Nedostatočné prepojenie vedy a praxe

03. 06. 2019

Slovensko je priemyselnou krajinou. Väčšina inovácií, ktoré sa aj u nás využívajú, však vzniká za našimi hranicami.

logo Rádio Slovensko(02. 06. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; Jana Obrancová /Lucia Páchniková)

Lucia Páchniková, moderátorka: „Slovensko je priemyselnou krajinou. Väčšina inovácií, ktoré sa aj u nás využívajú, však vzniká za našimi hranicami. Odborníci tvrdia, že je to problém pre budúci rozvoj a napredovanie priemyslu u nás. Dierou v systéme je aj nedostatočné prepojenie vedcov s praxou.“

Jana Obrancová, redaktorka: „Hoci u nás vznikajú inovácie, v porovnaní so zahraničím podľa prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu Alexa Beljajeva ťaháme za kratší koniec.“

Alex Beljajev, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu: „Je otázne či tie inovácie pre budúcnosť slovenského priemyslu postačujú. Je potrebné spojiť vedeckú obec, výskumné inštitúcie, výrobné podniky, vládu, aby sme sa v tomto smere posunuli ďalej.“

Jana Obrancová: „Aj dekan Strojníckej fakulty STU Ľuboš Šooš upozorňuje na slabé prepojenie vedy a praxe.“

Ľuboš Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU: „My si žijeme v dvoch bublinách. Akademická obec v jednej, na strane druhej podniky, lebo my univerzity sme nie hodnotení za to, akú máme spoluprácu s praxou, my sme hodnotení za to, aké články nám vyjdú vo svetových databázach a aké máme citácie.“

Jana Obrancová: „Lepšiemu prepojeniu odborníkov a praxe by mala pomôcť aj novovzniknutá platforma, takzvané Smart Inovation Forum. Slovenský priemysel by podľa analytika Revue priemyslu Martina Jesného mal posunúť dopredu aj konkrétnymi skúsenosťami úspešných inovácií z praxe.“

Martin Jesný, analytik Revue priemyslu: „Vznikla potreba zdieľať informácie z podnikov, kde sa niečo také podarilo. Cieľom je aj dať dokopy zaujímavú komunitu manažérov s inými dôležitými ľuďmi, ktorí môžu mať na toto vplyv. Napríklad vedci, pretože novátorské poznatky, ktoré oni vytvárajú v rámci svojej práce, môžu priemyslu často pomôcť.“

Jana Obrancová: „Na Slovensku je pomerne nízka aj snaha o uznanie patentov. Zatiaľ, čo napríklad vo Švajčiarsku si prihlášku ročne podá 700 ľudí na milión obyvateľov, u nás je to len asi 30 prihlášok na milión obyvateľov ročne.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
inovácie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač