Nezamestnanosť na rekordnom minime

23. 05. 2019

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informovalo, že nezamestnanosť na Slovensku prvýkrát pokorila päťpercentnú hranicu. Rastú mzdy a ubúda počet dlhodobo nepracujúcich. Naďalej však pretrvávajú vysoké regionálne rozdiely.

Televízna stanica TA 3 - logo(20. 05. 2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Andrej Horváth, Daniela Piršelová)

Daniela Piršelová, moderátorka: „Nezamestnanosť na Slovensku prvýkrát pokorila päťpercentnú hranicu. Informovalo o tom ústredie práce. Ide o najnižšie číslo v histórii samostatnosti. Zároveň rastú mzdy a ubúda aj počet ľudí, ktorí dlhodobo nepracujú. Odborník ale upozorňuje, že vysoké regionálne rozdiely sa vláde znižovať nedarí.“

Andrej Horváth, redaktor: „Ekonomický rast aj naďalej podporuje vytváranie nových pracovných miest. Firmy rozširujú výrobu a prijímajú nových ľudí. Počet evidovaných nezamestnaných na úradoch práce klesol od roku 2015 o polovicu a aktuálne prekročil hranicu piatich percent.“

Marián Valentovič, generálny riaditeľ ÚPSVaR: „Miera evidovanej nezamestnanosti za mesiac apríl tohto kalendárneho roka poklesla na úroveň 4,9 percenta, čo predstavovalo 134 790  osôb.“

Andrej Horváth: „Ľudia zároveň vidia na výplatných páskach vyššie zárobky. Nominálne mzdy rástli vlani približne o šesť percent a tento rok môžu počítať s desaťpercentným nárastom platov aj zamestnanci verejnej správy.“

Peter Pellegrini, predseda vlády (Smer-SD): „Je pre nás kľúčovým aj rast samotných miezd. A ja som veľmi rád, že v tejto oblasti sa Slovensku darí a reálne mzdy na Slovensku aj minulý rok rástli.“

Andrej Horváth: „Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamená v okrese Rimavská Sobota a to na úrovni šestnástich percent. Naopak, najnižšiu pod dve percentá dosiahol okres Trenčín. Práve veľké regionálne rozdiely sú podľa odborníkov problémom, ktorý sa na Slovensku nedarí riešiť.“

Viliam Páleník, analytik Ekonomického ústavu SAV: „Je to veľmi veľký rozdiel a podľa mňa v skutočnosti je ešte väčší, lebo hovoríme o evidovanej nezamestnanosti. To znamená, tie skupiny ľudí, ktoré poberajú iba dávky v hmotnej núdzi veľakrát aj nie sú evidovaní ako nezamestnaní.“

Andrej Horváth: „Aj napriek spomaľovaniu sa ekonomiky a takmer úplnému zastaveniu prílevu zahraničných investícií zostáva rezort práce do budúcnosti optimistický.“

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny (Smer-SD): „Ja som presvedčený, že vieme ísť ešte nižšie. Osobne predpokladám, že niekde na štyri a pol percenta sa dá uvažovať.“

Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ SR (telefonát): „Dnes naozaj sme niekde na dne a tí ľudia, ktorí sú nezamestnaní, tak sú veľmi, veľmi ťažko zamestnateľní, nemajú dostatočné kompetencie a zručnosti na to, aby v súčasnom svete biznisu mohli normálne fungovať.“

Andrej Horváth: „Firmy očakávajú, že spomaľovanie sa európskej ekonomiky, najmä nemeckej, sa v horizonte niekoľkých mesiacov negatívne prejaví aj u nás. Najprv u agentúrnych a neskôr aj u kmeňových zamestnancov.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
sociálne vedy , Slovenská akadémia vied, veda, výskum, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač