Prednáška o konflikte medzi vedou a vierou

01. 07. 2019

Nielen v médiách, ale aj v rôznych publikáciách a štúdiách sa pretláča konflikt medzi vedou a vierou. Túto problematiku prišiel do Žiliny priblížiť profesor Ján Šafin z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý konflikt medzi vedou a vierou nevidí. 

Rozhlasová stanica Lumen - logo(21. 06. 2019; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; Juraj Brezáni, Júlia Kavecká)

Júlia Kavecká, moderátorka: „Existuje konflikt medzi vierou a vedou? V spoločnosti často badať, že tieto dve sféry medzi sebou súperia. Zamýšľali sa nad tým aj v Žiline, kam prišiel prednášať dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity Ján Šafin. Prednáška bola v Galérii ikon na Štefánikovom námestí v Žiline. Nechýbal tam Juraj Brezáni.“

Juraj Brezáni, redaktor: „Nielen v médiách, ale aj v rôznych publikáciách a štúdiách sa pretláča konflikt medzi vedou a vierou. Túto problematiku prišiel do Žiliny priblížiť profesor Ján Šafin z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Hovorí, že on konflikt medzi vedou a vierou nevidí.“

Prof. Ján Šafin, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity: „Veda má iný predmet bádania, než má relígia alebo náboženstvo a pokiaľ ide o vieru, tak vedec tiež, keď ide niečo skúmať, tak má vieru, hoci povedzme tú takú prirodzenú vieru v sebe, nie nejakú náboženskú alebo religióznu vieru alebo cirkevnú priamo vieru alebo že je teológom, ale môže byť kľudne aj teológom.“

Juraj Brezáni: „Ján Šafin hovorí, že dôležité je vnímať to, že aj naše poznanie je založené na určitej viere.“

Prof. Ján Šafin: „Aj to naše poznanie sa uskutočňuje tým že je inšpirované vierou, lebo idem niečo skúmať a niečo chcem poznať a verím, že sa mi to podarí, takže tá otázka viery je tam vždy prítomná.“

Juraj Brezáni: „Prednáška bola v Galérii ikon v Žiline. Od marca je tu nová expozícia. Pokračuje zberateľ a vystavovateľ ikon Milan Urbaník.“

Milan Urbaník, zberateľ a vystavovateľ ikon: „Teda sú tu ikony také skôr výučbové, ktoré hovoria nejaký príbeh a ten príbeh je zameraný v prvom rade na Božiu múdrosť a na to spojené ikony ako ikony o poslednom súde, ikony (…), ikony vyhnanie z raja. Blažené ticho, Svätá Trojica, budúca cirkev (…) čiže všetko sa nejakým spôsobom spája k večnosti a k Božej múdrosti.“

Juraj Brezáni: „Každý mesiac galéria upozorní na jednu špeciálnu ikonu. Najbližšie takou bude v júli ikona Svätej Trojice.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač