Založenie Inštitútu židovských štúdií na Teologickej fakulte

26. 04. 2019

Teologická fakulta Trnavskej univerzity bude spolupracovať so Slovenskou akadémiou vied. Cieľom partnerstva je založenie Inštitútu židovských štúdií na Teologickej fakulte.

logo Rádio Lumen(25. 04. 2019; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; Ján Heriban/Júlia Kavecká)

Júlia Kavecká, moderátorka: „Teologická fakulta Trnavskej univerzity bude spolupracovať so Slovenskou akadémiou vied. Cieľom partnerstva je založenie Inštitútu židovských štúdií na Teologickej fakulte. Jezuitská škola oslovila renomovaných odborníkov Historického ústavu SAV, aby s nimi odkonzultovala historické fakty potrebné pre vznik spomínaného inštitútu. Okrem toho budú výsledkom spolupráce aj ďalšie odborné výstupy a verejné diskusie. Viac zistil Ján Heriban.“

Ján Heriban, redaktor: „Obe strany sa dohodli, že budú počas troch rokoch spolupracovať na vydaní publikácie a odborných materiálov k židovsko-kresťanskému dialógu. Vybudujú tiež knižničný fond a zorganizujú medzinárodnú konferenciu. Dôvody spojenia síl vysvetľuje dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, jezuita Miloš Lichner.“

Miloš Lichner, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity: „Potrebujeme tiež ako teológovia aj naslovovzatých odborníkov z histórie, aby sme určité aspekty histórie dokázali dobre podchytiť, či už napríklad budeme hovoriť o určitých židovských koreňoch kresťanských symbolov alebo kresťanských aspektoch, ktoré máme či už v liturgii alebo v teológii ako takej, aby sme rozličné náročnejšie etapy našej minulosti mohli spoločne nezávisle a aj s takou pokorou ľudskou pokorou, aby sme ich mohli skúmať.“

Ján Heriban: „Slovenská akadémia vied sa do projektu zapojí hlavne cez odborníkov na históriu, ktorých má vo svojich radoch. Jej vklad bude súčasťou iniciatívy Otvorená akadémia, prostredníctvom ktorej vzdeláva verejnosť v rôznych oblastiach vrátane histórie. V pláne sú preto aj výjazdové diskusné stretnutia v regiónoch. Hovorkyňa SAV Monika Hucáková.“

Monika Hucáková, hovorkyňa Slovenskej akadémie vied: „Účastníci projektu budú chodiť na stredné školy, do univerzitných pastoračných centier, budú diskutovať na rôznych vzdelávacích platformách v regiónoch, v mestách.“

Ján Heriban: „Dohodu o spolupráci podpísali za Trnavskú univerzitu rektor Marek Šmid a dekan Miloš Lichner. Podpisy za Slovenskú akadémiu vied pridali aj predseda Pavol Šajgalík a riaditeľ Historického ústavu SAV Slavomír Michálek.“


Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač