Sté výročie pripojenia Podkarpatskej Rusi k ČSR

23. 04. 2019

Múzeum rusínskej kultúry v Prešove si pripomína 100. výročie pripojenia Podkarpatskej Rusi k Československej republike, ktorej súčasťou bola do roku 1946. Potom ju pričlenili k Sovietskemu zväzu. Výstava fotografií a dokumentov potrvá do júla 2019.

RTVS Jednotka - logo(20. 04. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Diana Murdziková, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Pred sto rokmi sa k novej Československej republike pripojila aj Podkarpatská Rus. Múzeum rusínskej kultúry v Prešove si jubileum pripomína výstavou fotografií a dokumentov. Potrvá do júla.“

Diana Murdziková, redaktorka: „Na území Podkarpatskej Rusi sa ľudia podľa historikov dohovorili po rusínsky, maďarsky, nemecky, chorvátsky, rumunsky, či jazykom jidiš. Najviac obyvateľov sa hlásilo k Rusínom a práve rusínska exilová inteligencia výrazne pomohla k pripojeniu k Československu.“

Stanislav Konečný, historik, SAV Košice: „Po ukončení prvej svetovej vojny dohodové štáty mali zastabilizovať situáciu v strednej Európe, sa im zdalo posilnenie v prospech priemyselne silného Československa ako najideálnejšie riešenie.“

Diana Murdziková: „Nová republika získala územie s takmer päťsto obcami a skoro šesťstotisíc obyvateľmi. Bol to najmenej rozvinutý región, v ktorom nefungoval ani jeden väčší podnik, ktorý by mal aspoň sto zamestnancov. Obyvatelia sa venovali hlavne poľnohospodárstvu. Vtedajšia vláda do rozvoja Podkarpatia do roku 1932 investovala jeden a pol miliardy vtedajších korún.“

Natália Koľová, historička, SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove: „Tak to bolo treba riešiť v rámci Československa infraštruktúru, železničné trate. Cestná sieť, budovanie tovární plus sa stavali školy, nemocnice, kultúrne domy. Je to ukážka dodnes tej zlatej éry Podkarpatia.“

Diana Murdziková: „Nové štátne usporiadanie predstavovalo pre ľudí spod Podkarpatskej Rusi konečne istý vlastný štát. Historicky boli súčasťou Sedmohradska i Habsburskej ríše.“

Oľga Glosíková, riaditeľka, SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove: „Neviem či som tu, či som tam, koho mám, na koho sa obrátiť a podobne. To znamená, malo to svoj systém.“

Diana Murdziková: „Podkarpatská Rus bola súčasťou Československa do roku 1946. Potom ju pričlenili k Sovietskemu zväzu.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
výstavy, historické vedy a archeológia, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač