V. Páleník o dani pre internetové giganty

16. 07. 2019

Prečo sa Francúzsko rozhodlo zaviesť digitálnu daň pre internetové giganty ako Google, Amazon, Facebook či Apple podrobnejšie v rozhovore s Viliamom Páleníkom, analytickým pracovníkom Ekonomického ústavu SAV.

logo Televíznej stanice TA 3 (12. 07. 2019; TV TA3; Ekonomika; 12:30; R/Daniel Horňák)

Daniel Horňák, moderátor: „Francúzsky senát definitívne schválil návrh na zavedenie digitálnej dane. Znamená to, že veľké internetové giganty ako Google, Amazon, Facebook či Apple budú odvádzať časť svojho obratu povinne do francúzskej štátnej kasy. Americký prezident Donald Trump to označil za protekcionizmus a hrozí Francúzsku clami. Digitálna daň vo Francúzsku má byť na úrovni 3 percent z obratu firmy a vzťahovať sa má na digitálne spoločnosti s globálnymi ročnými tržbami nad 750 miliónov eur. Keďže tieto internetové giganty pochádzajú prevažne z USA, americký prezident Donald Trump to považuje za cielený krok namierený proti jeho ekonomike. Digitálnu daň preto USA preskúmajú a rozhodnú o zavedení špeciálnych ciel voči Francúzsku. To zaviedlo digitálnu daň samostatne po tom, ako sa na spoločnom zdaňovaní internetových firiem nedokázali zhodnúť všetky členské krajiny Európskej únie. Má ísť o dočasné opatrenie do chvíle, než sa v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj podarí uzavrieť medzinárodný dohovor o digitálnej dani.

No a tejto téme sa budeme venovať podrobnejšie. V štúdiu už vítam Viliama Páleníka z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, vitajte u nás."

Viliam Páleník, analytický pracovník Ekonomického ústavu SAV, (hosť v štúdiu): „Dobrý deň prajem.”

Daniel Horňák: „Pán Páleník, na úvod, aby sme sa dostali do tejto témy, priblížte ten hlavný dôvod, prečo sa Francúzsko rozhodlo zaviesť takúto daň, digitálnu daň?”

Viliam Páleník: „U týchto digitálnych daní je dôležité si uvedomiť, že tí veľkí digitálni giganti pôsobia na celom svete a centrálu majú napríklad v Spojených štátoch amerických, ako v prípade spomínaného Facebooku, alebo Googlu, a poskytujú tie služby napríklad v tom, že môžeme používať internet, že tam máme prehliadače, ale vlastne my za to používanie internetu neplatíme, čiže oni vlastne ako keby nemajú na Slovensku, alebo inde v Európe tržby, ale zároveň poskytujú službu, že tam nájdeme niečo, dozvieme sa niečo, za čo neplatíme, ale oni majú príjmy z toho, že na tom internete beží reklama, vyskočia nám tam nejaké banery, a tieto reklamné príjmy tvoria hlavnú časť ich zisku, ale tento zisk sa generuje tam, kde majú svoje sídlo, a vlastne na Slovensku, alebo v Európskej únii neplatia vôbec žiadne dane, lebo vlastne poskytujú tie služby zadarmo, a nie je dôvod, aby platili dane. Ale ten skutočný zisk majú, a ten zisk vzniká kvôli tomu, že európski spotrebitelia využívajú služby, a preto je na mieste, aby boli nejakým spôsobom zdanení. Otázka je, aký spôsob vybrať, aby to bolo férové voči iným poskytovateľom služieb, a aby sa aj naša štátna kasa primerane naplnila tak ako v iných službách.”

Daniel Horňák: „Ako teda vnímate ten spôsob, ktorý zvolilo Francúzsko, to znamená, určité percento z obratu, ktoré majú povinne tieto naozaj najväčšie firmy odvádzať?”

Viliam Páleník: „Treba pripomenúť, že Francúzsko zavádza túto daň po tom, ako, takpovediac, stroskotala snaha o vytvorenie európskej dane. Európska daň bola postavená tak, že ako keby na hraniciach Európskej únie by sa sledovali tie dáta, ktoré prechádzajú cez hranice, a zdaňovalo by sa akési gigabity dát, ktoré prejdú, a už bola aj určená sadzba, koľko by to bolo, aby to naplnilo európsky rozpočet. Proti tejto európskej digitálnej dani, ktorú podporil Európsky parlament, prešiel legislatívnym procesom, nakoniec sa postavili niektoré krajiny, myslím, že to bolo Fínsko, Švédsko, Dánsko a Írsko, ktoré neschválili túto európsku daň, a na daň treba jednomyseľný súhlas, čiže európska daň digitálna ako taká by bola logickejšia, správnejšia, jednoduchšie by sa vyberala, možno by bola aj férovejšia, to je vec názoru, ale toto stroskotalo, a Francúzsko na to reaguje tým, že chce zaviesť svoju daň, trochu v inej podobe, a tam je možno ten kameň úrazu, či sa to, ako na to zareagujú Spojené štáty americké.”

Daniel Horňák: „Počuli sme teda reakciu amerického prezidenta, ktorý to dal preskúmať, tento zákon, a hrozí Francúzsku odvetnými opatreniami, považuje to za protekcionizmus. To znamená, kde sa možno vy prikláňate na ktorú stranu, či podľa vás teda Francúzsko sa snaží už oprávnene domôcť určitej spravodlivosti v oblasti daní, ako ste to už vysvetlili, alebo či môže mať teda pravdu aj Donald Trump, keď hovorí, že toto je naozaj nesystematický prvok.”

Viliam Páleník: „Tak, zdá sa, že prezident Trump reaguje na všetko, čo sa týka USA. Podľa mňa je to spravodlivé. Každá spoločnosť má platiť dane, a má ich platiť tam, kde sa tá pridaná hodnota vytvára, kde sú tí spotrebitelia, a európski spotrebitelia skutočne v digitálnej oblasti sú obrovskí a vytvárajú značnú časť toho zisku gigantov. V prípade Facebooku, majiteľ Facebooku, raketovo sa stal jeden z najbohatších ľudí zemegule, jednoducho to nie sú malé sumy, a to zdanenie je potrebné. Otázka je akou formou, a druhý problém je, ak to zavedie Francúzsko, tak tie sankcie sa nedajú zaviesť voči Francúzsku, lebo Francúzsko je člen Európskej únie, tak prípadné sankcie sa budú týkať celej Európskej únie, preto som naďalej toho názoru, že sa mala zaviesť európska digitálna daň, a nie jednotlivé krajiny, lebo potom aj bude problém, ako zdaňovať, povedzme, prechody digitálne medzi Nemeckom, Francúzskom a podobne, ktoré zase tiež majú iný charakter. Takže ako daň je to správne, určité férové zdanenie je potrebné. Ako tento konkrétny prípad dopadne, to je naozaj ťažké odhadovať.”

Daniel Horňák: „Donald Trump už v minulosti hrozil zavedením ciel na európske automobily. Myslíte si, že táto situácia konkrétna môže ten prípadný obchodný spor medzi Európskou úniou a USA vygradovať, že naozaj sa dočkáme nejakých odvetných opatrení a ciel?”

Viliam Páleník: „Ja myslím, že nejaké opatrenia tam budú, ale nebudú dramatické. Ten hlavný spor je medzi USA a Čínou, lebo naozaj tie čínske výrobky sú rádovo lacnejšie a je tam aj ten problém s ich kvalitou, alebo ochranou životného prostredia pri výrobe. Tie vzťahy s Európskou úniou sú menej problematické, a možno tam budú nejaké opatrenia podľa mňa, ale nebudú dramatické. Pre nás zaujímavé, že aj Slovensko deklaruje, že chce zaviesť digitálnu daň po to stroskotaní európskej, aj vyšegrádska skupina, otázka je, v akej bude podobe a či to budeme schopní nejak efektívne vyberať, preto bude naozaj veľmi zaujímavé sledovať ten osud tej francúzskej digitálnej dane, a bude to aj pre Slovensko veľmi zaujímavé.”

Daniel Horňák: „Myslíte si, že tá digitálna daň vo Francúzsku môže mať nejaký negatívny vplyv na tamojšie podnikateľské prostredie, a konkrétne tento internetový sektor, že tieto giganty budú nejakým spôsobom inak pristupovať k Francúzsku, alebo je to lukratívny trh a v podstate nič sa tam nezmení a budú teda platiť tú príslušnú daň vo Francúzsku, ako to káže tento zákon?”

Viliam Páleník: „Je to lukratívny trh, určite nebudú obchádzať Francúzsko kvôli tým 3 percentám, alebo koľko to je, ale na druhej strane naozaj bude, je to výzva aj pre daňové zákony, aby sa nedalo obísť, že vlastne francúzsky spotrebiteľ bude používať digitálne služby cez Nemecko, kde, povedzme, tá daň nebude, tam ide o to, že musia ustrážiť ten digitálny trh v tom území, v tom ako keby colnom území, ako keby sa vyberalo clo digitálne pri prechode hraníc, a toto je aj technologická výzva, ako to ustrážiť, ako to tak definovať legislatívne, aby skutočne sa vyberalo to kvázi digitálne clo vo Francúzsku a nedalo sa to obísť cez nejaké iné krajiny. Ale vieme, že digitálne služby lietajú zemeguľou, a vlastne ani nevieme poriadne, kto nám to poskytuje.”

Daniel Horňák: „Vy ste na otázku, ako možno lepšie nastaviť toto opatrenie, odpovedali, že ideálnejšie by bolo, keby to zaviedla celá Európska únia. Myslíte si, že je to do budúcna pravdepodobné, že ešte sa možno prehodnotí prístup niektorých krajín, alebo je podľa vás minimálna šanca? Ešte doplním, že aj v OECD sa pracuje na takejto iniciatíve ako upraviť digitálnu daň. Čiže ako vnímate možno túto otázku do budúcna, že či to Francúzsko je taký prvý pokus, a čo bude ďalej?”

Viliam Páleník: „Tak určite tie digitálne giganty rastú a sú jedny z najväčších firiem na zemeguli, čiže to zdanenie primerané je tu na mieste, preto je správne, že sa tomu venuje aj OECD, ale aj ten návrh Európskej komisie bol veľmi kvalitný, na druhej strane si treba uvedomiť, že sa blíži rok 2020 a Európska únia bude musieť nastaviť svoje vlastné zdroje, príjmy z európskeho rozpočtu a už desiatky rokov sa hovorí o nejakej dani, ktorá by tvorila tie príjmy európskeho rozpočtu, z tých alternatív, ktoré boli na stole, alebo sú na stole, je aj digitálna daň, potom environmentálna daň, a podobne, otázka je naozaj, či Európska únia naplní tie zámery z roku… zmlúv, aby mala vlastné zdroje, to znamená vlastnú daň. To je určitý rubicon, ktoré členské krajiny nechcú, alebo nevedia prekročiť. Či sa to stane v najbližšom roku, tak to, dúfajme, že áno, lebo Európska únia potrebuje svoje zdroje, a naplnila by sa tam tá vízia, s ktorou sa narodila Európska únia… zmluvami, ale či to nastane v tomto najbližšom roku, to vám neviem zaručiť. Ak to nastane, tak to bude digitálna daň, alebo nejaká vhodná environmentálna daň.”

Daniel Horňák: „Pán Páleník, ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za rozhovor o digitálnej dani a prajem vám príjemný zvyšok dňa.”

Viliam Páleník: „Ďakujem za pozvanie. Príjemný deň.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač