Mníška veľkohlavá opäť ohrozuje lesy

09. 05. 2019

Škodca listnatých lesov sa premnožil v dubových lesoch v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom i v Banskobystrickom kraji, keďže nemá prirodzeného nepriateľa. Lesníci chcú proti nemu použiť postrek. Podľa ochranárov však môžu byť zasiahnuté aj ďalšie chránené druhy motýľov i včely.

Televízna stanica TA 3 - logo(08. 05. 2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Viktória Némethová, Gabriela Marchevská)

Gabriela Marchevská, moderátorka: „Mníška veľkohlavá opäť postavila do pozoru lesníkov a ochranárov. Škodca listnatých lesov sa premnožil v dubových lesoch v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom i v Banskobystrickom kraji, keďže nemá prirodzeného nepriateľa. Lesníci chcú proti nemu použiť postrek. Ochranári ale hovoria, že zasiahnuté môžu byť aj ďalšie chránené druhy motýľov a dokonca aj včely.“

Viktória Némethová, redaktorka: „Lesníci už niekoľko týždňov upozorňujú na premnoženie mníšky veľkohlavej v dubových lesoch. Húsenica tohto motýľa požiera dubové listy tak intenzívne, že spôsobuje holožer. Mapa národného lesníckeho centra ukazuje, na ktorých územiach sa objavila mníška veľkohlavá. Lesníci tvrdia, ak nezakročia, spomínaný škodca môže poškodiť lesný biotop a vzniknú im státisícové škody.“

Ján Jurica, generálny riaditeľ VLM SR: „V takejto jednej hubke sú päťsto až tisíc húseníc a jedna húsenica potrebuje pre svoj vývoj skonzumovať až dvadsať listov.“

Viktória Némethová: „Škodám by chceli zabrániť biologickým postrekom, ktorý bežne používajú poľnohospodári. To sa ale niektorým ochranárom nepozdáva.“

Dušan Žitňan, riaditeľ Ústavu zoológie SAV (telefonát): „Biovit je najšetrnejší a zabíja larvy motýľov, ale zabíja úplne všetky neselektívne. Škodí to nielen larvám motýľov, ale napríklad aj včelám a ďalším druhom hmyzu.“

Bruno Gábel, fytopatológ: „Z postreku Biovitom sa zničia nielen druhy, ktoré žijú na dube, ale aj v poraste a nielen druhy chránené, ale celý ekosystém.“

Obyvateľ obce Báhoň: „Momentálne zatiaľ som na strane občanov, že radšej nie.“

Viktória Némethová: „Kým Štátne lesy plánujú niektoré územia ošetriť leteckými postrekmi, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky chcú v Šenkvickom háji urobiť pozemný postrek.“

Ján Jurica: „Tá húsenica pri konzumácii listov, na ktorý bude tento biologický prípravok aplikovaný, vlastne dôjde k jej uhynutiu.“

Bruno Gábel: „Osobne si myslím, že je veľmi správny prístup Vojenských lesov, ktoré sa snažia lokálne pozemným postrekom realizovať tú ochranu.“

Viktória Némethová: „Keďže sa Šenkvický háj nachádza na území, kde platí druhý stupeň ochrany prírody, lesníci potrebujú na použitie postreku povolenie. Ten by chceli použiť už v máji.“

Ján Jurica: „Ak nepoužijeme biologickú ochranu, tak za dva mesiace tu nenájdeme nič zelené, pretože húsenice najprv holožerom skonzumujú všetky listy a potom, keď nebudú mať čo konzumovať, tak zídu dole a budú konzumovať všetko na okolí.“

Dušan Žitňan: „To aj keď sa zožerú všetky listy, tak sa spamätá, keď zožerú len čiastočne tie listy, tak sa o to rýchlejšie spamätá. Ten dub je na to prispôsobený.“

Viktória Némethová: „Posledné slovo bude mať Okresný úrad v Pezinku. Rozhodnutie by mal vydať v týchto dňoch.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Pôdohospodárske vedy

Tlač