Drony pomôžu vinohradníkom

08. 07. 2019

Drony pomôžu vinohradníkom, ale aj obciam lepšie plánovať. Využitie moderných technológií a spojenie dostupných databáz ušetrí čas aj peniaze. Košickí vedci to predviedli v oblasti Tokaj.

logo Televíznej stanice STV 1(29. 06. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Viktória Doričová/Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Drony pomôžu vinohradníkom, ale aj obciam lepšie plánovať. Využitie moderných technológií a spojenie dostupných databáz ušetrí čas aj peniaze. Košickí vedci to predviedli v oblasti Tokaj.“

Viktória Doričová, redaktorka: „Kadiaľ odteká voda, v ktorej časti parcely je hrozno najzdravšie, alebo kde má menej lístia. Aj to sa dá vyčítať zo špeciálneho mapovania.“

Michal Gallay, spoluriešiteľ projektu, UPJŠ Košice: „Sklon svahu, alebo nadmorská výška, orientácia na trasy voči svetovým stranám, to sú pre neho informácie, ktoré pomôžu lepšie riadiť svoju činnosť vo vinohrade, postreky.“

Viktória Doričová: „Podľa skúseného vinára je aj toto cesta, ktorou sa bude čoraz viac pestovateľov uberať.“

Jaroslav Ostrožovič, vinár: „To vinohradníctvo je zatiaľ v plienkach, ale v skutočnosti v rámci ekonomiky a hlavne toho tlaku na tú ekologizáciu pestovania, tak asi toto bude cesta.“

Viktória Doričová: „Vedci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika spolu s partnermi z Maďarska mapovali Tokaj niekoľko rokov pomocou špeciálnych technológií. Výsledkom je webová stránka, na ktorej sú zhrnuté všetky dostupné informácie o území a premietnuté do máp.“

Ján Kaňuk, spoluriešiteľ projektu, UPJŠ Košice: „Tak v tomto projekte sme využili viaceré metódy diaľkového prieskumu zeme, napríklad laserové skenovanie letecké. Takisto aj pozemné laserové skenovanie, takisto fotogrametrické metódy.“

Ján Šašák, spoluriešiteľ projektu, UPJŠ Košice: „Dokážete získať oveľa viac informácií z takýchto zariadení, ako z nejakých klasických mapovacích zariadení.“

Viktória Doričová: „Aj rýchlejšie.“

Ján Šašák: „Aj rýchlejšie, samozrejme. Tým pádom aj lacnejšie.“

Viktória Doričová: „Tokaj už roky čaká na vysporiadanie pozemkov, pretože sa naplno využíva len polovica jeho rozlohy. Podobné mapovanie pomôže aj preskúmaniu a rozširovaniu pivníc.“

Jozef Drigan, starosta obce Malá Tŕňa (nezávislý): „Momentálne sa to robilo nejakými sondami a je obtiažne ísť a prebúrať sa susedovi do pivníc a je kopa ešte nevybádaných a nepreskúmaných pivníc, ktoré sa tu nachádzajú.“

Viktória Doričová: „Obce dokážu výsledky projektu využívať aj pri územnom plánovaní, protipovodňovej ochrane, či iných strategických rozhodnutiach.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo, technológie

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač