Kvalita vysokých škôl by sa mala zlepšiť

10. 06. 2019

logo Televíznej stanice STV1

Kvalita slovenských vysokých škôl by sa mala zlepšiť, dohliadať na to bude nová akreditačná agentúra. Inštitúcia už začala pripravovať štandardy hodnotenia škôl. Práve tie majú zabezpečiť, že študenti dostanú také vzdelanie, aké im škola sľubuje. Slovenská akreditačná agentúra nahradila doterajšiu Akreditačnú komisiu, ktorá bola poradným orgánom vlády.

(09. 06. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Rita Fleischmanová /Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Kvalita slovenských vysokých škôl by sa mala zlepšiť, dohliadať na to bude nová akreditačná agentúra. Inštitúcia už začala pripravovať štandardy hodnotenia škôl. Práve tie majú zabezpečiť, že študenti dostanú také vzdelanie, aké im škola sľubuje. Slovenská akreditačná agentúra nahradila doterajšiu Akreditačnú komisiu, ktorá bola poradným orgánom vlády.“

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Šéf novej akreditačnej agentúry chce nastaviť systém hodnotenia škôl, ktorý bude čo najobjektívnejší a najmä funkčný. Po novom agentúre pribudne aj posudzovanie toho, či škola spĺňa štandardy.“

Robert Redhammer, predseda Slovenskej akreditačnej agentúry: „To sú tie citlivé veci, ktoré musíme dohodnúť a tie majú zabezpečiť, že každý jeden študent na tej škole dostane to, čo mu škola sľubuje minimálne tej kvalite, akú vyžaduje štandard a lepšej. Medzi štandard platí napríklad aj, že sa školy zlepšujú.“

Gabriel Semanišin, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach: „My ak sa chceme posúvať smerom ďalej k medzinárodnému alebo až svetovému kontextu, tak potrebujeme, aby sa naozaj odlíšilo to, čo je kvalitné od nekvalitného, aby sa koncentrovali zdroje či už finančné, ľudské, alebo aj študenti a len tak máme šancu držať krok so svetom.“

Rita Fleischmanová: „Ministerka školstva pripomína, že v Európskej únii sa univerzitám prideľujú peniaze na báze súťaživosti. Podľa nej je preto dôležité, aby slovenské vysoké školy boli aj v medzinárodných hodnoteniach uznané ako vynikajúce.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominantka SNS): „Pozdvihne sa nám kvalita vysokého školstva a odrazí sa to v našom medzinárodnom hodnotení v rankingoch. Čiže mladí ľudia budú vidieť, že máme kvalitu vzdelávania na Slovensku a budeme môcť pritiahnuť aj vysokokvalifikovaných študentov a pracovníkov z ďalších krajín.“

Rita Fleischmanová: „Súčasťou nového systému zabezpečovania kvality vysokých škôl budú aj študenti. Univerzity by sa ich mali pýtať, čo sa im páči, čo sa im nepáči, akým spôsobom zlepšiť štúdium či prostredie. To bude podľa predsedu Študentskej rady vysokých škôl jeden z ťažiskových pilierov zabezpečovania kvality akreditácie.“

Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl: „Ak univerzity nebudú priateľské smerom k študentom a nebudú študentov počúvať, tak reálne môže hroziť, že tú akreditáciu nedostanú aj napriek tomu, že budú mať veľkých šikovných a úspešných vedcov.“

Rita Fleischmanová: „Na kvalite absolventov záleží najmä zamestnávateľom, pre ktorých vysoké školy pripravujú budúcich zamestnancov.“

Július Hron, Asociácia priemyselných zväzov: „My máme problém, že nám, žiaľ, akademická obec v tomto momente nekopíruje naše potreby a my práve cez túto agentúru očakávame, že sa tie odbory, študijné odbory, určitým spôsobom spoja s potrebami trhu práce.“

Rita Fleischmanová: „Nové študijné odbory sa podľa nových pravidiel budú akreditovať od budúceho roku.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač