Ocenenie Vedec roka 2018

16. 05. 2019

V Bratislave odovzdávali už po dvadsiaty druhý raz ocenenia významným slovenským vedcom, technológom a mladým výskumníkom. Dostali ich za dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

logo Rádio Slovensko(14. 05. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; Chantal Staruchová/Kristína Jurčišinová)

Kristína Jurčišinová, moderátorka: „V Bratislave odovzdávali už po dvadsiaty druhý raz ocenenia významným slovenským vedcom, technológom a mladým výskumníkom. Dostali ich za dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.“

Chantal Staruchová, redaktorka: „Ocenenie Vedec roka Slovenskej republiky 2018 vyzdvihuje najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života. Ceny udeľujú vo viacerých kategóriách napríklad vedec, inovátor či technológ. Vedcom roka 2018 sa stal Vladimír Zeleňák z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie získal za svoj výskum na poli nanotechnológií. Hovorí Vladimír Zeleňák.“

Vladimír Zeleňák, Vedec roka 2018, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „Skúmame nanopórovité materiály ako nosiče liečiv, ale také, ktoré by uvoľňovali liečivo kontrolovaným spôsobom, aby sa to liečivo neuvoľnilo v tele okamžite, ale na nejakom konkrétnom mieste.“

Chantal Staruchová: „Podľa predsedníčky poroty Márie Omastovej bolo však medzi nominovanými málo žien.“

Mária Omastová, predsedníčka poroty: „Bolo to naozaj veľa práce, pretože sme mali päťdesiat návrhov rôznych vedcov. Napriek tomu sa nesťažujeme. Sme veľmi radi, že máme toľko veľmi hodnotných nominácií.“

Chantal Staruchová: „Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík hovorí, že záujem o vedu by sme mali v deťoch vzbudzovať už v útlom veku.“

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „By sme mali už začať niekde na základných školách. Tie deti učiť tomu, že veda je zábavná, pretože je tvorivá. Určite budú mať o to záujem.“

Chantal Staruchová: „Veľký zmysel má podľa odborníkov robiť vedu doma na Slovensku a práve takéto ocenenia sú cestou k zlepšeniu postavenia našich vedcov.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
chemické vedy, osobnosti vedy, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač