Prvý raz máme viac seniorov ako detí

03. 05. 2019

Počet seniorov bol vlani prvýkrát v novodobej histórii Slovenska vyšší ako počet detí. Potvrdzujú sa tak prognózy o tom, že naša spoločnosť bude starnúť, pričom tento vývoj má pokračovať až do roku 2050.

logo Televíznej stanice TA 3(02. 05. 2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Barbara Štefanovičová/Zuzana Straková Wenzlová)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Počet seniorov bol vlani prvýkrát v novodobej histórii Slovenska vyšší ako počet detí. Potvrdzujú sa tak prognózy o tom, že naša spoločnosť bude starnúť, pričom tento vývoj má pokračovať až do roku 2050.“

Barbara Štefanovičová, redaktorka: „Rok 2018 sa zapíše do histórie demografie našej krajiny. Vlani na sto detí pripadalo až stodva seniorov. Pôrodnosť sa výrazne nezvyšuje a ľudia sa dožívajú viac rokov.“

Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR: „Za predpokladu, že sa zásadne nezmenia demografické trendy rezonujúce posledných desať, či dvadsať rokov, teda bude naďalej pretrvávať nízka plodnosť a rast strednej dĺžky života, naša populácia bude starnúť.“

Viliam Páleník, analytik Ekonomického ústavu SAV: „Tam je kľúčovým faktorom takzvané Husákove deti, to sú deti zo sedemdesiatych, osemdesiatych rokov, kedy sme mali veľmi veľkú pôrodnosť, niekde okolo stotisíc detí ročne sa rodilo. Keď pôjdu do dôchodkového veku, tak vtedy to starnutie na Slovensku bude najsilnejšie až veľmi vážne.“

Barbara Štefanovičová: „Vlani sa u nás narodilo vyše päťdesiatsedemtisíc detí, to je o päťsto menej, ako v roku 2017.“

Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva: „Keď prepočítame syntetické ukazovatele, tak (?) plodnosť je veľmi nízka a je na kritickej hranici.“

Ľudmila Ivančíková, riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie: „Najlepšie je na tom Bratislavský kraj, je dobrý aj Prešovský kraj.“

Barbara Štefanovičová: „Aj keď v medziročnom porovnaní zomrelo viac ľudí, zvyšuje sa tiež vek dožitia. Ten stúpol o približne dva roky v prípade žien aj mužov.“

Zuzana Podmanická: „Nádej na dožitie je v súčasnosti pre mužov sedemdesiatštyri rokov a pre ženy osemdesiat rokov.“

Barbara Štefanovičová: „Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje demografickú krivku je vek rodičiek. Ten sa v posledných rokoch zvyšuje.“

Zuzana Podmanická: „V konečnom dôsledku sa nerealizujú všetky plánované tehotenstvá.“

Ľudmila Ivančíková: „Priemerný vek ženy pri pôrode bol najvyšší v Bratislavskom kraji, tam to bolo tridsaťdva rokov.“

Viliam Páleník: „Tí chudobnejší zvažujú, či uživia deti, ale na druhej strane tí, ktorí sú veľmi solventní, tak tiež z rôznych spoločenských, alebo prestížnych, alebo iných záujmov tiež nemajú väčšinou veľa detí.“

Barbara Štefanovičová: „Pozitívnym údajom je klesajúca potratovosť. Vlani takto skončilo štrnásťtisíc tehotenstiev. Pred desiatimi rokmi ich pritom bolo o takmer tretinu viac. Podľa štatistík lídrom v mladnutí sú severské krajiny a najviac sa v tomto smere darí Írsku. Naopak, staršiu populáciu ako na Slovensku majú v Nemecku, či Taliansku.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač