Slovenskej vede chýbajú peniaze

08. 07. 2019

Slovenskej vede chýbajú peniaze. Aj to zistil Najvyšší kontrolný úrad, ktorý skúmal desať rokov fungovania národného výskumu. Nedostatok financií spôsobuje podľa kontrolórov dlhodobo nefunkčný systém ich prerozdeľovania.

logo Televíznej stanice STV 1(28. 06. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Barbora Bodáková/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Slovensko dáva na vedu a výskum štvrtinu z priemeru Únie. Príklady, kým Švédsko v prepočte na jedného obyvateľa prispieva na vedu takmer 1600 eur ročne, Slovensko sa ocitá takmer na chvoste rebríčka s ročným príspevkom 118 eur. Nasleduje sedem krajín, medzi nimi Poľsko, Chorvátsko či Rumunsko. Česko prispieva na vedu takmer 300 eurami na obyvateľa za rok."

Barbora Bodáková, redaktorka: „Slovenskej vede chýbajú peniaze. Aj to zistil Najvyšší kontrolný úrad, ktorý skúmal desať rokov fungovania národného výskumu. Nedostatok financií spôsobuje podľa kontrolórov dlhodobo nefunkčný systém ich prerozdeľovania."

Marek Papajčík, hovorca Najvyššieho kontrolného úradu SR: „Závažným nedostatkom je tiež fakt, že neexistuje jednotná stratégia, jednotný informačný systém, ktorý by umožnil monitorovať výsledky vedeckého pôsobenia na Slovensku.”

Barbora Bodáková: „Ministerka školstva Martina Lubyová priznáva, že na vedu a výskum treba viac peňazí. Rezort sa ich podľa nej každoročne snaží do tejto oblasti dostať."

Martina Lubyová, ministerka školstva: „Pokiaľ ide o uplynulé dva roky, tak treba povedať, že podarilo sa nám už z operačného programu Výskum a inovácie, z toho objemu 2,2 miliardy vypísať výzvy na takmer 98 percent celého objemu.”

Barbora Bodáková: „Šéfka rezortu však nevidí najväčší problém v nedostatku financií, ale v ich čerpaní. Opozičný poslanec Miroslav Sopko sa prikláňa k zisteniam Najvyššieho kontrolného úradu a tiež kritizuje zlý systém prerozdeľovania financií na vedu."

Miroslav Sopko, poslanec NR SR (OĽaNO): „Opakujeme to v opozícii už dlhodobo a chyba je práve v tom, že nám tu chýba systémový prístup, aby sme mali podporu vedy a výskum nastavenú v rámci nejakej koncepcie na určitú dlhšiu dobu."

Martina Lubyová: „My sme previedli celé financovanie vedy na súťažný princíp. To znamená, prideľujeme prostriedky na báze súťaže a hodnotenia. Nejde len o peniaze, ale aj o kvalitu výkonu našich vedcov, pretože správa hovorí o tom, že teda máme pomerne nízku aj kvalitu úroveň excelentnosti."

Barbora Bodáková: „Slovenská akadémia vied si nemyslí, že naša krajina vedecky zaostáva, a preto nedosahuje výsledky ako vyspelé západné krajiny. Problém vidia skôr v nízkom ohodnotení vedcov."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Keď u nás doktorand skončí a má 750 euro, na život v Bratislave to naozaj nie je motivujúce a ešte tých 750 euro má zdanených.”

Barbora Bodáková: „Práve nízke platy spôsobujú podľa Slovenskej akadémie vied aj odliv našich úspešných vedcov do zahraničia. Najvyšší kontrolný úrad chce, aby sa situácia vo vede zlepšila a aby práca v nej bola pre budúcich vedcov atraktívnejšia. Preto zaradil vzdelávanie, výskum a vývoj medzi hlavné priority svojej kontrolnej činnosti."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač