Novela zákona o finančnej podpore cirkví

12. 07. 2019

Vláda pripravuje novelu zákona o finančnej podpore cirkví. Tento zákon sa nemenil 70 rokov. Návrh by sa mal dostať na rokovanie vlády už v auguste.  Ak ho podporí väčšina poslancov, platiť by mal od januára 2020. 

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(10. 07. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Štefánia Kačalková, Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „Vláda pripravuje novelu zákona o finančnej podpore cirkví. Mala by priniesť úpravu platu duchovných, prostriedky na obnovu cirkevných centier a rozšíriť možnosti použitia štátneho príspevku. Zástupcovia registrovaných cirkví na Slovensku k návrhu nemajú výhrady. Podľa sociológa novela zvýhodní najväčšiu rímskokatolícku cirkev.“

Štefánia Kačalková, redaktorka: „Zákon o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností sa nemenil sedemdesiat rokov. Ministerka Ľubica Laššáková zdôrazňuje, že po dlhom čase sa musia zvýšiť platy duchovných.“

Ľubica Laššáková, ministerka kultúry SR: „To je veľmi citlivá otázka a ja môžem povedať akurát toľko, že priemerná mzda duchovných na Slovensku sa pohybuje rádovo okolo štyristoosemdesiat eur, čo je naozaj veľmi máličko.“

Štefánia Kačalková: „Štátny príspevok bude môcť osemnásť registrovaných cirkví použiť nielen na výkon svojej bohoslužobnej činnosti a mzdové a odvodové náklady pre zamestnancov, ale po novom napríklad aj na kultúrne a sociálne činnosti, či vzdelávacie aktivity zamerané na deti a mládež. Vzájomná dohoda medzi jednotlivými cirkvami a štátom sa podľa hovorcu katolíckej cirkvi Martina Kramaru hľadala niekoľko rokov. S návrhom však súhlasia.“

Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska: „Jeho podobu pokladá KBS za prijateľnú a je dobrou správou, že má byť predložený do parlamentu.“

Štefánia Kačalková: „Aj podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel je spokojný, že po niekoľkoročnom úsilí došlo k prijateľnému kompromisu.“

Igor Rintel, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí: „Ústredný zväz židovských náboženských obcí sa preto stotožňuje s návrhom a považuje ho za vyvážený a relatívne spravodlivý.“

Štefánia Kačalková: „Pre evanjelickú cirkev je dôležitou zmenou fakt, že finančný balík od štátu si bude môcť každá cirkev rozdeliť podľa svojho uváženia. Podľa sociológa Miroslava Tížika zo Slovenskej akadémie vied avizovaná úprava existujúcich pravidiel posilní princíp zásluhovosti.“

Miroslav Tížik, sociológ, Slovenská akadémia vied: „Čím je niekto väčší a efektívnejší, čo samozrejme veľké cirkvi sú, budú mať väčší podiel na tom koláči, ktorý získajú. Menšie cirkvi samozrejme nepôjdu proti tomuto návrhu, lebo je to pre nich stále lepšie, lebo ich to aspoň možnože zachráni aj pred tým, keď budú ďalšie sčítania všetkých cirkví. Väčšina z nich stratí tých ľudí, ktorí sa k nim prihlásili.“

Štefánia Kačalková: „Návrh by sa mal dostať na rokovanie vlády už v auguste. Liberáli z SaS avizovali, že ho nepodporia, trvajú na odluke cirkvi od štátu. Ak ho však podporí väčšina poslancov, platiť by mal od januára 2020.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač