Testovanie deviatakov aj so žiakmi osemročných gymnázií

01. 06. 2019

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Testovanie deviatakov aj so žiakmi osemročných gymnázií

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
education

Areas:
Social Sciences

Print