SAV udelila svoje najprestížnejšie ceny

04. 07. 2019

Najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov na Slovensku sú Ceny Slovenskej akadémie vied. Na Smolenickom zámku si tento rok prevzalo ocenenie 24 laureátov. SAV udelila aj cenu za popularizáciu vedy.

Televízna stanica RTVS Jednotka - logo(02. 07. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Petra Pupalová, Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Najväčšia slovenská vedecká inštitúcia aj tento rok ocenila vedeckovýskumných pracovníkov za výnimočný prínos pre slovenskú vedu. Okrem vedcov z oblasti biológie, chémie či histórie získali cenu aj tí, ktorí sa snažia vedu priblížiť verejnosti. Medzi nimi je aj náš kolega Ľubomír Bajaník.“

Petra Pupalová, redaktorka: „Biochemik Ján Tkáč zbieral vedecké skúsenosti v zahraničí. Pred desiatimi rokmi začal viesť v Slovenskej akadémie vied vlastný tím mladých vedcov. Venujú sa včasnej diagnostike vybraných ochorení.“

Ján Tkáč, laureát Ceny SAV: „Náš výskum je zameraný na diagnostiku ochorení, hlavne teda rakovinových. V prvom prípade sa teda jedná hlavne o presnejšiu diagnostiku rakoviny prostaty a neskôr by sme chceli vlastne spresniť aj diagnostiku rakoviny prsníka.“

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Ja by som bol rád, keby on fungoval ako príklad pre tých, ktorí odchádzajú do zahraničia a hovoria, že na Slovensku sa nedá robiť špičková veda. Doktor Tkáč je typickým príkladom toho, že sa to dá.“

Petra Pupalová: „Tím Jána Tkáča pracuje na vývine malého prenosného zariadenia na diagnostiku rôznych ochorení, ktoré by mohli byť rovnako spoľahlivé, no podstatne lacnejšie, ako dnes dostupné metódy. Získal preto Cenu Slovenskej akadémie vied.“

Pavol Šajgalík: „Slovenská akadémia vied vlastne robí všetky typy výskumu, od základného po aplikovaný, ktoré sú užitočné pre spoločnosť. A častokrát sa pýtame, či je pre nás dôležitý výskum spoločenských a humanitných vied, a odpoveď je, že áno.“

Petra Pupalová: „Jednej z takýchto tém sa venuje aj ocenená kolektívna monografia o migrácii.“

Tatiana Zachar Podolinská, laureátka Ceny SAV: „Cieľom tohto projektu bolo dať informácie potencionálnemu migrantovi, ktorý by nechcel prísť na Slovensko do azylového tábora povedzme, ale ktorý by sa chcel integrovať do slovenskej spoločnosti.“

Petra Pupalová: „Porota Slovenskej akadémie vied vyzdvihla aj tých, ktorí sa vedu snažia priblížiť bežným ľuďom. Jedným z nich je moderátor RTVS Ľubomír Bajaník. Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy získal za reláciu Sk Dejiny.“

Ľubomír Bajaník, moderátor RTVS: „Myslím si, že aj táto relácia dokáže viac informovať o dejinách a dokáže im priblížiť tým, čím žili. Lebo to, čo sa udialo v minulosti, má veľký dosah aj na súčasnosť.“

Petra Pupalová: „Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov na Slovensku. Tento rok si ich na Smolenickom zámku prevzali dvadsiati štyria laureáti.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, ceny za vedu a techniku, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač