Zamestnávatelia žiadajú povinnú maturitu z matematiky

03. 04. 2019

Zamestnávatelia žiadajú povinnú maturitu z matematiky, povinnú výuku angličtiny a výraznú podporu technického a prírodovedného vzdelávania. Inak sa podľa nich Slovensko nebude môcť podieľať na inováciách a uspieť v medzinárodnej konkurencii.

RTVS Jednotka - logo(2. 4. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Monika Maťová, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Zamestnávatelia žiadajú povinnú maturitu z matematiky, povinnú výuku angličtiny a výraznú podporu technického a prírodovedného vzdelávania. Inak sa podľa nich Slovensko nebude môcť podieľať na inováciách a uspieť v medzinárodnej konkurencii.“

Monika Maťová, redaktorka: „Viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Martin Morháč dlhodobo poukazuje na to, že súčasný výskum nerieši potreby praxe.“

Martin Morháč, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu: „Štát investoval množstvo peňazí do nákupu technológií, ktoré sú umiestnené predovšetkým na univerzitách. Vybudovali sa nedávno, nedávno sa vybudovali univerzitné vedecké parky, ktoré sú plné technológií. Univerzitné vedecké parky ale fungujú takým spôsobom, že nemôžu spolupracovať s praxou.“

Andrea Pivarčiová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR (telefonát): „Ak by vedecké parky prenajímali, respektíve poskytovali svoje vybavenie a priestory pre podnikateľský sektor, išlo by o nedovolenú štátnu pomoc.“

Monika Maťová: „Operačný program Výskum a inovácie síce podnikateľom umožňuje spoluprácu s vedeckými pracoviskami, ale je to len zlomok toho, čo potrebujú. Slovenskí zamestnávatelia sa zhodli v tom, že absolventi škôl nemajú dostatočné vedomosti na to, aby sa mohli podieľať na inováciách.“

Martina Le Gall Maláková, prezidentka Francúzsko-slovenskej obchodnej komory: „Teraz my potrebujeme pracovných ľudí, ktorí budú vedieť ovládať roboty. Budú vedieť, čo je umelá inteligencia. My potrebujeme deti, ktoré budú na to pripravené a budú vedieť analyticky myslieť, budú vedieť sa správne rozhodovať.“

Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov: „Základný problém je v tom, že my cez to všetko, že tu tie automobilky máme, my sa s nimi neposúvame nikam ďalej. My stále ostávame v tej rovine montážneho závodu.“

Martin Morháč: „Svet dnes je v akejsi, možno to nazvať, až explózií inovácií, nových technologických trendov. A ak tie trendy nezachytíme, tak zajtra bude neskoro.“

Monika Maťová: „Podnikatelia v priemysle už dávno vedia, čo prax potrebuje - povinnú maturitu z matematiky, výučbu prírodovedných disciplín a povinnú angličtinu.“

Martina Le Gall Maláková: „Mne prídu na pohovor ľudia, čo nevedia vypočítať rovnicu a majú vysokú školu.“

Monika Maťová: „Zamestnávatelia sa preto dohodli na jednotnom postoji v oblasti vedy, výskumu a inovácií, ktorý odovzdali predstaviteľom vlády. Vláda sa bude požiadavkami zamestnávateľov zaoberať.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie, inovácie

Tlač