Slovenský vedec sa venuje umelej inteligencii

15. 07. 2019

logo Televíznej stanice STV 1Martin Takáč je slovenský vedec, ktorý uspel v zahraničí. Na súkromnej univerzite v Spojených štátoch sa venuje najmä umelej inteligencii. Po rokoch sa vrátil do Bratislavy a v rámci letného špeciálu vedeckej kaviarne porozprával o svojej práci.

(13. 07. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Petra Pupalová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Martin Takáč je slovenský vedec, ktorý uspel v zahraničí. Na súkromnej univerzite v Spojených štátoch sa venuje najmä umelej inteligencii. Po rokoch sa vrátil do Bratislavy a v rámci letného špeciálu vedeckej kaviarne porozprával o svojej práci.“

Petra Pupalová, redaktorka: „Martin Takáč vyštudoval ekonomickú a finančnú matematiku v Bratislave. Popri štúdiu pracoval ako programátor, no stále viac ho zaujímala oblasť umelej inteligencie a veľkých dát.“

Milan Hamala, pedagóg na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, UK: „On bol širokospektrálne úspešný v tých súťažiach, no a pochopiteľne potom išiel na základe tých svojich úspechov do Edinburghu študovať doktorandské štúdium.“

Zuzana Hajdu, organizátorka vedeckej kaviarne: „Mňa zaujal tým, že ešte počas štúdia doktorandského získal rad ocenení, ktoré mu vlastne otvorili dvere do sveta a napríklad otvorili dvere aj do tejto univerzity, kde pracuje. Je to menej známa univerzita, ale je svetovou špičkou v oblasti operačnej analýzy.“

Petra Pupalová: „Mladý výskumník pôsobí od roku 2014 na Univerzite Lehigh v Betleheme v Pensylvánii, kde sa zameriava najmä na umelú inteligenciu a jej aplikácie v logistike, inžinierskych stavbách, kvantovej chémii a robotike.“

Martin Takáč, slovenský vedec, matematik a informatik: „Také zaujímavé je použitie tejto umelej inteligencie kvantovej chémie. Snažíme sa napríklad (?) ktoré sa dá vyprodukovať lacnejšie, alebo ekologickejšie, alebo možno (?) nejaké plyny, vodík, alebo prírodný plyn a tak je to bezpečnejšie pre ľudí a menej energeticky náročnejšie.“

Petra Pupalová: „Martin Takáč tvrdí, že umelá inteligencia nám umožňuje tiež robiť operácie, aké chirurg nebol schopný. O niekoľko rokov bude zrejme väčšina kamiónov jazdiť bez šoféra a možno diagnostiku ochorení si budeme robiť doma cez počítač a bez doktora. Vedec zo Slovenska si myslí, že vplyv umelej inteligencie budeme v priebehu najbližších piatich až desiatich rokov pociťovať stále viac. Preto je dôležité, aby mladí ľudia vedeli pracovať s novými technológiami.“

Martin Takáč: „Takže môže to mať aj dobré aj negatívne vplyvy, ale ja si myslím, že celkovo je to pozitívne.“

Petra Pupalová: „Martin Takáč spolupracoval s vyše sedemdesiatimi piatimi výskumníkmi z rôznych kútov sveta a vydal viac ako sedemdesiat odborných publikácií. V tomto roku získal cenu za excelentnosť v oblasti vzdelávania.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
matematické vedy, informačné a komunikačné technológie , popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač