Profesor Filip Kukura na Slovensku

06. 05. 2019

Biochemik Filip Kukura, Slovák pôsobiaci na Univerzite v Oxforde, na slovenskú vedeckú pôdu prišiel študentom a pedagógom predstaviť svoju novú metódu merania molekúl svetlom. Táto technika pomáha pri vývoji nových liekov.

logo Televíznej stanice STV 1(05. 05. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Emília Lengyelová/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Biochemik Filip Kukura, Slovák pôsobiaci na Univerzite v Oxforde, na slovenskú vedeckú pôdu prišiel študentom a pedagógom predstaviť svoju novú metódu merania molekúl svetlom. Táto technika pomáha pri vývoji nových liekov.“

Emília Lengyelová, redaktorka: „Ak vedci chcú sledovať vzájomné pôsobenie molekúl, musia poznať ich hmotnosť. Doterajšie metódy neumožnili odmerať ju priamo, lebo by molekuly zmenili správanie alebo by sa zničili. Nová metóda slovenského chemika Filipa Kukuru to umožní bez toho, aby sa narušila ich štruktúra.“

Filip Kukura, biochemik, profesor na Oxfordskej univerzite: „Hlavný prínos, do istej miery my to dnes ešte nevieme, lebo tá technológia je dva roky stará, takže to ešte sa ukáže za desať rokov, že kde to pôjde. Ale každopádne je to dosť jasné, že jedna cesta je používať túto technológiu, na jednej strane overovať kvalitu medikamentov a druhá je nájsť nové medikamenty.“

Pavol Čekan, biochemik: „Rovnako ako tie molekuly medzi sebou interaktujú, tak môžeme si predstaviť, že takto interaktujú lieky povedzme s týmito molekulami v našom tele. Vedia napovedať, či sú lieky účinné, alebo čo spôsobuje určité choroby v našom tele, alebo ako vyzerajú mechanizmy, ktoré spúšťajú choroby v našom tele.“

Emília Lengyelová: „Za túto metódu si profesor odniesol aj dve prestížne zahraničné ceny. Mnohí nositelia týchto ocenení sú dnes držiteľmi Nobelovej ceny. Profesor Kukura sa rozhodol spolupracovať aj so slovenskými študentmi.“

Karol Mičieta, botanik, profesor na Univerzite Komenského v Bratislave: „Myslím, že spolupráca začala aj práve touto oficiálnou prednáškou aj tým, že vznikli tu alebo sa dostali na našu fakultu veľmi dobré projekty, kde môže určite, si myslím, že začne aj spolupráca.“

Filip Kukura: „Každopádne jeden veľký problém tu je – finančné pomery. To znamená, že tí ľudia, čo tu pracujú v chémii a vo fyzike, majú jednoducho tvrdšiu cestu.“

Emília Lengyelová: „Svetoznámy biochemik by sa čoskoro mal stať aj členom Učenej spoločnosti Slovenska.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
chemické vedy, biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač