Ministerstvo školstva chce otvoriť trh s učebnicami

23. 07. 2019

Učebnice sú pre žiakov základnej školy a učiteľov v procese vzdelávania mimoriadne dôležité. Napriek tomu roky pretrváva nespokojnosť s ich kvalitou a množstvom. Ministerstvo školstva chce preto otvoriť trh s učebnicami. Pre základné školy chystá nové učebnice matematiky.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(22. 07. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Katarína Otová, Soňa Weisová)

Soňa Weissová, moderátorka: „Vyčítajú im, že sú často napísané príliš komplikovane, nekvalitne a zastarané, alebo chýbajú úplne. Učebnice sú pre žiakov základnej školy a učiteľov v procese vzdelávania mimoriadne dôležité. Napriek tomu roky pretrváva nespokojnosť s ich kvalitou a množstvom. Pedagógovia, ktorí dlhodobo žiadajú o otvorený trh, sa po rokoch možno čoskoro dočkajú.”

Katarína Ottová, redaktorka: „Jasným príkladom nespokojnosti učiteľov sú učebnice matematiky. Sťažujú sa nielen učitelia, ale aj rodičia, ktorí s nimi nevedia pracovať a nedokážu pomôcť svojim deťom, ak napríklad pre chorobu dlhšie chýbajú na vyučovaní. Ministerstvo školstva preto chystá pre základné školy nové učebnice matematiky. A šéfka rezortu Martina Lubyová hovorí, že chcú otvárať trh s učebnicami. Preto napríklad ešte pred vyhlásením výberového konania na matematiku verejne informovali autorov a vydavateľov, že ho chystajú”

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Pouzatvárajú sa rámcové zmluvy so všetkými autormi týchto učebníc, ktoré prejdú výberom, a potom školy si budú môcť vyberať spomedzi týchto učebníc. A v rámci týchto rámcových zmlúv si od jednotlivých autorov tých učebníc alebo vydavateľstiev nakupovať.”

Katarína Ottová: „Prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman tvrdí, že otvorený trh s učebnicami vyzerá inak.”

Vladimír Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov: „Otvorený trh je, keď školy dostanú peniaze a vyberajú si z ponuky na trhu a ministerstvo neurčuje, čo si môžu vybrať a čo nie.”

Katarína Ottová: „Analytička projektu To dá rozum Petra Fridrichová upozorňuje, že podľa ich prieskumu iba jeden z desiatich učiteľov považuje informácie v učebniciach za aktuálne.”

Petra Fridrichová, analytička projektu To dá rozum: „Až 38 percent učiteľov si myslí, že učebnice sú hlavným učebným zdrojom pre ich žiakov a žiačky. 20 percent učiteľov uvádza, že tie učebnice, ktoré sú aktuálne, si musia žiaci sami kupovať.”

Katarína Ottová: „Petra Fridrichová zdôrazňuje, že učebnica v žiadnom prípade nemôže byť jediným zdrojom výučby.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač