Slovenská veda chce byť konkurencieschopná voči svetu

02. 07. 2019

Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského spolu so Slovenskou akadémiou vied sa rozhodli  pre úzku spoluprácu, aká tu ešte nebola. Hlavným dôvodom je, že slovenská veda je rozdrobená po univerzitách a vedeckých inštitúciách a to jej uberá na sile a konkurencieschopnosti voči svetu. 

Televízna stanica JOJ(24. 06. 2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Anton Adamčík, Adriana Kmotríková, Ľuboš Sarnovský)

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Slovenská veda je rozdrobená po univerzitách a vedeckých inštitúciách a to jej uberá na sile a konkurencieschopnosti voči svetu.“

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Zároveň to spôsobuje odliv talentovaných študentov do zahraničia. To sú hlavné dôvody, prečo sa dve najsilnejšie slovenské univerzity spolu s akadémiou vied rozhodli pre úzku spoluprácu, aká tu ešte nebola.“

Adriana Kmotríková: „Chcú vytvoriť takzvaný vedecký klaster pre špičkových študentov, vedcov a výskumníkov a dostať tak našu vedu na svetovú úroveň. Dnes slávnostne podpísali memorandum o spolupráci.“

Anton Adamčík, redaktor: „Dvaja rektori a predseda akadémie vied memorandum o spolupráci podpísali v budove rektorátu Univerzity Komenského.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied: „Považujem toto memorandum za kľúčové, možno aj historické, odohráva sa v 100. výročí Univerzity Komenského.“

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU v Bratislave: „Chceme vyslať dovnútra našich organizácií silný signál, že chceme tieto tri inštitúcie robiť spoločnú vedu, spoločný výskum.“

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského: „Tento krok má podľa môjho názoru akcelerovať vývoj slovenskej vedy smerom od partikularizmu, teda rozdrobenosti, k nejakému systematickejšiemu spájaniu.“

Anton Adamčík: „Týmto aktom sa v podstate z doterajších konkurentov stávajú spoluhráči. Chcú vytvoriť zoskupenie, takzvaný vedecký klaster, ktorého cieľom je zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispieť k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti.“

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.: „Je to naozaj vynikajúce pre slovenskú vedu, ktorá podľa mňa bude mať rádovo väčšie šance uspieť v medzinárodnej konkurencii aj v zahraničí.“

Anton Adamčík: „Spolupráca týchto troch inštitúcií by mala byť okrem iného zhmotnená aj vo výstavbe vedeckých centier a vedeckých parkov, ale tiež by mala využiť už jestvujúce špičkové experimentálne pracoviská, ktoré vybudovali len nedávno.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „Asi by bolo veľmi rozumné, keby tieto pracoviská mali spoločnú strechu.“

Anton Adamčík: „Poslaním tohto zoskupenia je okrem konkurencieschopnosti v zahraničí aj získavanie mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov a tiež investícií.“

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.: „Chcel by som len zdôrazniť, že Slovensko nemá ani zlato, ani ropu, čo Slovensko má, to sú šikovní a vzdelaní ľudia.“

Anton Adamčík: „Žiaľ, doteraz nám to najlepšie odchádzalo preč do zahraničia, rovnako študenti, ako aj mladí vedci.“

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.: „Áno, robíme to aj s cieľom udržať slovenských študentov na Slovensku a presvedčiť ich o tom, že aj tu sa dá kvalitne vzdelávať.“

Anton Adamčík: „Vzdelávať, ale aj robiť výskum, ktorý sa podľa nich bez mladých ľudí výrazne dopredu nepohne.“

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „Hybnou silou výskumu sú mladí ľudia, ambiciózni ľudia, s novými nápadmi, ktorí jednoducho posúvajú tie hranice poznania.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda, výskum, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Humanitné vedy , Iné

Tlač