Historický úspech mladých chemikov

06. 08. 2019

logo Televíznej stanice STV 1Slovenský tím chemikov sa vrátil z medzinárodnej chemickej olympiády s historickým úspechom. Získal zlaté aj strieborné medaily. Čo to znamená, o tom bude rozhovor s Martinom Putalom.

(01. 08. 2019; RTVS Jednotka; Ranné správy; 07:30; Martina Jančeková/Martina Jančeková)

Martina Jančeková, moderátorka: „Slovenský tím chemikov sa len včera večer vrátil z medzinárodnej chemickej olympiády s historickým úspechom, získal zlaté aj strieborné medaily. Čo to pre znamená, o tom budeme hovoriť s Martinom Putalom, dobré ráno, vitajte u nás v štúdiu.“

Martin Putala, Prírodovedecká fakulta UK: „Dobré ráno.“

Martina Jančeková: „Predovšetkým sa pochváľte, čo ste v Paríži všetko získali a za čo?“

Martin Putala: „Naši reprezentanti priniesli dve zlaté a dve strieborné medaily, a to nás v medailovom poradí krajín, ktoré je ale neoficiálne, radí na 5. miesto hneď za také veľmoci ako sú Rusko, Spojené štáty americké, Čína a Kórea.“

Martina Jančeková: „Predstavte nám trošku podujatie, chemická olympiáda čo to je, aké krajiny sa na ňom zúčastňujú a čo sa tam vlastne boduje, hodnotí?“

Martin Putala:„Na tomto ročníku Chemickej olympiády sa zúčastnilo 309 súťažiacich z 80 krajín sveta všetkých kontinentov, čo je naozaj veľmi bohatá medzinárodná konkurencia. Súťaž je individuálna a žiaci súťažia jednak v riešení úloh teoretickej časti, kde riešia zaujímavé úlohy zo všetkých oblastí chémie, a potom majú praktickú časť, kde opäť majú nejaké úlohy, trebárs keďže olympiáda bola vo Francúzsku, niektoré z tých praktických úloh boli zamerané na stanovenie železa, alebo oxidu siričitého vo víne.“

Martina Jančeková: „Tieto olympiády sa konajú v rôznych krajinách, myslím, že aj u nás, teraz vo Francúzsku, je to v jazyku v angličtine, alebo vždy sa musia mladí prispôsobiť jazyku tej krajiny?“

Martin Putala: „So súťažiacimi sa olympiády zúčastňuje aj doprovod, ktorý jednak predstavuje medzinárodnú porotu, čiže tá široká medzinárodná komunita schvaľuje finálne znenie úloh, ktoré pripravil domáci autorský tím, a potom prekladáme súťažiacim úlohy do ich materinského jazyka a zároveň sa potom s autormi úloh dohadujeme na spravodlivom ohodnotení riešení našich žiakov.“

Martina Jančeková: „Náš tím teda získal zlaté a strieborné medaily naozaj vo veľmi silnej konkurencii. Čo to pre mladých vedcov v tomto veku a v tomto ich kariérnom postupne znamená?“

Martin Putala: „V prvom rade je to pre nich obrovská skúsenosť sa stretnúť s komunitou talentovaných, rovnako zameraných mladých ľudí, ale to hlavné, čo sa sleduje chemickou olympiádou je, aby to podnietilo ďalší rozvoj ich talentu. Pripraviť sa na tú súťaž je obrovská motivácia pre nich ako si prelúskať nejaké chemické knižky, ako stráviť dlhé hodiny nad riešením príkladov, ako sa učiť v laboratóriu, zvládnuť najskôr štandardné, potom možno do budúcnosti nejaké tvorivé problémy.“

Martina Jančeková: „Máte tú skúsenosť, že títo mladí ľudia sú potom úspešní aj nielen v ďalšom štúdiu, ale aj v práci a úspešne aj v zahraničí, napríklad na svetových univerzitách, na stážach atď?“

Martin Putala: „Máme veľa príkladov, ako naši bývalí olympionici našli skvelé uplatnenie či už v akademickom výskume, alebo v akademickej sfére, či už na prestížnych svetových univerzitách, alebo získali skúsenosti v zahraničí a teraz pracujú na vysokých školách, alebo akadémii vied na Slovensku, alebo sú tvorivými pracovníkmi vo firmách chemického zamerania, prípadne sami podnikajú v tejto oblasti.“

Martina Jančeková: „Takže aj takéto podujatia pomáhajú budovať takú našu platformu mladých a nádejných vedcov. Ale táto medzinárodná chemická olympiáda vznikla ešte v niekdajšom Československu, potom sa presúvala do iných krajín. Aký je a bol jej osud?“

Martin Putala: „Prvý ročník sa uskutočnil v Československu, vtedy sa ho zúčastnili len tri krajiny Československo, Maďarsko a Poľsko, ale odvtedy sa stala medzinárodná chemická olympiáda naozaj prestížnou súťažou a došla tam, kde je dnes. Práve v súvislosti s tým, že začala v Československu sme symbolicky minulý 50. ročník spoločne organizovali Slovenská a Česká republika. Teraz sa posunula do Francúzska, ďalej bude pokračovať v Turecku, v Japonsku a ďalej po svete.“

Martina Jančeková: „Je to určite nielen prestížne, ale aj nákladné podujatie. Kto a ako ho financuje?“

Martin Putala: „To závisí od konkrétnej krajiny. Takéto vlastne najväčšie talenty v chémii sú jednoznačne stredobodom pozornosti chemických, farmaceutických, petrochemických spoločností, ktoré sa radi dostanú do povedomia takýchto mladých talentovaných ľudí. Samozrejme, je to prezentácia samotnej krajiny, čo v našom prípade výraznou mierou prispeli ministerstvá školstva oboch krajín.“

Martina Jančeková: „Všeobecne, ak by ste to zhrnuli, ako je na tom Slovensku v oblasti chémie, vedy, výskumu na tomto poli?“

Martin Putala: „Chémia patrí medzi lepšie rozvinuté odbory, kým nenastúpil automobilový priemysel, to bolo odvetvie číslo jedna pokiaľ sa týka tvorby hrubého domáceho produktu a stále je chémia významným odborom. A to aj pokiaľ sa týka kvality akademického výskumu. Napríklad Akreditačná komisia keď hľadala špičky na slovenských verejných vysokých školách, v chémii identifikovalo niekoľko skupín, ktoré prekračujú medzinárodný priemer, a to na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity.“

Martina Jančeková: „Predsa len, sú nejaké rezervy? Vy ich iste vidíte…“

Martin Putala: „Ja by som rozhodne videl rezervy v podpore základného aplikovaného výskumu z verejných zdrojov, tam trochu zaostávame za okolitými krajinami. Aj zamestnávateľské zväzy volajú po absolventoch technických a niektorých prírodovedných odborov, medzi ktoré patrí chémia, kde nám chýbajú absolventi. Potrebovali by sme trochu, by som povedal vrátiť naspäť kvalitné vzdelávanie v prírodovedných predmetoch na stredných školách. Či už rozsahom a podporou tejto výučby.“

Martina Jančeková: „Tak ale študenti vidia, že to kvalitné vzdelávanie tu je, keď dosahujete takéto úspechy. Vy tiež pracujete na výskume, na čom aktuálne?“

Martin Putala: „S mojou výskumnou skupinou pracujeme na vývoji nových materiálov pre elektroniku, v spolupráci s elektronikmi ďalej rozvíjame metódy prípravy zlúčenín, ktoré sa potenciálne môžu uplatniť ako liečivá.“

Martina Jančeková: „Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v štúdiu takto čerstvo že ste prišli rovno z Paríža. Našim hosťom bol Martin Putala, ďakujem.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
chemické vedy, súťaže, rozhovor

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač