Slovensko a svet: Čo vyhynie u nás ako prvé?

13. 05. 2019

Svet sa dostáva na hranicu, za ktorou je už ekologická katastrofa nezvratná. Český profesor sa obáva, že prežijú iba myši a komáre. My sme zisťovali, ako je na tom Slovensko a ktoré druhy živočíchov sú ohrozené najviac.

logo Televíznej stanice JOJ(11. 05. 2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Anton Adamčík/Ľuboš Sarnovský)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Svet sa dostáva na hranicu, za ktorou je už ekologická katastrofa nezvratná. Český profesor sa obáva, že prežijú iba myši a komáre. My sme zisťovali, ako je na tom Slovensko a ktoré druhy živočíchov sú ohrozené najviac.“

Anton Adamčík, redaktor: „Z odhadovaných 8 miliónov druhom rastlín a živočíchov jedna osmina vymiera až stonásobne rýchlejšie, ako vymierala za posledných 10 miliónov rokov, uvádza sa v správe OSN. Pokiaľ svet neurobí radikálnu zmenu, toto vymieranie druhov môže byť najväčšie, ak nie posledné.“

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., riaditeľ Ústavu zoológie SAV: „V priebehu mnohých miliónov rokov zaznamenali približne 5 vymieraní veľkých živočíchov.“

Anton Adamčík: „Najnovšie sa experti viac prikláňajú k názoru, že výrazný podiel na vymieraní mal aj človek.“

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.: „Napríklad mamuty vraj teda naháňali, pomocou ohňa ich strašili a naháňali ich do priepasti, kde ich potom masovo zabíjali.“

Anton Adamčík: „Všade kam prišiel, veľké živočíchy vymreli. Pred 10 tisícmi rokov napríklad v Amerike žili aj slony.“

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.: „Prišli na Nový Zéland pred 700 rokmi, tak v priebehu jedného storočia tam vymizli všetky obrovské vtáky.“

Anton Adamčík: „V Európe mamuty, levy, tury, ktoré tu žili pred 14 tisícmi rokov, alebo konkrétne u nás na Devíne slony, tury, nosorožce a iné veľké zvieratá pred 13 miliónmi rokov, vyhynuli nielen preto, že ich ľudia lovili, ale aj vplyvom poľnohospodárstva a odlesňovania a neskôr aj vplyvom ďalších.“

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.: „Aj vysádzanie nepôvodných drevín na miesta, kde nepatria.“

Anton Adamčík: „A tiež priemyselná výroba, pesticídy, odvodňovanie krajiny, regulácia riek, vodné elektrárne a v poslednom čase aj mulčovanie trávy.“

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.: „Sa zomelie vlastne úplne všetko vrátane lariev hmyzu.“

Anton Adamčík: „Za posledných 5 – 6 rokov je badateľný úbytok množstva hmyzu aj na Slovensku. Najlepšie to môžeme pozorovať na čelnom skle. Nenalepí s naň toľko hmyzu ako predtým, ale to sme na tom ešte nie najhoršie.“

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.: „Nemecko je oveľa väčšie, ale máte sklo stále čisté.“

Anton Adamčík: „Tam za posledných 25 rokov vymizli tri štvrtiny hmyzu, u nás odhadom jedna tretina a niekoľko druhov už nenávratne, napríklad motýľov.“

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.: „Očkáň skalný, ten určite vymizol pred nejakými 20 rokmi, ďalší je hnedáčik chrastavcový, žltáčik zánoväťový.“

Anton Adamčík: „Vymizli nám viaceré druhy migrujúcich rýb, napríklad vyza veľká a ďalším hrozí bezprostredné vyhynutie.“

Ing. Karol Kaliský, lesník a ekológ (telefonát): „Hlucháňovi hôrnemu, čo je typický druh tých horských lesov, jarabice, dropy, sysle, obojživelníky.“

Anton Adamčík: „Väčšina našich lesov sa zmenila na umelé plantáže, väčšina rýb je mŕtva a mŕtve sú aj polia.“

Ing. Karol Kaliský (telefonát): „Ak chceme zvrátiť tento trend povedzme v horizonte najbližších 100 rokov, potrebujeme nechať časť územia prírode a na zvyšku hospodáriť oveľa citlivejšie.“

Anton Adamčík: „Zo zatiaľ ešte relatívne prirodzeného lesa Anton Adamčík, televízia JOJ.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač