Strategické dokumenty o smerovaní vedy

09. 07. 2019

Slovenská akadémia vied predstavila strategické dokumenty smerovania vedy na Slovensku.

logo Rádio Lumen(04. 07. 2019; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; R/Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka: „Slovenská akadémia vied predstavila strategické dokumenty smerovania vedy na Slovensku. Reaguje tak na roky chýbajúce podklady, ktoré by mali určiť priority vo vede a výskume. Akadémia sa preto spojila s univerzitami, priemyselným sektorom a Učenou spoločnosťou Slovenska, aby pripravili základnú analýzu súčasnej situácie v oblasti vedy, výskumu a víziu pre Slovensko ako aj SAV. Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík upozornil na to, že na Slovensku momentálne absentuje štátna vedná politika. V súčasnosti má Slovensko jediný dokument, ktorý sa odoberá vedeckou prácou a to stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu z rokov 2013. Tá však nenahrádza štátnu vednú politiku. Podľa SAV chýba aj koncepcia vedy.“

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Apel, ktorý by mal odtiaľto zaznieť je, že naozaj v prvom rade potrebujeme urobiť audit verejného výskumného priestoru, zasa aby to nebolo iba o tom, že tu sedí nejaká skupina ľudí a žiada peniaze. My sme mali mať audit a malo by nám byť jasné, do čoho investujeme, koľko investujeme, či to investujeme správne, nesprávne, efektívne, neefektívne. To je úplne nutná podmienka, aby sme vôbec mohli začať debatovať a začať od niekoho pýtať peniaze. Druhá dôležitá podmienka je, aby sme mali naozaj tú štátnu vednú politiku, ktorá bude definovať postavenie jednotlivých inštitúcií, aby sme si vedeli zadefinovať výskumné univerzity, tie ostatné univerzity, aby sme si vedeli zadefinovať rezortné výskumné ústavy, kam patria, Slovenskú akadémiu vied, kam patrí.“

Kristína Hatarová: „Dokumenty sú určené štátnym orgánom, politickým stranám, podnikateľom, verejným inštitúciám a vedeckým kapacitám či začínajúcim mladým vedcom. Peter Moczo, predseda Učenej spoločnosti Slovenska, ktorá združuje najlepších vedcov Slovenska upozornil na to, že hlavným problémom slovenskej vedy je vzťah spoločnosti k vede, výskumu a vzdelávaniu.“

Peter Moczo, predseda Učenej spoločnosti Slovenska: „Všetci dobre viete, že je to nízka celková finančná podpora. Toto je jeden problém, ale ešte väčším problémom je, ako tá celková podpora je rozdeľovaná medzi všetky subjekty výskumu a vzdelávania. Určite to nie je dobré a veľmi sebakritický pohľad na vedeckú akademickú komunitu je, že proste dosahujeme aj napriek existujúcej podpore finančnej nízku nekoordinovanú výkonnosť v oblasti špičkových výkonov z hľadiska medzinárodných kritérií.“

Kristína Hatarová: „Ministerstvo školstva v reakcii na dokument SAV uviedlo, že chce podporovať slovenskú vedu. Slovenskú akadémiu vied vníma ako partnera a teší ho, že táto inštitúcia bude spolupracovať v procese podpory a rozvoja vedy.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač