Jedinečná brána do Nitrianskeho hradu

08. 07. 2019

Bránu do Nitrianského hradu objavili ešte v deväťdesiatych rokoch a už odvtedy odborníci plánujú aj jej verejnú prezentáciu. Dodnes sa sem však verejnosť zatiaľ nedostala. Prvýkrát sa tak stalo až dnes. Bránu sprístupnili asi stovke záujemcov v rámci celomestských slávností.

logo Televíznej stanice STV 1(06. 07. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Jana Obrancová/Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Je jedinečná a pred verejnosťou roky ukrytá. Niekdajšia vstupná brána do Nitrianskeho hradu. Bežne sa k nej návštevníci nedostanú. Dnešok bol výnimkou. Sprístupnili ju v rámci Cyrilo-metodských slávností.“

Jana Obrancová, redaktorka: „V stredoveku mali bežné brány do hradných areálov šírku asi štyri metre. Tá nitrianska však dosahovala až osem metrov. Práve to z nej spravilo akoby jedinečnú diaľničnú bránu.“

Peter Bednár, riaditeľ Archeologického ústavu SAV: „Spolu s tým románskym opevnením patria k najstarším murovaným opevneniam hradov v strednej Európe. Vznikol na prelome jedenásteho, dvanásteho storočia. V každom prípade svojim datovaním táto brána je v stredoeurópskom prostredí jedinečná.“

Jana Obrancová: „Bránu objavili ešte v deväťdesiatych rokoch a už odvtedy odborníci plánujú aj jej verejnú prezentáciu. Dodnes sa sem však verejnosť zatiaľ nedostala. Prvýkrát sa tak stalo až dnes. Bránu sprístupnili asi stovke záujemcov v rámci celomestských slávností. Záujem bol pritom obrovský. Možnosť prístupu však limituje umiestnenie brány. Nachádza sa v niekdajšej kotolni a sklade uhlia, z ktorého je dnes stavenisko.“

Návštevníčka 1: „Nevedela som, že takéto niečo tu existuje, nie. Takže prvýkrát som sa o tom dozvedela.“
Návštevníčka 2: „Naozaj je to zaujímavá súčasť histórie Nitry. Takže boli by sme veľmi radi keby bola sprístupnená trvalejšie.“

Jana Obrancová: „Na to však nie sú podmienky. Župný dom je aktuálne v rekonštrukcii, ktorá s úpravami priestorov, kde je aj torzo brány, nepočíta. Nitriansky samosprávny kraj v minulosti potvrdil, že bude hľadať zdroje. Konkrétny prísľub, či termín však nedal.“

Daniel Balko, viceprimátor Nitry: „Je tam priestor, naozaj sú tam dve miestnosti, ktoré mohli by slúžiť buď nejakým turistickým (?), alebo niečo a preskliť vlastne tú podlahu, aby ľudia mohli stále si pozerať tú bránu. Taký bol pôvodný zámer ešte keď sa robili projekty. Len je to o peniazoch.“

Jana Obrancová: „Archeológovia v priestoroch nedávno robili aj skeny. Tie by v budúcnosti mohli byť podkladom pre 3D modely, ktoré by bránu verejnosti priblížili. Odborníci by ju chceli sprístupniť aj počas slávností na budúci rok.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač