Slovensko: Ako vedci objavili novú užovku

10. 06. 2019

Nový druh užovky pozná vďaka vedcom z Univerzity Komenského celý svet, hoci oni sami ju v prírode vlastne nikdy nenašli.

LOGO Televíznej stanice JOJ(08. 06. 2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Martina Karasová/Ľuboš Sarnovský;Adriana Kmotríková)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Nový druh užovky pozná vďaka vedcom z Univerzity Komenského celý svet, hoci oni sami ju v prírode vlastne nikdy nenašli.“

Adriana Kmotríková, moderátorka: „A predsa sa významnou mierou zaslúžili o tento objav. My sme zasa spolu s nimi objavovali, ako taký výskum vlastne vyzerá.“

Martina Karasová, redaktorka: „Volá sa užovka urartská, dorastá do dĺžky okolo jedného metra. Jej obľúbenou potravou sú hlodavce alebo menšie vtáky a k jej objavu vo významnej miere prispeli títo dvaja vedci z Univerzity Komenského.“

David Jandzík, zoológ, Prírodovedecká fakulta UK: „Výskum málokedy v súčasnej dobe vzniká tak, že by niekto objavil v prírode niečo, čo okamžite je zrejmé, že to je niečo nové. Väčšinou je to nejaká podrobnejšia analýza s použitím nových modernejších metód niečoho, čo už bolo predtým do nejakej miery, do istej miery známe.“

Martina Karasová: „Daniel je sám chovateľom podobného hada a práve tu si všimol, že užovky, ktoré sú radené do jedného druhu, majú predsa len drobné odlišnosti. Poviete si, že práca vedcov, ktorí objavia nový druh hada, je určite veľkým dobrodružstvom, no pravda je taká, že väčšinu času strávia za stolom pri počítači. V teréne sa najviac pohyboval zahraničný tím, keďže užovka sa vyskytuje prevažne v ázijských štátoch.“

David Jandzík: „Pracovali sme v spolupráci s veľmi širokým medzinárodným tímom, s kolegami najmä z Ruska, Arménska, Turecka, Azerbajdžanu a Ukrajiny a od týchto kolegov, s ktorými sme komunikovali prevažne mailom, výnimočné osobne, sme získavali materiál.“

Daniel Jablonský, zoológ, Prírodovedecká fakulta UK: „Potřebovali jsme celé jedince na morfologii, potřebovali jsme vidět teda nějakou diversitu ve zbarvení, ve velikosti, to jsme potřebovali srovnat, potom jsme potřebovali tkáňový materiál na to, aby jsme mohli analyzovat DNA, potřebovali jsme nějaký materiál fotografický, potřebovali jsme taky vědět něco z té ekologie toho druhu a tak dále.“

Martina Karasová: „Aj samotní vedci zo Slovenska vycestovali za užovkou.“

David Jandzík: „Obidvaja sme precestovali viaceré z krajín, kde sa to tento druh vyskytuje, ale ani jednému z nás sa nepodarilo túto užovku bohužiaľ nájsť, čiže tú terénnu, reálnu terénnu prácu vlastne vykonávali naši kolegovia.“

Martina Karasová: „Výskum trval približne 17 rokov. Vzorky z jednotlivých krajín, ktoré mohli vedci skúmať, im chodili priebežne.“

Daniel Jablonský: „No a samozřejmě samotná analýza psaní toho článku, nebo té studie zabrala taky, to v podstatě trvalo 2 roky to napsat zhruba.“

Martina Karasová: „Popritom sa všetci venovali ďalším, čoskoro možno takisto úspešným projektom. Martina Karasová, televízia JOJ.“


Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
biologické vedy, výskum, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač