Slovenské centrum pre výskum AI

10. 07. 2019

V umelej inteligencii spočíva budúcnosť. Na tom sa zhodujú odborníci už nejaký ten čas. Čo ale robí Slovensko pre to, aby v tvrdej medzinárodnej konkurencii nezaostalo? To je téma nadchádzajúceho rozhovoru s  Gabrielom Galgócim, prezidentom Americkej obchodnej komory na Slovensku.

logo Televíznej stanice TA 3(04. 07. 2019; TV TA3; Ekonomika; 12:30; R/Daniel Horňák)

Daniel Horňák, moderátor: „V umelej inteligencii spočíva budúcnosť. Na tom sa zhodujú odborníci už nejaký ten čas. Čo ale robí Slovensko pre to, aby v tvrdej medzinárodnej konkurencii nezaostalo? To je téma nadchádzajúceho rozhovoru. V štúdiu vítam Gabriela Galgóciho, prezidenta Americkej obchodnej komory na Slovensku. Dobrý deň.”

Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku, (hosť v štúdiu): „Dobrý deň.”

Daniel Horňák: „A Tomáša Juchu z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Takisto dobrý deň.”

Tomáš Jucha, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, (hosť v štúdiu): “Dobrý deň.”

Daniel Horňák: „Pán Galgóci, prvá otázka na vás. Minulý týždeň v podstate oficiálne vzniklo to centrum pre výskum umelej inteligencie podpísaním memoranda. Skúste teda túto platformu, túto iniciatívu priblížiť, kto sa na tom podieľa a v čom má spočívať táto aktivita?”

Gabriel Galgóci: „Slovak.AI, alebo platforma pre umelú inteligenciu na Slovensku vznikla ako iniciatíva vedeckých univerzít, zamestnávateľov združených pod Americkou obchodnou komorou na Slovensku a v IT asociácii Slovenska, a s podporou Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Cieľom platformy je združovať, alebo vytvoriť priestor pre spoločnosti, pre akademickú sféru, ale aj pre jednotlivcov, prípadne neziskové organizácie, aby v podstate mohli sa spolu sieťovať, aby mohli spolu pracovať na projektoch, ktoré pomáhajú zlepšovať fungovanie spoločnosti, a prinášali riešenia, ktoré potom pomáhajú celej krajine ako takej, alebo celému regiónu. Už dnes vidíme, že v podstate sú riešenia, ktoré by mohli byť implementované či už v poľnohospodárstve, v zdravotníctve, alebo možno v doprave, ktoré by sa vedeli naozaj uchytiť a vedeli pomôcť ľuďom pri tých dennodenných aktivitách.”

Daniel Horňák: „Pán Jucha, priblížte teda, ako sa úrad zapája do tejto aktivity a čo si vy teda sľubujete od tejto iniciatívy, k čomu by to malo prispieť na Slovensku?”

Tomáš Jucha: „Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v prvom rade víta, že môže byť vlastne od začiatku súčasťou tohto projektu. V podstate vidíme, vznikli tú platformy ako nevyhnutný krok na zdolanie úspešného procesu digitálnej transformácie. Ako vieme, umelá inteligencia už teraz ovplyvňuje veľa aspektov nášho života, či už to je pracovného, súkromného, atď., jednoducho naše životy sa čoraz viac presúvajú z toho fyzického sveta do toho virtuálneho, digitálneho, ktorý ale nie je o nič menej reálny ako ten fyzický svet. Táto platforma vlastne má za cieľ, ako už povedal pán Galgóci, naozaj združiť to najlepšie, čo na Slovensku je, na širokú podporu, či už v rámci výskumných vedeckých ústav, či už v rámci podnikateľského sektora, ale taktiež aj občanov, ktorí sa aktívne venujú tejto problematike, a my naozaj očakávame od toho, že Slovensko sa pridá jednoducho k vlaku ostatných krajín Európskej únie, ale taktiež svetových krajín, ktoré aktívne podchytávajú túto tému. Tie konkrétne činnosti centra budú závisieť samozrejme od nastavenia spolupráce medzi jednotlivými členmi tejto platformy, tým, že centrum je veľmi mladé, vzniklo len minulý týždeň, a každým dňom ná pribúdajú nové organizácie a noví jednotlivci, ktorí sa tomuto aktívne venujú, tak v závislosti od toho nastavenia bude dohodnuté, že akým spôsobom bude prebiehať tá samotná činnosť. Záujmom je ale samozrejme pokryť celé Slovensko, a nie fokusovať problematiku tohto výskumu, alebo činnosti tohto centra len na Bratislavu.”

Daniel Horňák: „Robiť výskum umelej inteligencie asi nie je možné bez nejakých peňazí, to znamená, ako vidíte ten model financovania, či to budú nejaké verejné zdroje, eurofondy, súkromné zdroje, predsa treba asi zaplatiť špičkových ľudí, technológie, čiže ako to vyzerá s tohto pohľadu?”

Gabriel Galgóci: „Dneska už mnohé spoločnosti v podstate robia výskum v oblasti umelej inteligencie, a hľadajú ako keby rôzne uplatnenia tejto technológie v ľudských činnostiach, alebo všetkých odvetviach priemyslu, a práve táto platforma má za cieľ ich pravdepodobne spojiť, resp. nájsť ten prienik, možno nejaké synergie. Áno, to financovanie samotnej platformy bude pravdepodobne takým nejakým hybridom, alebo bude nejakou kombináciou verejných zdrojov, bude kombináciou súkromných zdrojov, ale aj teda zdrojov Európskej únie. Z programu Digital Europe Európska komisia plánuje vynaložiť takmer 9,7 miliardy eur na digitalizáciu Európy, z čoho takmer 2,5 miliardy eur pôjde práve na výskum, alebo teda na implementáciu umelej inteligencie, kde v podstate mohol by to byť jeden zo zdrojov tohto financovania takejto platformy, ale určite budeme sa pozerať na to, aby to financovanie bolo udržateľné, to znamená, budeme hľadať niečo, čo modely a nejakým spôsobom tie pravidlá také, aby tá platforma mohla ďalej žiť aj po ukončení možné nejakého programového obdobia európskych štrukturálnych fondov.”

Daniel Horňák: „Pán Jucha, ako vidíte súčasný stav v oblasti využívania, možno aj výskumu, vývoja umelej inteligencie na Slovensku, kde zhruba Slovensko sa nachádza v tej medzinárodnej konkurencii, ako z tohto pohľadu vnímate možno tú perspektívu z titulu tohto novozaloženého centra?”

Tomáš Jucha: „Môžem povedať, že máme viacero odborníkov, vlastne ktorí sa tejto téme venujú, aj viacero spoločností, ktoré sú celosvetovo úspešné, či už je to v oblasti kybernetickej bezpečnosti, či už je to v oblasti dopravy, ktoré naozaj využívajú umelú inteligenciu na to, aby zlepšili jednoducho naše služby, jednoducho, a procesy samotných podnikov, alebo služby pre jednotlivých občanov, čiže naozaj Slovensko vzhľadom na jeho kapacity, ktoré sú samozrejme limitované, je relatívne úspešné v umelej inteligencii. Príkladom môže byť napríklad zastúpenie Slovenska v expertnej skupine pre umelú inteligenciu profesorkou Máriou Bielikovou z FIIT STU, ktorá vlastne sa spolupodieľala na tvorbe odporúčaní, metodických odporúčaní pre dôveryhodnú umelú inteligenciu, alebo taktiež podporu vlastne investícií do umelej inteligencie. Čiže naozaj my vidíme prínos tejto platformy aj v tom, prenášať tie výsledky základného výskumu do aplikovaného výskumu, a tam tých príkladov pozitívneho využitia umelej inteligencie je nespočetne veľa, že už v zdravotníctve, či už v boji s klimatickými zmenami, či už v doprave, logistike, atď. V boji napríklad v budovaní dôvery internetu napríklad s dezinformáciami, atď."

Daniel Horňák: „Pán Galgóci, ako vy vnímate uplatnenie a výskum umelej inteligencie na Slovensku, možno porovnanie s inými západoeurópskymi štátmi, alebo aj v rámci teda globálnej ekonomiky, ako sme na tom?”

Gabriel Galgóci: „Nie sme na tom najlepšie, treba povedať, Slovensko trošku zaspalo, ale ešte stále sme v stave, kedy vieme ten vlak chytiť, kedy vieme do neho nastúpiť, a kedy vieme byť súčasťou toho. Slovensko má naozaj pred sebou veľmi veľkú výzvu, pretože tá digitálna nezamestnanosť, je práve Slovensko týmto fenoménom najviac postihnuté, a práve takéto aktivity, resp. aktivity, ktoré v oblasti výskumu umelej inteligencie môžu pomôcť transformovať Slovensko k tomu, aby naozaj bolo ďalej na tej ekonomickej vlne rastu, to znamená, že v podstate dnes, odpoveď na vašu otázku je, sme niekde v tej spodnej časti krajín, keď sa už pozrieme len, na, povedzme, strednú Európu, alebo krajiny, ktoré s nami susedia, ale myslím, že práve naštartovaním platformy Slovak.AI sme dali dobrý základ a chceme, aby Slovak.AI bola takým akcelerátorom práve rozvoja umelej inteligencie, a práve tej aplikovanej časti, alebo teda umelej inteligencie pre rozvoj slovenskej ekonomiky a možno pre ďalší rozvoj aj slovenskej ekonomiky ako takej."

Daniel Horňák: „Máte aj nejaké konkrétne ciele v rámci tohto centra, v akom prípade by ste boli spokojný, dajme tomu, ak sa pozriete do budúcnosti o päť rokov, jednoducho aký progres očakávate možno od tejto iniciatívy, čo to môže spustiť na Slovensku?”

Gabriel Galgóci: „Cieľom tej Slovak.AI platformy v podstate je, alebo dá sa to sformulovať do takej jednej vety, aby sa ľuďom žilo lepšie. To znamená, že v podstate nájsť naozaj tie teoretické poznatky, ktoré dneska sú, a my sme to spomínali, sú tu slovenské vedecké, výskumné univerzity, vedecké inštitúcie, ktoré sú súčasťou Slovak.AI, ktoré dneska naozaj majú veľmi dobré meno a dobrú reputáciu aj na tej medzinárodnej úrovni, bola tu spomínaná pani profesorka Bielikovú, sú tu iní vedci a iné kapacity, ktoré v podstate majú naozaj veľmi dobré meno vo svete, čo sa týka výskumu umelej inteligencie, avšak prenos do tých aplikovaných vecí je troška taký nejaký pomalší. Treba možno povedať aj jednu vec, alebo možno pripomenúť jednu vec, že súčasťou Slovak.AI sú aj právne kancelárie, alebo sú aj právnici, ktorí nám pomáhajú nielen, teda resp. pomáhajú nám hľadať tie etické a legislatívne rámce implementácie umelej inteligencie, pretože nie je to len o tom, že niečo vymyslíme, implementujeme do praxe, ale musíme mať potom aj pokryté všetky možno dôsledky a možno všetky tie aspekty, ktoré s týmto prichádzajú, takže cieľ, alebo teda o päť rokov, ak budeme schopní nájsť nové postupy na identifikáciu, povedzme, rakoviny, alebo možno nájsť nové a rýchlejšie postupy na identifikáciu niektorých možno civilizačných chorôb, ako sú, povedzme, Parkinson, alebo Alzheimer, možno taká šťastná diagnostika takýchto vecí, prípadne pomôcť poľnohospodárom zlepšiť udržateľnosť poľnohospodárskej výbory, či už na Slovensku, alebo v krajinách strednej, východnej Európy, alebo prípadne vo svete, tak to budú také pozitíva, to je taký možno ten, také to uspokojenie, že toto je to, čo sme dosiahli a toto je to, prečo tá Slovak.AI platforma mala práve zmysel."

Daniel Horňák: „Na záver keby ste ešte mohli dokončiť tú myšlienku, ktorú povedal pán Galgóci, že na Slovensku občas viazne ten presun od toho teoretického výskumu, vývoja, v tej aplikácii v praxi, ako vnímate teda možno v tomto ohľade funkciu toho centra, a akým spôsobom má napomôcť práve v tej aplikácii, jednoducho, aby sa tie poznatky, tie inovácie dostali aj do firiem a do reálnej praxe.”

Tomáš Jucha: “Určite z nášho pohľadu veľmi pozitívny tým, že toto centrum je podporené širokou škálou subjektov na Slovensku, či už sú to vlastne všetky výskumné univerzity a fakulty, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou, alebo ústavy, taktiež samozrejme spoločnosti, ktoré sú relevantné v tejto problematike, takže naozaj túto platformu si predstavujem ako… ľudí v podstate a spoločností, ktorí majú tú potrebnú expertízu, niektorí majú riešenia, niektorí majú potreby jednoducho, a naozaj hľadať tie konkrétne riešenia na konkrétne problémy Slovenska, napríklad v doprave, v zdravotníctve, ktoré by mali prinášať predovšetkým prínosy pre ľudí, pre podniky, a taktiež pre verejnú správu. Pre verejnú správu, napríklad jedným z prínosov môže byť testovanie umelej inteligencie, ako ju úspešne využiť v prospech tvorby nových politík. Ako vieme, štát vlastne je držiteľom viacerých dát, údajov, ktoré, ak vieme aktívne, ak tieto dáta budú kvalitné, ak ich vieme aktívne využiť, tak naozaj môžeme vnímať prospešné politiky za v podstate, za naozaj veľmi hospodárnych podmienok de facto, a transparentným spôsobom. Takže, ešte by som chcel zdôrazniť a zároveň poďakovať tomuto centru, už tie prvé prínosy môžeme vidieť v tom, že včera bol prijatý Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 až 2022, ktorý jednu z tých hlavných oblastí má naozaj podporu rozvoja, vývoja umelej inteligencie, kde bolo prijatých dvanásť priamych odporúčaní a viacero nepriamych, ktoré vlastne vznikli vďaka expertom, desiatkam expertov zoskupených pri tomto centre, na základe ich odporúčaní. Takže už teraz je vidieť tie prvotné výsledky.”

Gabriel Galgóci: „Ak môžem ja dodať, pardon, v podstate vnímame, tá debata jednak aj s akademickým svetom, aj s tým svetom podnikateľským je naozaj veľmi intenzívna, niekoľkoročná, a my vnímame, že práve napríklad akademici hovoria o tom, že chcú pracovať na reálnych problémoch, sami si uvedomujú, že pracovať na výskumoch, ktoré potom sa dajú do šuplíka, alebo do knižnice, a zapadnú prachom, nie je úplne pozitívne, a oni takisto chcú vidieť výsledky svojej práce. Takže práve Slovak.AI platforma im umožní prepojiť tú teóriu a prax.”

Daniel Horňák: „Snáď teda o pár rokov budeme môcť konštatovať pozitívne prínosy tejto iniciatívy. V tejto chvíli vám, páni, obom veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem príjemný zvyšok dňa.”

Gabriel Galgóci: „Ďakujeme.”

Tomáš Jucha: „Ďakujeme.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Vedecký kaleidoskop vytvára informačný priestor pre všetkých, ktorých zaujíma vedná politika v EÚ a informácie o dianí vo vede na Slovensku.

Vedecký kaleidoskop, elektronické noviny, e-noviny, veda a technika, NCPVAT, CVTI SR

 

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy, informačné a komunikačné technológie , rozhovor

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač