Rektori proti presunu eurofondov

06. 05. 2019

Slovenskí rektori nesúhlasia s presunom miliónov eur z programu určeného na vedu a výskum do cestnej infraštruktúry.

logo Televíznej stanice STV 1(05. 05. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Ivana Leferovičová/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Slovenskí rektori nesúhlasia s presunom miliónov eur z programu určeného na vedu a výskum do cestnej infraštruktúry. Uzniesli sa na tom v Košiciach na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie. Presun eurofondov vláda schválila ešte v marci, odobriť ho však bude musieť Európska komisia.“

Ivana Leferovičová, redaktorka: „Ak sa peniaze v konkrétnom eurofondom balíku nestihnú vyčerpať podľa plánu, štát o ne nemusí prísť, môže ich použiť na podporu iných priorít. Takto môžu presunúť len šesť percent z celkového balíka.“

Karolína Tichá, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: „Tie časti operačných programov, ktoré nenaplnia výkonnostný rámec, automaticky prichádzajú o takzvanú výkonnostnú rezervu. Operačný program Výskum a inovácie dlhodobo nepreukazuje uspokojivé výsledky.“

Ivana Leferovičová: „Vláda chce z tohto programu presunúť vyše stodva a pol milióna eur do budovania ciest. Rektori slovenských univerzít sú však proti.“

Pavol Sovák, rektor UPJŠ v Košiciach: „Ja si neviem predstaviť civilizovanú krajinu, ktorá by si mohla dovoliť finančné prostriedky z operačného programu Veda, výskum a inovácie nasmerovať niekde inde.“

Marek Šmid, prezident Slovenskej rektorskej konferencie: „Rezonujú otázky malého čerpania eurofondov. Ide o veľmi zložitú sústavu problémov, napríklad verejné obstarávanie, ktoré predlžuje tieto procesy. Vysoké školy môžu reagovať až na výzvy, ktoré sú vypísané, tie často meškajú alebo vypisované nie sú.“

Ivana Leferovičová: „Rezort školstva ako príčiny nízkeho čerpania zdrojov uvádza napríklad oneskorené vyhlasovanie výziev programu Výskum a inovácie na začiatku programového obdobia.“

Andrea Pivarčiová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (telefonát): „Navyše vyhlasovanie a vyhodnocovanie výziev, ktoré boli určené pre výskumné inštitúcie, bolo niekoľko mesiacov pozastavené v dôsledku varovného listu Európskej komisie zaslaného v auguste 2017.“

Ivana Leferovičová: „Keďže ide o eurofondy, presun peňazí musí schváliť Európska komisia. Rozhodnúť by mala na konci leta.“

Andrea Pivarčiová: „V súčasnom období sú však v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásené, prípadne sa pripravujú na vyhlásenie taktiež nové výzvy, ktoré majú nastavené vhodné podmienky pre zapojenie výskumných inštitúcií, a tak zabezpečia úspešné čerpanie zdrojov z tohto operačného programu.“

Ivana Leferovičová: „Ministerstvo dopravy chce peniazmi navyše dotovať napríklad obchvaty miest Brezno, Holíč či Sabinov aj projektovú prípravu rýchlostnej cesty v regióne horná Nitra.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
veda, výskum, grant

Tlač