Študenti budú posudzovať kvalitu univerzít

25. 07. 2019

Názor študentov na univerzitách iba málokedy zavážil, a to by sa malo zmeniť.

logo Televíznej stanice Markíza(23. 07. 2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Martin Chlebovec/Patrik Švajda;Lenka Vavrinčíková)

Patrik Švajda, moderátor: „Vedia ako školu vylepšiť, čo by potrebovala, no ich pripomienky ostávali nepovšimnuté. Tí, čo to vzdali, odišli za vzdelaním do zahraničia.“

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Názor študentov na univerzitách iba málokedy zavážil, a to by sa malo zmeniť.“

Martin Chlebovec, redaktor: „Študenti univerzít budú môcť posudzovať kvalitu svojich škôl, pripomienkovať spôsob výučby, či vybavenie.“

Bálint Lovász, predseda Študentskej rady VŠ: „Poznáme veľa študentov, ktorí pri pive dokážu sformulovať ináč celkom zásadné tézy o kvalite vysokých škôl a vždy to končí tým, že však ja to môžem povedať môjmu profesorovi, alebo môjmu dekanovi, no nič sa s tým nestane.“

Martin Chlebovec: „40 vybraných vysokoškolákov dostane preto nové právomoci. Hodnotenia univerzít bude mať po novom pod palcom Akreditačná agentúra. Tá vznikla len nedávno. Teraz pripravuje spolu s odborníkmi aj zástupcami študentov takzvané štandardy, teda kritériá, podľa ktorých bude kvalitu na školách skúmať. Na papier ich dajú už na jeseň.“

Robert Redhammer, predseda Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ: „My potrebujeme mať dostatok študentov, ktorí budú chcieť, budú ochotní, ale budú mať aj predpoklady na to, aby v tej pracovnej skupine vedeli priniesť tú očakávanú hodnotu.“

Bálint Lovász: „Treba si dávať pozor na to, aby to nebolo len na papieri, aby to nebolo len proforma.“

Martin Chlebovec: „Nové štandardy na posudzovanie kvality vysokých škôl by mali byť platné od začiatku budúceho roka. Podľa nich tiež školám pridelia akreditácie a to sa odrazí nielen v medzinárodnom meradle, ale aj v rozpočtoch škôl.“

(začiatok archívneho záznamu) TN 07.06.2019

Martina Lubyová, ministerka školstva (nom. SNS): „Sú prostriedky únie prideľujú na báze súťaživosti, to znamená je veľmi dôležité, aby sme ako Slovensko vedeli zabojovať v tomto medzinárodnom ringu.“

(koniec archívneho záznamu)

Bálint Lovász: „Zodpovednosť za kvalitu primárne musia prevziať univerzity a preto budeme zvedaví ako sa univerzity postavia k tejto príležitosti.“

Martin Chlebovec: „Dvojaký meter však bude na jednotlivé študijné programy, iným systémom ohodnotia technické, iným humanitné vedy. Zvláštne postavenie bude mať umenie, nekvalita vraj nebude mať miesto a zrejme príde aj ku škrtom programov v niektorých univerzitách.“

Robert Redhammer: „Nedá sa hovoriť o školách, to neviem, k tomu sa naozaj neviem vyjadriť. Dá sa povedať, že sa nedá vylúčiť, že dôjde k redukcii, ale to nie je primárny cieľ.“

Martin Chlebovec: „Martin Chlebovec, televízia Markíza.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač