Zhoda na novej plastovej dani

23. 07. 2019

V Európskej únii vzniká dohoda na novej plastovej dani. Spočívala by v príplatku za každý kilogram plastu, ktorý členské štáty nedokážu zrecyklovať. Ľudia by to mohli pocítiť na mierne vyšších cenách v obchodoch. Podľa odborníkov sú však environmentálne dane lepším riešením, ako iné typy daňovej záťaže.

Televízna stanica TA 3 - logo(22.07.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Daniel Horňák, Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor: „V Európskej únii vzniká dohoda na novej plastovej dani. Tá by spočívala v príplatku za každý kilogram plastu, ktorý členské štáty nedokážu zrecyklovať. Ľudia by mohli pocítiť novú daň na mierne vyšších cenách v obchodoch. Podľa odborníkov sú však environmentálne dane lepším riešením, ako iné typy daňovej záťaže.“

Daniel Horňák, redaktor: „Do životného prostredia morí a oceánov sa dostane ročne približne desať miliónov ton plastu. Tento problém chcú riešiť všetky členské štáty. Aj preto sa predbežne zhodli na zavedení európskej plastovej dane.“

Pavol Szalai, analytik portálu Euractiv.sk: „Európska komisia navrhuje, aby členské štáty platili daň z nerecyklovaného plastu. Vychádzalo by to osemdesiat centov na každý kilogram nerecyklovaných plastových obalov.“

Daniel Horňák: „Na Slovensku recyklujeme len polovicu zo všetkých plastových obalov. V praxi by to znamenalo, že do Bruselu by sme odvádzali na novej dani približne päťdesiatštyri miliónov eur ročne. Ministerstvo financií tvrdí, že to bude rozpočtovo neutrálne, lebo o túto sumu sa nám znížia priame príspevky do európskeho rozpočtu. Podľa odborníka je to ale len časť pravdy. Nová daň môže predražiť obaly a teda zvýšiť ceny pre spotrebiteľov v obchodoch. Aby na to nedoplatili, malo by ministerstvo pripraviť nejakú úľavu.“

Viliam Páleník, vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV: „Na druhej strane, ak vznikne európska daň, tak je namieste, aby naše ministerstvo financií o niečo znížilo zase inú daň, aby to bolo rozpočtovo neutrálne aj pre našich spotrebiteľov.“

Daniel Horňák: „Napriek týmto efektom je pri návrhu plastovej dane medzi členskými krajinami vzácna zhoda. Mohla by odradiť ľudí od kúpy plastových obalov. Európsky rozpočet zároveň potrebuje nové príjmy ako soľ. Najmä pre financovanie nových priorít a tiež na vykrytie výpadku po odchode Veľkej Británie. Odborníci sú preto po viacerých neúspešných pokusoch o zavedenie celoeurópskej dane mierne optimistickejší.“

Pavol Szalai: „Na rozdiel od napríklad firemných daní, alebo daní z finančných transakcií, alebo digitálnej dani vidíme, že toto by malo aj podporu verejnosti naprieč Európskou úniou a jednoducho všetky členské štáty sa hlásia k boju proti plastovému odpadu.“

Daniel Horňák: „Ak sa členské štáty zhodnú na všetkých detailoch, plastová daň by mohla začať platiť od roku 2021.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.)

(MB)

Kľúčové slová:
chemické vedy, vedy o Zemi a enviromentálne vedy, technológie, veda, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač