Archeológovia našli nové opevnenia

16. 08. 2019

Archeológovia v Nižnej v okrese Dolný Kubín našli nové opevnenia z doby železnej. Hradby dokazujú, že osídlenie bolo väčšie. Odborníci tiež vykopali úlomky z keramického riadu, či kosti z potravy. Ostražica je najsevernejšie hradisko na Orave.

logo Televíznej stanice STV 1(15. 08. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Erik Vrábel/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Archeológovia v Nižnej v okrese Dolný Kubín našli nové opevnenia z doby železnej. Hradby dokazujú, že osídlenie bolo väčšie. Odborníci tiež vykopali úlomky z keramického riadu, či kosti z potravy. Ostražica je najsevernejšie hradisko na Orave.“

Erik Vrábel, redaktor: „Krompáče, malé motyky, špachtle, ale aj skalpely a štetce. Výskumníci každú vrstvu zeme pod nohami dôkladne kontrolujú. Aj vďaka precíznej práci zistili, že hradisko Ostražica bolo väčšie. Archeológovia doposiaľ vedeli, že ľudia osídľovali len najvyšší bod.“

Barbora Lofajová Danielová, archeologička Oravského múzea: „Je krásne viditeľné čelné kamenné murivo ukladané z pieskovcov. Pieskovec je kameň, ktorý naozaj na túto lokalitu museli ľudia vyviezť, pretože pieskovec sa tu pôvodne nenachádza. A preto každý jeden pieskovec, ktorý sa tu nachádza, bol tu vyvezený tými ľuďmi v minulosti, aby toto opevnenie teda postavili.“

Erik Vrábel: „Odborníci odoberajú zuhoľnatené semená rastlín. Podľa toho vedia zistiť, čo ľudia vtedy napríklad jedli. Okrem toho, aké domy a sídliská stavali.“

Barbora Lofajová Danielová: „Našli sa viaceré zaujímavé nálezy. Medzi nimi napríklad črepy. Tu máme krásny fragment zdobenej vázy. Sme niekde v dobe laténskej, čiže to je mladšia doba železná. Doba latenská začína okolo 500 pred Kristom.“

Ivan Cheben, vedecký pracovník Archeologického ústavu v Nitre: „Je to výrazná dominanta v kraji a v období Keltov a takzvanej púchovskej kultúry tu bolo založené hradisko. Teda ide o areál, ktorý bol opevnený, ktorý mal svoju akropolu, ktorý musel mať svoje zázemie. Určite tu boli obydlia, určite tu boli remeselné dielne.“

Erik Vrábel: „Osídlenia si ľudia stavali na strategických miestach. Ostražica nie je výnimkou. Popod ňu išla obchodná cesta z dnešného Poľska.“

Barbora Lofajová Danielová: „Sú krásne viditeľné údolia. Je to v podstate najsevernejšie hradisko na Orave. Odtiaľ už vidíme na sever iba samé údolia a na juh v podstate už máme hory. Čiže naozaj na tomto bode videli nebezpečenstvo, videli obchodníkov.“

Erik Vrábel: „Archeológovia lokalitu skúmajú v rámci výskumu Oravského múzea v spolupráci s Nižnou. Takýto prierez vykopali za dva týždne. Odhaliť celé osídlenie by trvalo desiatky rokov. Archeológovia však tvrdia, že niečo chcú nechať aj ďalším generáciám.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač