Spomínali na „otca turbín”

22. 05. 2019

Významného fyzika a vynálezcu Aurela Stodolu si pripomenuli v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave. Vo svete je známy ako konštruktér prvého tepelného čerpadla, spoluvynálezca pohyblivej ruky a otec turbín. V týchto dňoch si pripomíname jeho stošesťdesiate výročie narodenia.

logo Televíznej stanice STV 1(21. 05. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Ján Zošák/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Významného fyzika a vynálezcu Aurela Stodolu si pripomenuli v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave. Vo svete je známy ako konštruktér prvého tepelného čerpadla, spoluvynálezca pohyblivej ruky a otec turbín. V týchto dňoch si pripomíname jeho stošesťdesiate výročie narodenia.“

Ján Zošák, redaktor: „Aurel Stodola sa narodil v máji 1859 v Liptovskom Mikuláši. Študoval v tom čase na najvýznamnejších európskych technických univerzitách v Berlíne, Budapešti, Zürichu a na parížskej Sorbonne. Už ako tridsaťtriročný dostal ponuku na profesúru v ETH v Zürichu.“

Štefan Luby, vedec, Fyzikálny ústav SAV: „Aurel Stodola na tejto škole vybudoval laboratóriá, zaviedol učebné procesy, zdokonalil parné aj plynné turbíny, vydal knihy.“

Ján Zošák: „Počas svojho života sa venoval zdokonaľovaniu turbín, bol spoluvynálezcom umelej pohyblivej ruky či konštruktérom prvého tepelného čerpadla na svete, ktoré sa dodnes používa. Aurel Stodola sa poznal aj s Albertom Einsteinom.“

Štefan Luby: „Einstein Aurela Stodolu obdivoval, vážili si ho, písal o ňom, charakterizoval ho, vyjadroval sa k jeho snahám zasahovať aj do oblasti etiky, do oblasti ekonomiky.“

Ján Zošák: „O živote slovenského vynálezcu sa mohli viac dozvedieť aj študenti stredných priemyselných škôl v Bratislave v rámci cyklu vedeckých cukrární.“

Študent: „Som sa dozvedel o tom Stodolovi, lebo som predtým ani nevedel o ňom. Ale tak som sa dozvedel, že vlastne na Slovensku sme mali aj takúto osobnosť.“

Študent: „Mal proste bohaté skúsenosti.“

Zuzana Hajdu, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR: „Našim cieľom je dostať do povedomia stredoškolskej mládeže vedu a techniku a možno vzbudiť taký záujem o štúdium na prírodovedných a technických univerzitách.“

Ján Zošák: „Telesné pozostatky Aurela Stodolu a jeho manželky sú uložené na Vrbickom cintoríne v Liptovskom Mikuláši.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač