Pätina detí žije v chudobe

01. 07. 2019

Každé piate dieťa žije v rodine, ktorú trápi chudoba. Zistil to Štatistický úrad. Celkovo je na Slovensku ohrozených chudobou takmer 863-tisíc ľudí, čo je viac ako 16 % obyvateľstva.

logo Televíznej stanice STV 1(20. 06. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Jakub Prok /Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Každé piate dieťa žije v rodine, ktorú trápi chudoba. Zistil to Štatistický úrad. Celkovo je na Slovensku ohrozených chudobou takmer 863-tisíc ľudí, čo je viac ako 16 % obyvateľstva. Štyria z desiatich Slovákov si nemôžu zaplatiť týždennú dovolenku a tretina ľudí nie je schopná čeliť nečakaným výdavkom. Najviac sú chudobou ohrození nezamestnaní, mnohopočetné a neúplné rodiny.“

Jakub Prok, redaktor: „Gabriela Harčaríková sa sociálnej práci v Sabinove venuje 11 rokov. S prípadmi chudoby u detí sa stretáva každý deň. Tvrdí, že aj keď väčšina rodín s chudobou stále bojuje, časť z nich už rezignovala.“

Gabriela Harčaríková, vedúca soc. odboru na Mestskom úrade v Sabinove: „Chýbajú im napríkladv postele, chýbajú im paplóny, chýbajú im základné veci pre deti - obuv, ošatenie. No a samozrejme tie potraviny.“

Jakub Prok: „Situácia v Sabinove nie je ojedinelá. V materiálnom nedostatku vyrastá na Slovensku každé piate dieťa. O chudobe sa hovorí, že je dedičná. Už v malom veku sa deti môžu dostať do pasce, z ktorej niet úniku.“

Ľudmila Ivančíková, sekcia sociálnej štatistiky a demografie, Štat. úrad SR: „To dieťa je a priori vlastne ohrozené tým rizikom chudoby a ide s tým vlastne v ďalšom svojom živote. Môže to mať dopad na jeho vzdelanie, môže to mať potom následne dopad na jeho zamestnanie. No a to sa zase spätne prejaví v príjmovej chudobe.“

Jakub Prok: „O ohrození chudobou hovoríme, keď človek mesačne zarobí menej ako 373 eur. V prípade štvorčlennej rodiny je to 783 eur mesačne. Ohrozené sú najmä mnohopočetné a neúplné rodiny s deťmi. Riziko sa týka viac ako tretiny z nich.“

Zuzana Kusá, sociologička Slovenskej akadémie vied: „Strádanie aj fyzické v dôsledku nedobrej výživy, v dôsledku stresového prostredia. Môže na dieťati zanechať trvalé následky, môže obmedziť rozvoj niektorých jeho schopností, ktoré sú veľmi dôležité pre naplnený, úspešný život v dospelosti.“

Jakub Prok: „O chudobe však nerozhoduje iba suma na účte, ale aj to, čo si môže človek za zarobené peniaze dovoliť. Štyria z desiatich Slovákov si napríklad nemôžu zaplatiť týždennú dovolenku a tretina ľudí nie je schopná čeliť nečakaným výdavkom.“

Zuzana Kusá: „Mnohí ľudia musia pravidelne prežívať stres z toho, že nemajú dostatok zdrojov na živobytie. Ukazuje sa nepríjemná vec, že rastie aj podiel domácností, ktorí sú ohrození nedoplatkami.“

Jakub Prok: „Riziko chudoby sa v rámci regiónov zásadne líši a rozdiely medziročne rastú. Kým v Bratislavskom kraji je ňou ohrozených ich iba štyri a pol percenta ľudí, v Prešovskom ohrozuje chudoba 19 % obyvateľov.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač