Tradície veľkonočných sviatkov

23. 04. 2019

Na veľkonočné sviatky sa zachovali najmä rodinné návštevy, zábava na Veľkonočný pondelok, ale aj typické symboly ako sú vajíčka, baránky, či kuriatka najmä vo forme sladkostí. Symbolizujú príchod jari a nového života.

RTVS Jednotka - logo(18. 04. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Miroslava Sčobíková, Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Tradíciu slávenia Veľkej noci si Slováci uctievajú stále. Napriek tomu etnológovia za ostatné roky dokumentujú aj nové spôsoby prežívania veľkonočných sviatkov.”

Miroslava Sčobíková, redaktorka: „Tradícia veľkonočných sviatkov siaha až do čias prvých kresťanov. Niektoré zvyky vychádzajú spred kresťanského obdobia. Zeleným štvrtkom sa začína veľkonočné trojdnie.”

Katarína Nádaská, etnologička: „Na Zelený štvrtok napríklad v minulosti dievčatá veľmi skoro ráno chodievali k vŕbe a dievčatá sa chodili pod tú vŕbu česať.”

Miroslava Sčobíková: „Na Zelený štvrtok gazdovia siali cícer, hrach, či šošovicu. Rapkáčmi ľudia oznamovali začiatok posvätného ticha. Na Veľký piatok dievčatá chodili k potokom, kde sa umývali, aby si zabezpečili krásu.”

Katarína Nádaská: „Veľký piatok bol deň, kedy sa napríklad nesmelo hýbať so zemou. Čiže žiadne oranie, okopávanie, akékoľvek ťažké práce proste sa nesmeli robiť. Dokonca aj ženy počas Veľkého piatku nepiekli, nevarili.”

Miroslava Sčobíková: „Veľký piatok je pre kresťanov dňom prísneho pôstu. Na Bielu sobotu gazdiné vstávali skoro ráno a pripravovali jedlo. Popoludní chodili celé rodiny k Božiemu hrobu. Na Veľkonočnú nedeľu zamierili ľudia do chrámov s košíkmi dobrôt a nechali si ich posvätiť. Typickým jedlom bolo pečené jahniatko, alebo baránok. V chudobných rodinách to bolo kozliatko.”

Katarína Nádaská: „Od dvanásteho storočia sa Kristus ikonograficky stvárňuje v podobe baránka a teda tá symbolika, že išiel, bol mučený a ukrižovaný. Išiel teda pokorne ako baránok na popravu.”

Miroslava Sčobíková: „Podľa etnológov zo Slovenskej akadémie vied sa ľudia aj v súčasnosti tešia zo sviatkov. Počas voľných dní chcú prerušiť svoj každodenný pracovný stereotyp. Slováci volia relaxačné spôsoby slávenia sviatkov formou dovoleniek, poznávacích zájazdov, relaxačných pobytov, pobytov v prírode, turistiku, či lyžovačku."

Katarína Popelková, etnologička SAV: „Na Slovensku veľkú stabilitu vykazuje príprava veľkonočných jedál. Veľký dôraz kladieme na to, aby tie naše veľkonočné jedlá boli pripravované tak, ako boli v minulosti.”

Miroslava Sčobíková: „Podľa etnologičky sa spred kresťanského obdobia zachovali najmä rodinné návštevy a zábava na Veľkonočný pondelok. Rovnako sa zachovali typické symboly ako sú vajíčka, baránky, či kuriatka najmä vo forme sladkostí. Symbolizujú príchod jari a nového života.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vedy o kultúre a umení, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač