Fyzikálne jednotky majú nové definície

17. 05. 2019

O pár dní začnú platiť nové definície štyroch fyzikálnych jednotiek kilogramu, mólu, ampéra a kelvina. Vedci tieto novinky pripomínajú pri príležitosti národného týždňa metrológie.

logo Televíznej stanice STV 1(16. 05. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Petronela Vavreková/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „O pár dní začnú platiť nové definície štyroch fyzikálnych jednotiek kilogramu, mólu, ampéra a kelvina. Vedci tieto novinky pripomínajú pri príležitosti národného týždňa metrológie.“

Petronela Vavreková, redaktorka: „Toto je súčasná definícia kilogramu (kilogram … je hmotnosť, ktorá sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kiogramu uloženého v Medzinárodnom úrade pre váhy a miery 1901). Po novom bude vyzerať takto (Kilogram, symbol kg, je SI jednotkou hmotnosti. Je definovaný tak, že numerická hodnota Planckovej konštanty h je presne 6.626 070 15 × 10 na mínus 23, keď je vyjadrená v jednotke J s, ktorá sa rovná kg m2 s-1, kde meter a sekunda sú definované pomocou c a (velké písmeno delta)vCs). Hoci to na prvý pohľad môže vyzerať príliš komplikovane, odborníci z celého sveta sa zhodli na tom, že pre rozvoj vedy je to dôležité.“

Laurenc Snopko, výskumný a vývojový pracovník, oddelenie hmotnosti SMÚ: „Originál bude stabilnejší, to je vlastne hlavným prínosom.“

Petronela Vavreková: „Originál je v Paríži, od neho sa robia po celom svete kópie. Napriek tomu, že ho vedci uchovávajú bezpečne a podľa presných pravidiel, časom sa môže zmeniť.“

Laurenc Snopko: „Fyzikálno-chemické procesy pôsobia na ten artefakt, teda originál toho kilogramu a zvyšujú jeho hmotnosť.“

Petronela Vavreková: „Následne musia svoj kilogram upraviť všetky štáty podľa posledných výsledkov meraní originálu, tomu má nová definícia zabrániť. Tento princíp sa týka aj ďalších jednotiek fyzikálnych veličín – ampéru, kelvina a mólu. Zmena sa podľa vedcov dotkne aj študentov, ktorí by sa mali časom učiť definície po novom.“

Michal Máriássy, vedecký pracovník, oddelenie chémie SMÚ: „Budú sa musieť zmeniť aj učebnice. Pravdepodobne podrobnejšie sa to bude učiť len na vyšších stupňoch.“

Petronela Vavreková: „Dvadsiaty máj je Svetový deň metrológie a pri tejto príležitosti začnú nové definície týchto fyzikálnych jednotiek platiť. Aj to zahŕňa práca slovenských vedcov z metrologického ústavu. Ten sa ako jediný z krajín V4 podieľa aj na presnosti merania svetového času.“

Juraj Slučiak, výskumný a vývojový pracovník, oddelenie času SMÚ: „Tým presnejšie určíme polohu, kde sa nachádza dané zariadenie.“

Petronela Vavreková: „Hlavné využitie vidia preto odborníci v navigácii.“


Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač