06/2019

Všetky články z oblasti vednej politiky na vedecko-popularizačnom portáli VEDA na DOSAH. Na pôvodnom portáli  e-novín Vedecký kaleidoskop zostáva iba rubrika Z médií a Aktuality.

Všetky články z oblasti vednej politiky na vedecko-popularizačnom portáli VEDA na DOSAH. Na pôvodnom portáli  e-novín Vedecký kaleidoskop zostáva iba rubrika Z médií a Aktuality.

Akcie CVTI SR


Robotika.sk: Introducing PRIA - Practical Robotics Institute of Austria
(05. 06. 2019, 17:30 – 19:00)

Softvér a jeho súčasti z pohľadu autorských a priemyselných práv (prednáška, rezervácia miesta do 11. 06. 2019)

Bratislavská vedecká cukráreň: Čo sa deje v našich hlavách, keď sme pod tlakom?
(18. 06. 2019, CVTI SR)

Veda v CENTRE: Radón v životnom prostredí - meranie, riziká a aplikácie (27. 06. 2019, CVTI SR)

Otvorená výzva na prihlásenie sa za experta H2020 (výzva do 30. 06. 2019)

Robotika.sk: Detektor objektov YOLO v3 (03. 07. 2019, 17:30 – 19:00)

Cena za transfer technológií na Slovensku (2019) (výzva do 15. 08. 2019)

Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých (súťaž, prihlasovanie do 04. 10. 2019)

 

 

Dianie v EÚ

Výsledky testov potvrdili dvojakú kvalitu potravín v krajinách Európskej únie (25. 06. 2019)

V EÚ bolo vybraných už 8 miest, kde umiestnia prvé európske superpočítače (21. 06. 2019)

Nové pravidlá na používanie jednorazových plastových výrobkov (03. 06. 2019)

Európa prezentuje dôveryhodnú umelú inteligenciu (01. 06. 2019)


všetky články v rubrike Dianie v EÚ >>

 

Dianie na Slovensku

100 rokov od založenia Univerzity Komenského (27. 06. 2019)

Do správy rezortu životného prostredia patrí ďalšie chránené územie (26. 06. 2019)

Užšia spolupráca prinesie univerzitám a akadémií väčšiu silu (25. 06. 2019)

Prvá dáma vzdelávania / 100 rokov Univerzity Komenského (24. 06. 2019)

Sídlom Európskeho orgánu pre pracovné záležitosti bude Bratislava (20. 06. 2019)

Poznáme víťazov finále vedomostnej súťaže Mladý Európan a Mladý digitálny Európan 2019 (18. 06. 2019)

Envirorezort SR pokračuje v boji so znečisťovaním životného prostredia plastovým odpadom (12. 06. 2019)

Nominujte výnimočných učiteľov prírodných vied. Tretí ročník Ceny Dionýza Ilkoviča začína (06. 06. 2019)

Súťaž Inovatívny čin roka 2018 pozná svojich víťazov (05. 06. 2019)

Kry sa... Kybernetické hrozby všade okolo nás (04. 06. 2019)

Poďte s nami „pár“ rokov späť. Do stredovekých kláštorov žobravých reholí (02. 06. 2019)


všetky články v rubrike Dianie na Slovensku >>
 

Informačné zdroje

Štvrtá správa o stave energetickej únie ukazuje pokrok (17. 06. 2019)

Pomoc pre desiatky tisíc pacientov so zriedkavými chorobami (10. 06. 2019)

Silný priemysel má kľúčový význam pre európsku prosperitu a vyžaduje kapitálové investície (06. 06. 2019)


všetky články v rubrike Informačné zdroje >>
 

Medzinárodná spolupráca

Vedci z Univerzity Komenského a Viedenskej univerzity chcú zvýšiť povedomie seniorov o zdravom životnom štýle (23. 06. 2019)

Školenia pre digitálnych vedcov: Výmena vedomostí medzi V4 a Rakúskom (16. 06. 2019)

Zdieľanie skúsenosti v oblasti podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne (08. 06. 2019)

Po stopách vzácnych druhov tráv (01. 06. 2019)

Svetový deň bez tabaku: Nedovoľ, aby ti tabak vzal dych a Zvoľ zdravie, nie tabak
(01. 06. 2019)


všetky články v rubrike Medzinárodná spolupráca >>
 

Aktuality

Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti 21.Oct 2019

Informačný deň spojený s medzinárodnou burzou partnerov pre oblasť Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti (SC6) sa uskutoční v dňoch 12. a 13. 11. 2019 v Bratislave v Hoteli Saffron. Účasť na podujatí je bezplatná.

Európsky týždeň odborných zručností 25.Sep 2019

Štvrtý ročník hlavných podujatí Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať  v termíne od 14. do 18. októbra 2019 v Helsinkách. 

Nová výzva APVV na podporu projektov výskumu a vývoja 20.Sep 2019

Verejná výzva APVV na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky je otvorená do 12. novembra 2019.    

Inštitúcie výskumu a vývoja sa môžu uchádzať o podporu projektov v rámci schémy EUREKA SK 02.Sep 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje možnosť podávať žiadosti o nenávratnú finančnú podporu zo štátneho rozpočtu SR na projekty, ktoré boli schválené Skupinou na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA. Oprávnení žiadatelia môžu žiadosti podávať do 21. septembra 2019.

Konferencia: EUROCOMB 2019 21.Aug 2019

V Bratislave, na rektoráte Univerzity Komenského  Šafárikovo nám. sa v dňoch od  26. 8. 2019 do konca týždňa bude konať konferencia pod názvom Kombimatorika.

Nová webová stránka Horizont Europa 19.Aug 2019

Aktuálne informácie o rámcovom programe Horizont Europa nájdete na novej webovej stránke, ktorú pripravila Európska komisia.

Spustenie verejnej konzultácie o programe Digital Europe 01.Aug 2019

Dňa 25. júla 2019 spustila Európska komisia online konzultáciu, ktorej zámerom je získať názory širokej verejnosti na orientáciu prvých dvoch rokov budúceho programu Digital Europe.

Nové cesty pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách 29.Jul 2019

Fínske ministerstvo vzdelávania a kultúry organizuje v dňoch 23. – 24. októbra 2019 v Helsinkách konferenciu: Nové cesty pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách.

Egypt má záujem o rozvoj spolupráce so Slovenskom v oblasti vzdelávania a vedy 22.Jul 2019

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala v stredu 17. júla 2019 na pôde rezortu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky, J. E. Bassema Khalila.

European Research and Innovation Days 12.Jul 2019

Európske dni výskumu a inovácií sa uskutočnia v Bruseli v dńoch 24. - 26. septembra 2019.

Všetky aktuality

Tlač