Slabá finančná gramotnosť

17. 07. 2019

Rezort školstva chystá národný projekt finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov. Analytička si však myslí, že treba zmeniť prístup k vzdelávaniu a podporovať logické myslenie žiakov. 

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(15. 07. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Katarína Otová, Agáta Staneková)

Agáta Staneková, moderátorka: „Slabá finančná gramotnosť sa podpisuje pod problémy ľudí s nebankovými subjektami, zadlžovaním sa či exekúciami. Problémy nemá iba staršia generácia. V medzinárodnom testovaní boli naši 15-roční žiaci v porovnaní s rovesníkmi z iných krajín na chvoste. Rezort školstva chystá národný projekt finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov. Analytička si však myslí, že treba zmeniť prístup k vzdelávaniu a podporovať logické myslenie žiakov."

Katarína Ottová, redaktorka: „V testovaní PISA sa horšie ako naši žiaci umiestnili iba ich rovesníci v Čile. Pritom podľa dotazníkového prieskumu projektu To dá rozum, takmer polovica riaditeľov základných a stredných škôl považuje túto tému za jednu z troch, ktoré majú najväčší význam pre rozvoj žiakov. Patrí k nim aj riaditeľ bratislavskej ZŠ na Mudroňovej ulici Richard Savčinský."

Richard Savčinský, riaditeľ ZŠ Mudroňova: „Najlepším spôsobom je zapracovanie do jednotlivých predmetov občianska náuka, etická výchova a hlavne matematika. Posilnili sme hodinu matematiky jednu vyučovaciu hodinu cieľom rozvíjania aj finančnej gramotnosti."

Katarína Ottová: „Ministerstvo školstva má už 10 rokov hotový národný štandard finančnej gramotnosti. Existuje medzirezortná expertná skupina. Školám ponúkajú pomoc aj rôzne bankové i nebankové subjekty. Napriek tomu 35 % žiakov nie je schopných riešiť v praxi problémy, ktoré sa týkajú financií. Podľa štátneho tajomníka ministerstva školstva Petra Krajňáka by nový národný projekt mal pomôcť."

Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva školstva: „By pripravil odborníkov, ktorí by pracovali s učiteľmi, ktorí sú na jednotlivých školách poverení finančnou gramotnosťou a sú koordinátori. Zhruba sa počíta suma 9,5 milióna eur."

Katarína Ottová: „Ide o operačný program ľudské zdroje. Rezort necháva zámer projektu opakovane pripomienkovať. V jeseni ho chcú predložiť Európskej komisii. Analytička projektu To dá rozum Petra Fridrichová tvrdí, že to nestačí. Treba zmeniť celé vzdelávanie v prospech analytického a kritického myslenia. Podporovať uvažovanie žiakov v súvislostiach a ich aktivitu."

Petra Fridrichová, analytička projektu To dá rozum: „Nie sme presvedčení o tom, že by národný projekt, ktorý rieši parciálnu tému finančnú gramotnosť dokázal prispieť k systémovej ucelenej zmene a najmä k zmene, ktorá bude mať nejaký udržateľný dopad pre slovenské školstvo."

Katarína Ottová: „Finančná gramotnosť nie je v školách samostatným predmetom. Nie je povinná, je však odporúčaná. Katarína Ottová, RTVS."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vzdelávanie, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač