Žien v IT biznise je málo

29. 04. 2019

Na Slovensku majú o prácu v IT sektore stále väčší záujem muži. Kým v ostatných európskych krajinách sa technickému zameraniu venuje dvadsať percent žien, na Slovensku je to len deväť percent.

logo Televíznej stanice STV 1(28. 04. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Nikoleta Ferková/Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Na Slovensku majú o prácu v IT sektore stále väčší záujem muži. Kým v ostatných európskych krajinách sa technickému zameraniu venuje dvadsať percent žien, na Slovensku je to len deväť percent. Pripomenúť ženám, aby sa viac angažovali v technických odboroch, mal Medzinárodný deň žien v IT.“

Nikoleta Ferková, redaktorka: „Sviatok žien v IT vznikol na podporu odvahy žien, ktoré majú vzťah k technickému zameraniu. Presadiť sa v prostredí, ktorému dominujú muži, nie je niekedy tak jednoduché.“

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR: „Rozhodnutie dievčat alebo žien o tom, či budú v IT, vychádza z viacerých faktorov. Jedna vec je to, že na čo má predpoklady daná osoba. Druhá vec je, k čomu je vedená možno rodinným prostredím. Najdôležitejší faktor je to, či je po danej pozícii dopyt na trhu.“

Nikoleta Ferková: „Európska komisia na Slovensku už dlhšie prispieva k povzbudzovaniu žien a dievčat nielen v IT oblasti, ale aj k odbornej rekvalifikácii.“

Veronika Špaňárová, riaditeľka slovenskej pobočky Citibank (preklad z češtiny): „Mňa baví kombinácia také trošku technické vedy. Bavila ma v škole matematika, bavila ma fyzika, takže si myslím, že financie majú trošičku aj z toho technického, exaktného, ale je to veľa o práci s ľuďmi.“

Nikoleta Ferková: „Na Slovensku je v IT sfére zamestnaných deväť percent žien. O technické zameranie majú čoraz väčší záujem aj študentky stredných škôl.“

Opýtaná: „Tu si môžem rozvíjať svoju kreativitu, moju sústredenosť. Bavia ma aj počítače.“

Opýtaná: „Prišla som na gymnázium s tým, že ma absolútne nezaujímalo IT. Ale za tie dva roky ma to natoľko chytilo, že proste som si povedala, že okej, idem študovať IT.“

Zuzana Tkáčová, učiteľka informatiky: „Je to oblasť, ktorá na ženy čaká. Postupne by sme mali ženám ukázať ich možnosti, ich príležitosti a hlavne im ju poľudštiť, aby nemali pocit, že toto je miesto, kam patria len chlapi.“

Nikoleta Ferková: „Ženy prinášajú do technických tímov nový inovatívny pohľad, energiu a tiež odhodlanie. Skúsenosti z firiem naznačujú, že zmiešané tímy majú lepšie výsledky.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie , ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač