08/2019

Všetky články z oblasti vednej politiky na vedecko-popularizačnom portáli VEDA na DOSAH. Na pôvodnom portáli  e-novín Vedecký kaleidoskop zostáva iba rubrika Z médií a Aktuality.

Všetky články z oblasti vednej politiky na vedecko-popularizačnom portáli VEDA na DOSAH. Na pôvodnom portáli  e-novín Vedecký kaleidoskop zostáva iba rubrika Z médií a Aktuality.

Akcie CVTI SR

Robotika.sk: iCubSim ovládaný hlasom (2019-08) (workshop, 07. 08. 2019)

Cena za transfer technológií na Slovensku (2019) (výzva do 15. 08. 2019)

Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých (súťaž, prihlasovanie do 04. 10. 2019)

Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 (výzva do 31. 10. 2019)

 

 

Dianie v EÚ

Vlny horúčav testujú limity energetických a vodných systémov v Európe (17. 08. 2019)

Verejnosť má o opeľovače veľké obavy. Čo pre to robí EÚ? (12. 08. 2019)

Nový pohľad na lymskú boreliózu. Ako to vlastne funguje? (07. 08. 2019)

Financovanie inovácií v oblasti chystaného obranného výskumu v Európe (04. 08. 2019)

Aj slovenskí vedci môžu zdieľať špičkové laboratória JRC (02. 08. 2019)


všetky články v rubrike Dianie v EÚ >>

 

Dianie na Slovensku

Historik Martin Pekár: Posolstvo Slovenského národného povstania nestratilo na svojej morálnej sile (29. 08. 2019)

Mikrobióm: Zamerané na projekty ERC 2019 (28. 08. 2019)

Letná škola s medzinárodnou účasťou na tému nízkouhlíkovej energetiky (25. 08. 2019)

Fínske predsedníctvo stavia na udržateľnej budúcnosti aj vo vede a výskume
(20. 08. 2019)

Vstup do komerčných solárií budú môcť v budúcom roku využívať len dospelí (19. 08. 2019)

Na dolnom Zemplíne môžeme pozorovať vzácne druhy vtákov (16. 08. 2019)

Stres na pracovisku zažíva polovica Slovákov (01. 08. 2019)

Svetová vedkyňa profesorka Ruzena Bajcsy prednášala v Žiline a v Bratislave o robotike a umelej inteligencii (01. 08. 2019)


všetky články v rubrike Dianie na Slovensku >>
 

Informačné zdroje

Riziká pri výrobe nanomateriálov (26. 08. 2019)

Tematická zbierka inovatívnych výsledkov výskumu financovaného EÚ v oblasti neurovied (24. 08. 2019)

Naše zdravie stále nemá dostatočnú ochranu, vyplýva z auditu Európskeho dvora adítorov (23. 08. 2019)

Nové výzvy zdravotnej starostlivosti v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie (18. 08. 2019)

Hlavné výzvy v profesii učiteľa v Európe (11. 08. 2019)

História oceánov / Od kvapky dažďa naprieč oceánmi (06. 08. 2019)


všetky články v rubrike Informačné zdroje >>
 

Medzinárodná spolupráca

Budúcnosť práce bude vo veľkej miere závisieť od internetu (27. 08. 2019)

Čína: Výzvy a perspektívy vedúcich lídrov v oblasti priemyslu a inovácií (09. 08. 2019)

K udržateľnosti výskumu v oblasti Kaukazu prispeli aj prešovskí ekológovia (08. 08. 2019)


všetky články v rubrike Medzinárodná spolupráca >>
 

Aktuality

Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti 21.Oct 2019

Informačný deň spojený s medzinárodnou burzou partnerov pre oblasť Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti (SC6) sa uskutoční v dňoch 12. a 13. 11. 2019 v Bratislave v Hoteli Saffron. Účasť na podujatí je bezplatná.

Európsky týždeň odborných zručností 25.Sep 2019

Štvrtý ročník hlavných podujatí Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať  v termíne od 14. do 18. októbra 2019 v Helsinkách. 

Nová výzva APVV na podporu projektov výskumu a vývoja 20.Sep 2019

Verejná výzva APVV na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky je otvorená do 12. novembra 2019.    

Inštitúcie výskumu a vývoja sa môžu uchádzať o podporu projektov v rámci schémy EUREKA SK 02.Sep 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje možnosť podávať žiadosti o nenávratnú finančnú podporu zo štátneho rozpočtu SR na projekty, ktoré boli schválené Skupinou na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA. Oprávnení žiadatelia môžu žiadosti podávať do 21. septembra 2019.

Konferencia: EUROCOMB 2019 21.Aug 2019

V Bratislave, na rektoráte Univerzity Komenského  Šafárikovo nám. sa v dňoch od  26. 8. 2019 do konca týždňa bude konať konferencia pod názvom Kombimatorika.

Nová webová stránka Horizont Europa 19.Aug 2019

Aktuálne informácie o rámcovom programe Horizont Europa nájdete na novej webovej stránke, ktorú pripravila Európska komisia.

Spustenie verejnej konzultácie o programe Digital Europe 01.Aug 2019

Dňa 25. júla 2019 spustila Európska komisia online konzultáciu, ktorej zámerom je získať názory širokej verejnosti na orientáciu prvých dvoch rokov budúceho programu Digital Europe.

Nové cesty pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách 29.Jul 2019

Fínske ministerstvo vzdelávania a kultúry organizuje v dňoch 23. – 24. októbra 2019 v Helsinkách konferenciu: Nové cesty pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách.

Egypt má záujem o rozvoj spolupráce so Slovenskom v oblasti vzdelávania a vedy 22.Jul 2019

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala v stredu 17. júla 2019 na pôde rezortu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky, J. E. Bassema Khalila.

European Research and Innovation Days 12.Jul 2019

Európske dni výskumu a inovácií sa uskutočnia v Bruseli v dńoch 24. - 26. septembra 2019.

Všetky aktuality

Tlač