do 48 hodín po smrti.“

doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD: „To nóvum je v tom, že sa podarilo snáď prvýkrát dokázať, že sa nachádzajú v jednej časti mozgu, konkrétne v hipokampe bunky v rôznom štádiu vývinu.“

Anton Adamčík: „Znamená to, že k starším bunkám postupne museli pribúdať aj mladé, a to až do veku neuveriteľných 90 rokov. Hipokampus je oblasť mozgu dôležitá pri ukladaní informácií z krátkodobej do dlhodobej pamäti, no a poruchy pamäti zas súvisia s demenciou alebo s Alzheimerovou chorobou.“

doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD: „Pri niektorých ochoreniach, ako je napríklad Alzheimerova choroba, týchto buniek, ktoré sú akože nové, je podstatne, podstatne menej.“

Anton Adamčík: „A čím vyššie štádium choroby, tým menej buniek. Keby sa našiel spôsob ako ich rast stimulovať, mohli by sme mať liek proti Alzheimerovej chorobe, a to bol vlastne zmysel tohto výskumu.“

doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD: „Druhý smer toho výskumu je práve v tom, že treba zistiť, že prečo sa to deje, že tie bunky niekde ich je viac, niekde ich je menej.“

doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD: „V každom prípade mozgové bunky rastú, zatiaľ iba nevieme za akých podmienok a ako rýchlo, takže s alkoholom veľmi opatrne, aby sa vám nestalo, že budete likvidovať mozgové bunky oveľa rýchlejšie ako vám stihnú dorásť nové.“

doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD: „Alkohol nebudeme zakazovať, ale keď tak, tak kvalitný a samozrejme v obmedzenej miere.“

Anton Adamčík: „Anton Adamčík, televízia JOJ.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač