Testovanie deviatakov aj so žiakmi osemročných gymnázií

01. 06. 2019

Na testovaní deviatakov sa po prvý raz zúčastnili aj žiaci osemročných gymnázií. Výsledky potvrdili predpoklad, že sú lepší ako ich rovesníci zo základných škôl. A opäť sa ukázalo, že žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia ťahajú za kratší koniec.

logo Rádio Slovensko(29. 05. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Katarína Otová/Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „Na testovaní deviatakov sa po prvý raz zúčastnili aj žiaci osemročných gymnázií. Výsledky potvrdili predpoklad, že sú lepší ako ich rovesníci zo základných škôl. A opäť sa ukázalo, že žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia ťahajú za kratší koniec.“

Katarína Ottová, redaktorka: „Z matematiky vyriešili žiaci z osemročných gymnázií v priemere o šesť úloh viac, ako ich rovesníci zo základnej školy a zo slovenčiny. Bolo to o päť úloh viac. Ministerka školstva Martina Lubyová hovorí, že v percentuálnom vyjadrení priemernej úspešnosti ide najmä v matematike o veľké rozdiely.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „Základné školy šesťdesiatjeden celých sedem a osemročné gymnáziá osemdesiat celých osem. A celorepublikový priemer šesťdesiattri celých jedna.“

Katarína Ottová: „Podľa šéfky rezortu, ale z porovnania výsledkov vyšlo, že na osemročných gymnáziách sú aj žiaci, ktorí mali s úlohami väčšie problémy.“

Martina Lubyová: „V zásade žiaci, ktorých je tam teda takmer dvadsať percent, ktorí dosiahli veľmi slabé výsledky, by v princípe asi nemali byť žiakmi osemročných gymnázií.“

Katarína Ottová: „Najlepšie si poradili s testovaním z matematiky žiaci z bratislavského Starého Mesta. Najhoršie dopadli v Gelnici, Revúcej a Rožňave. Rovnako v slovenčine mali najlepšie výsledky žiaci z Bratislavy I, najhoršie v Poltári a Revúcej. Analytička projektu To dá rozum Petra Fridrichová je presvedčená, že nestačí, že testovanie opakovane potvrdilo veľké regionálne rozdiely.“

Petra Fridrichová, analytička projektu To dá rozum: „Je čas začať tento problém riešiť. Výsledky dotazníkového šetrenia projektu To dá rozum potvrdzujú, že riaditelia prestávajú veriť tomuto testovaniu. Dvadsaťsedem percent riaditeľov si myslí, že Testovanie piatakov a testovanie deviatakov nemá žiaden prínos pre ich školu. A čo je závažnejšie, tak len šestnásť percent riaditeľov zo základných škôl si myslí, je objektívnou informáciou o vzdelávacích výsledkoch škôl.“

Katarína Ottová: „Výsledky testovaní totiž podľa analytičky nemusia odrážať mieru úsilia učiteľov najmä v sociálne vylúčených komunitách.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

 

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač