Štát chce zlepšiť čerpanie európskych grantov

05. 04. 2019

Slovensko zaostáva v porovnaní s okolitými krajinami v čerpaní eurofondov. Žiadateľom, ktorí majú o európske peniaze záujem, chýbajú komplexné informácie. Úrad vlády v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií a Združením miest a obcí Slovenska chce situáciu zlepšiť spoločnými stretnutiami s verejnosťou.

logo Televíznej stanice STV 2(04. 04. 2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Jozef Kubánek/Stanislav Lažo)

Stanislav Lažo, moderátor: „Slovensko zaostáva v porovnaní s okolitými krajinami v čerpaní eurofondov. Žiadateľom, ktorí majú o európske peniaze záujem, chýbajú komplexné informácie. Úrad vlády v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií a Združením miest a obcí Slovenska chce situáciu zlepšiť spoločnými stretnutiami s verejnosťou. Začali sa dnes v Banskej Bystrici.“

Jozef Kubánek, redaktor: „Základná škola Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach čerpá ročne z európskych grantov približne stotisíc eur. V školskom areáli je vybudovaná prvá vertikálna záhrada na Slovensku, nachádza sa tu systém vodných nádrží či tropická miestnosť. Vedenie školy napriek tomu tvrdí, že zorientovať sa v jednotlivých grantoch nie je jednoduché.“

Lucia Mišíková, projektová manažérka školy v Štiavnických Baniach: „Ten informačný systém ohľadom tých grantov je dosť nedokonalý na Slovensku. Potrebovalo by to nejakú centrálne riadenú vlastne buď webovú stránku, alebo nejakú organizáciu.“

Jozef Kubánek: „Úrad vlády v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska prichádza s riešením. Záujemcov o granty chcú o podmienkach ich čerpania informovať na stretnutiach v regiónoch.“

František Kašický, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: „V rámci jedného dňa môžu prísť, oboznámia sa s niekoľkými grantovými schémami. Môžu hovoriť priamo s ľuďmi a hlavne získajú základné informácie a základnú orientáciu.“

Michal Blaško, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce ÚV SR: „Trvale kupujeme jedny z posledných priečok z pohľadu podielu Slovenska na čerpaní prostriedkov práve z týchto grantových nástrojov. Práve takáto spoločná informovanosť o všetkých programoch, ktoré sa na Slovensku implementujú, je veľmi dôležitá.“

Jozef Kubánek: „Nejde len o čerpanie eurofondov. Samosprávam prezentujú aj rôzne iné dotačné programy, ako napríklad Nórsky finančný mechanizmus, vyšehradský fond či programy cezhraničnej spolupráce.“

Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska: „Je to už možno iba vecou samospráv, aby na takých podujatiach, ako je to dnešné, sa dokázali inšpirovať a zistili, že okrem klasických eurofondov je tu ešte veľa rôznych finančných tokov, z ktorých môžu zabezpečiť všestranný rozvoj vo svojom území.“

Jozef Kubánek: „Informačné stretnutia by mali byť pravidelné, po Banskej Bystrici budú nasledovať Košice a Bratislava.“

Samosprávy čerpajú málo eurofondov

logo Rádio Regina(04. 04. 2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Iveta Štrauchová/Peter Béreš)

Peter Béreš, moderátor: „Samosprávy na Slovensku dokážu čerpať len málo eurofondov. V porovnaní s inými krajinami Európskej únie sa Slovensko nachádza na posledných priečkach. Žiadatelia hovoria najmä o chýbajúcich komplexných informáciách. Pomôcť by mali odborníci na čerpanie európskych peňazí.“

Iveta Štrauchová, redaktorka: „Sokoliarstvo medzi povinnými predmetmi, tropická miestnosť, či vertikálna záhrada na stene školy. Základná škola Maximiliána Hella v obci Štiavnické Bane v okrese Banská Štiavnica čerpá ročne približne stotisíc eur z eurofondov či nórskych fondov. Aj vďaka takejto pomoci sa z nich stala škola, ktorá je v regióne jedinečná. Projektová manažérka Lucia Mišíková hovorí, že v súčasnosti je stále náročné zorientovať sa v jednotlivých projektoch.“

Lucia Mišíková, projektová manažérka: „Potrebovalo by to taký vlastne kontaktný bod týchto viacerých fondov a grantov, kde by sa všetky tie informácie nachádzali rozdelené do nejakých kategórií. Lebo v momentálnom systéme vy si musíte pozrieť podrobne každý ten program, aby ste vôbec zistili, či má zmysel ho riešiť.“

Iveta Štrauchová: „Pomôcť v tejto situácii môže aj Úrad vlády, či Združenie miest a obcí Slovenska. Podľa ich štatistík jednotlivé samosprávy čerpajú málo eurofondov. Približne dvadsať percent z nich má dostatočné informácie o možnostiach, ako získavať financie prostredníctvom Európskej únie a nórskych finančných mechanizmov. O efektívnejšom čerpaní dnes hovorili na pôde Univerzity Mateja Bela. Vysvetľuje hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.“

Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska: „Eurofondy sú dnes akousi džungľou informácií, v ktorých sa treba veľmi dobre vyznať a zorientovať. A práve takéto podujatia slúžia na to, aby samosprávy vedeli nájsť v tejto džungli informácií práve tú informáciu, ktorú potrebujú, aby dokázali byť úspešní aj pri čerpaní finančných zdrojov.“

Iveta Štrauchová: „Kým čerpanie eurofondov je na úrovni približne dvadsiatich troch percent, čerpanie z nórskych grantov je podstatne vyššie. Dopĺňa František Kašický z ministerstva zahraničných vecí.“

František Kašický, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: „Sú veľmi populárne, veľmi úspešné. Je tam veľmi vysoká miera čerpania. To znamená, takmer všetky finančné prostriedky sú vyčerpané na rôzne druhy programov.“

Iveta Štrauchová: „Stretnutia, na ktorých môžu získať záujemcovia konkrétne informácie a pomoc pri tvorbe projektov, chce Úrad vlády, ZMOS a Centrum vedecko-technických informácií organizovať“.

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
grant

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač